Energiek Schiedam is een bewonersinitiatief van Schiedammers met een hart voor duurzaamheid. Wij willen graag bijdragen aan een schone en betaalbare energievoorziening voor iedereen. Hiertoe realiseren wij projecten om duurzame energie op te wekken en energie te besparen.

Coöperatie van en voor Schiedammers
Energiek Schiedam is een coöperatie. De leden zijn gezamenlijk eigenaar; zij bepalen tijdens de Algemene Ledenvergaderingen (ALV) de koers en beslissen over investeringen. Lidmaatschap staat open voor alle Schiedammers.
Het beleid wordt uitgevoerd door een dagelijks bestuur en hierbij ondersteund door drie werkgroepen: Lokale duurzame energieprojecten, Energiecoaches en Communicatie.

 

Het bestuur van Energiek Schiedam
Regionale samenwerking
Landelijke samenwerking
Samenwerking met groene energieleveranciers

Het bestuur van Energiek Schiedam

Het bestuur van Energiek Schiedam is onbezoldigd en wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering. Zij vervullen hun bestuursfunctie op vrijwilligersbasis, vanuit hun hart voor de stad én voor duurzaamheid.

Alexander van Steenderen

Voorzitter --- Ik woon sinds 2009 in Schiedam-Oost met mijn vriendin en twee kinderen. In het verleden heb ik me als wethouder ingezet voor een duurzame ontwikkeling in Schiedam. Sindsdien heb ik er mijn werk van gemaakt als strategisch adviseur Energietransitie bij de gemeente Rotterdam. Ik hou van onze stad en zet mijn kennis en ervaring dan ook graag in voor Schiedam. Energiek Schiedam is daarvoor de aangewezen plek!

Dolf Bierhuizen

Algemeen bestuurslid  --- Ik woon al ruim 30 jaar Schiedam-Zuid. Mijn werkzaamheden en ervaring liggen in de energie en automobielwereld, juist op die terreinen waar innovatie zorgt voor oplossingen die je als organisatie niet in je eentje bedenkt of realiseert. Ik zet me in voor Energiek Schiedam omdat de energietransitie het niet alleen moeten hebben van top-down oplossingen, maar vooral van vele lokale initiatieven die zorgen voor collectieve energieopwekking en waarvan je zelf eigenaar bent. Voor deze én de volgende generaties. Schiedam verdient dat!

Hans van der Vlist

Secretaris --- Ik woon al ruim 50 jaar in Schiedam. Tot mijn pensioen heb ik verschillende functies binnen de overheid vervuld, altijd sterk verbonden met milieu- en duurzaamheidsbeleid. Ik ben ervan overtuigd dat het alleen lukt om Schiedam mooi, schoon groen en duurzaam te maken als veel Schiedammers daar direct bij betrokken zijn en hiervoor zelf verantwoordelijkheid nemen. Daarom is Energiek Schiedam van én voor inwoners van Schiedam.

Krispijn Beek

Penningmeester  --- Ik woon met mijn vrouw en twee dochters in Schiedam-Noord, waar we op jaarbasis evenveel elektriciteit opwekken als we verbruiken en bezig zijn ons huis stapsgewijs van gas af te halen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als projectleider energietransitie bij de gemeente Woerden. Mijn ambitie is om zoveel mogelijk Schiedammers bij lokale duurzame energie te betrekken, zodat de opbrengsten gebruikt kunnen worden voor een mooier en socialer Schiedam.

Regionale samenwerking

Wij zijn lid van Energiecoöperatie Regio Rijnmond, een coöperatie van en voor energiecoöperaties uit de regio. Samen bundelen wij onze krachten, kennis en ervaring en ontwikkelen we grote duurzame energieprojecten. Zo kunnen we in de toekomst zélf onze regio van groene energie voorzien. Ook onze leden plukken hier de vruchten van; samen hebben we meer projecten waaraan onze leden kunnen deelnemen.

 

Landelijke samenwerking

Energiek Schiedam is onderdeel van een grotere beweging. Nederland telt inmiddels ruim 600 energiecoöperaties, die zich allemaal inspannen om de energietransitie te versnellen en lokaal eigenaarschap en participatie mogelijk te maken. Via landelijke netwerken en coöperaties delen zij kennis en deskundigheid en versterken zij elkaar. Op de interactieve kaart van HIER Opgewekt zie je de resultaten van onze inspanningen.

Energiek Schiedam is onder meer aangesloten bij:

images/partners/energiesamen-econobis.jpg#joomlaImage://local-images/partners/energiesamen-econobis.jpg?width=700&height=350
images/partners/energiesamen-zh.jpg#joomlaImage://local-images/partners/energiesamen-zh.jpg?width=700&height=350
images/partners/hieropgewekt.jpg#joomlaImage://local-images/partners/hieropgewekt.jpg?width=700&height=350
images/partners/hoom.jpg#joomlaImage://local-images/partners/hoom.jpg?width=700&height=350
images/partners/om.jpg#joomlaImage://local-images/partners/om.jpg?width=700&height=350

Samen zijn we om

Wij zijn Energiek Schiedam | om. Samen met tientallen andere lokale energie coöperaties vormen wij het groenste energiecollectief van Nederland: om | nieuwe energie. Door onze krachten te bundelen kunnen we als collectief 100% duurzame en lokale energie leveren in onze eigen regio. Dat maakt dat we als collectief al 5 keer zijn uitgeroepen tot meest duurzame energieleverancier van Nederland. Samen zijn we om.

Samenwerking met groene energieleveranciers

Energieleveranciers om | nieuwe energie en Greenchoice ondersteunen de projecten van Energiek Schiedam. Neem je daar je energie af en ben je lid van onze coöperatie? Laat het ons én de leverancier weten. Deze schenkt Energiek Schiedam dan een klein bedrag. Overweeg je over te stappen? Dan kun je een aparte link gebruiken voor aanmelding bij om | nieuwe energie en Greenchoice.

Volg ons

Over deze website

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.