default_mobilelogo

VVE NL

DUURZAAMHEID EN BESCHERMD STADSGEZICHT OF MONUMENT

(HOE) GAAT DAT SAMEN?

PRAAT MEE

Energiek Schiedam nodigt je 4 juli 19:00 uur uit in het Energiecafé (Hoogstraat 155A).

Het Entrepotgebouw aan de Lange Nieuwstraat kwam bij Energiek Schiedam voor hulp. Zoals vele VvE's wilden ze aan de slag met zonnepanelen maar wisten niet waar te beginnen. Anders dan bij vele VvE's is Het entrepotgebouw niet alleen een VvE, maar ook een monument én ligt het in beschermd stadsgezicht. Samen met de gemeente hebben we gekeken naar de kansen en belemmeringen. Rob van Wordragen zal jullie meenemen in deze samenwerking. Er liggen nog geen zonnepanelen en gaan ze er komen?

Vanuit de gemeente zal vervolgens Hanneke Bleijs ingaan op de mogelijkheden van verduurzaming in het beschermd stadsgezicht en de dilemma's van een amtenaar die gaat over monumentenzorg en hoe ze mee willen werken aan verduurzamingsvraagstukken.
Huib Sneep woont zelf in het beschermd stadsgezicht en zal ons meenemen in wat hij allemaal al gedaan heeft aan verduurzaming van zijn woning. Wat kan makkelijk en wat kost meer moeite? 

Daarna is er vooral tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Wat heb jij al gedaan, waar loop je tegenaan. Waar wil je mee geholpen worden?

Kom langs en praat mee.

Globaal programma
19:00 inloop
19:15 start
20:40 in gesprek
21:00 napraten

SchieTV8juni

Dolf was al bekend in Schiedam. Vanaf nu kunnen we echt zeggen dat we een BSer (Bekende Schiedammer) in ons midden hebben. Volg Dolf en Energiek Schiedam op SchieTV, elke eerste zaterdag van de maand om 10 uur.

8 juni ging het over zonnepanelen in Schiedam, hoe weinig er zijn en hoe wij als Energiek Schiedam daar meer van gaan maken. Klik op de foto om naar SchieTV te gaan.


Vijf Westlandse bedrijventerreinen gaan flink verduurzamen. Daarvoor krijgen ze in totaal 4,5 miljoen euro subsidie van de provincie Zuid-Holland. Het gaat om de Bedrijventerreinenvereniging Wateringsveldsche Polder in Wateringen, De Woerd in Naaldwijk, ABC Westland in Poeldijk, De Honsel in Honselersdijk en Leehove in De Lier.

Er worden met het geld diverse maatregelen genomen. Zo worden er in totaal 17.000 extra zonnepanelen geïnstalleerd, worden bedrijfsgebouwen beter geïsoleerd en gaan vijf bedrijven zelf energie opwekken met gebruik van warmtepompen. Verder gaan twee bedrijfsgebouwen overstappen op LED-verlichting.

De 4,5 miljoen euro is overigens een bijdrage in het totale bedrag dat bedrijven investeren in duurzame maatregelen. Het maximale subsidiebedrag dat bedrijven kunnen ontvangen is twintig procent van de kosten die ze maken.

Bron: Westlandse Omroepstichting

Het aantal zonnepanelen in de regio Rijnmond is afgelopen jaar met ruim een derde gestegen. Vooral Lansingerland nam een vlucht met een toename van 64 procent.

De meeste zonnepanelen liggen in Rotterdam. Maar daarna volgen Goeree Overflakkee (3483 panelen) en Nissewaard (3013 panelen). Beide gemeenten hebben duurzame energie fors gestimuleerd. Bijna nergens in het hele werkgebied van netbeheerder Stedin, die ook actief is in de Drechtsteden en de provincie Utrecht, wordt zo veel zonne-energie opgewerkt als op Goeree Overflakkee.

Ook in Lansingerland kozen veel mensen en bedrijven voor schone energie. Het aantal zonnepanelen groeide er van 1825 naar 2989. Geen enkele andere gemeente noteerde zo'n toename van 64 procent.

Het totale aantal megawatts aan zonne-energie binnen het werkgebied van Stedin groeide met 49 procent tot 539 megawatt, genoeg om 160.000 huishoudens in de Randstad van stroom te voorzien. Nog nooit zag de netbeheerder zo'n steile groeicurve als in het jaar 2018.

“Er is weer een record gebroken”, zegt woordvoerder Koen de Lange van Stedin. “De verklaringen hiervoor zijn nog steeds dezelfde. Door de aantrekkende huizenmarkt worden steeds meer nieuwbouwwoningen gebouwd, waar standaard zonnepanelen op het dak komen. En als ze er niet op zitten, plaatsen mensen ze zelf. De panelen worden steeds goedkoper en steeds beter, zodat mensen er meer rendement uithalen.”

Binnenmaas en Hellevoetsluis lieten de kleinste toename van het aantal zonnepanelen zien, beide gemeenten kregen er ongeveer 200 bij. Dat betekent een toename van 20 procent.”

Bron: AD, 23 januari

SCHIEDAM – De overheidsheffingen op energie (energiebelasting en Opslag Duurzame Energie – ODE) zijn per 1 januari veranderd. Het gebruik van aardgas wordt duurder, elektriciteit iets goedkoper. Deze stap past in het beleid om het energieverbruik in Nederland te vergroenen.De veranderde tarieven gaan volgens de rekenmeesters een gemiddeld huishouden honderdzestig euro kosten dit jaar. Concreet gaat het om verhoging van de energiebelasting op aardgas voor kleinverbruikers met € 0,03 per m3, naar € 0,29313 (excl. Btw) per kuub.

De belasting op elektriciteit voor huishoudens gaat omlaag van € 0,10458 naar € 0,09863 per kWh.

Deze goedkopere stroom wordt voor een flink deel teniet gedaan omdat de belastingaftrek op elektriciteit omlaag gaat van € 308,54 naar € 257,54 (excl. Btw). Deze vermindering wordt afgetrokken van de jaarnota omdat de overheid een deel van het stroomverbruik ziet als echte basisbehoefte, waarover geen belasting wordt geheven. Dit bedrag staat los van het daadwerkelijke stroomverbruik en is dus voor ieder huishouden gelijk.

De overheid belast het energiegebruik ook met de belasting Opslag Duurzame Energie (ODE), waarmee schone energievoorziening wordt gestimuleerd. De ODE op aardgas was in 2018 € 0,0285 per kuub en is dit jaar € 0,0524. Over stroom stijgt de ODE voor huishoudens van € 0,0132 naar € 0,0189 per kWh. Samen met de energiebelasting betekent dit dat een kuub aardgas een kleine zes cent duurder is geworden en een kWh elektra sinds begin dit jaar fractioneel goedkoper is.

SCHIEDAM – Een heel goed jaar was 2018 voor eigenaren van zonnepanelen. De Universiteit van Utrecht zette de opbrengsten op een rijtje.

'Voor eigenaren van zonnepanelen was 2018 een recordjaar. De opbrengst is ruim 10 tot 25 procent hoger dan verwacht, laten berekeningen zien. Het is opvallend dat eigenaren in het oosten van Nederland het meeste profiteren.

"We zeiden het al in oktober, toen veel eigenaren al evenveel energie hadden opgewekt met hun zonnepanelen als normaal gesproken in een heel jaar. Met de zonnige weken in het laatste kwartaal, vooral in oktober, zien we nu een recordopbrengst”, zegt Wilfried van Sark, hoogleraar zonne-energie aan de Universiteit Utrecht.

Gedurende 2018 brachten zonnepanelen vergeleken met het langjarig gemiddelde van 1981 tot 2010 zo'n tien tot vijfentwintig procent meer op, afhankelijk van waar je woont in Nederland. De landelijk gemiddelde meeropbrengst in 2018 t.o.v. 1981-2010 is18,9 procent. Onderzoekers Nick Nortier, Geert Litjens en Wilfried van Sark van de Universiteit Utrecht gebruikten in hun berekening gegevens van het KNMI van alle meetstations in Nederland. Voor de berekening van energieopbrengst namen zij een optimaal georiënteerd zonnepaneelsysteem. Honderd euro

De opbrengst van zonnepanelen wordt vaak weergegeven in kWh/kWp – een rekenstandaard onafhankelijk van het aantal panelen op het dak. De capaciteit van een gemiddeld systeem van ongeveer vier panelen ligt tegenwoordig wat hoger dan 1 kilowattpiek (kWp). In De Bilt was de opbrengst in 2018 1090 kWh/kWp, in Den Helder 1109 kWh/kWp, in Twente 1115 kWh/kWp en in Maastricht 1177 kWh/kWp. Het landelijke gemiddelde kwam uit op 1111 kWh/kWp. Dat betekent dat een gemiddeld huishouden in Nederland in 2018 met tien panelen al zijn elektriciteit zelf had op kunnen wekken.

Honderd euro

In Nederland mag men normaal gesproken rekenen op 875 kWh/kWp als kental voor opwekking van energie met zonnepanelen, dat getal gebruikt het CBS ook om het aandeel zonne-energie in de Nederlandse elektriciteitsvoorziening te bepalen. Het kaartje hieronder laat zien dat voor een optimaal systeem ruim hogere opbrengsten voor 2018 gevonden worden, met een duidelijk regionaal verschil. Meer energie levert ook meer geld op voor de eigenaar, in 2018 zo’n honderd euro voor een systeem van tien panelen.

“Op dit moment draagt zonne-energie zo’n drie procent bij aan de elektriciteitsvoorziening in Nederland”, aldus Van Sark. “Die groei zet gestaag door. In 2030 zal ongeveer een-derde van onze elektriciteit van de zon komen.”'

Bron: Universiteit Utrecht

De Lokale Energie Monitor geeft landelijk inzicht in de lokale coöperatieve energiebeweging. De belangrijkste uitkomsten voor 2018: het aantal coöperaties is in 2018 toegenomen met 85 tot 484. Ook zijn de eerste warmtecoöperaties en biogasprojecten van start gegaan. Bijna 70.000 Nederlanders zijn lid van een lokale energiecoöperatie. Er is nu 74,5 MWp aan collectief zonvermogen in productie en 159 MW aan collectieve wind, opgeteld genoeg stroom voor ruim 140.000 huishoudens. Op korte termijn staat er nog minstens een verdubbeling op de planning.  Lees meer op de site van HIER opgewekt.

Energiek Schiedam zoekt stadgenoten met duurzame ambitie

Er is echt iets gaande in Nederland. Het pruttelt in het land, soms prominent in de krant of op tv, soms verdekt, bij de mensen thuis, op de bank. Nederland verduurzaamt, Nederland denkt aan het milieu, Nederland wil van het gas af en wil stad en land in goede staat aan komende generaties laten.

Maar tussen droom en daad, staan wetten in de weg, en praktische bezwaren. Hoe maak je de omslag van landelijke politiek naar aanpassingen in eigen huis of in eigen gedrag? Hoe vertaal je goede voornemens naar actie? Hoe voorkom je dat die goede wil verzandt omdat de tijd, de energie, het geld ontbreekt om alles zelf uit te zoeken en uit te voeren?

Energiek Schiedam, de coöperatie van Schiedammers die werken aan een energieneutrale stad in 2030, wil surfen op de kop van die golf van mooie intenties en gaat aan te slag.

We zoeken koplopers, mensen die voorop willen lopen omdat ze niet wachten tot anderen – de overheid! – in actie komen. Mensen die een impact willen hebben. Schiedammers die vorm gaan geven aan de omslag die de stad maakt naar een duurzaam samenleven.

We noemen het project Energiek Thuis. Samen aan de slag. Omdat je samen sterker staat en meer plezier hebt. En wie van zichzelf vindt dat zij of hij niet het type is dat voorop loopt op weg naar verandering... die nemen we in het proces mee, die maken we koploper.

Hoe we dat doen? Een krachtig plan! Met elkaar stellen we een agenda op met doelen voor volgend jaar. Concreet, praktisch. Persoonlijke plannen die voor ieder kunnen verschillen. De doelen krijgen kracht omdat we ook gaan onderscheiden waarom het soms stroef gaat, op weg naar milieuvriendelijk en energiezuinig handelen. Wat zet je zelf op je pad om maar niet in actie te hoeven komen? En wat kost je dat – en wat kost ons dat allemaal? Dat gaan we spelenderwijs voor ogen krijgen. Joost Wouters begeleidt ons in dit proces.

En als helder is wat ons tegenhoudt om te doen wat goed is, kunnen we gaan bedenken wat we het allergaafst vinden om te gaan doen – want dat is in de regel inspirerender en krachtiger dan onze bedenkingen. De een wil werk maken van een stad die groen genoeg is om aan onze (klein)kinderen te laten voor een gelukkig leven. De ander gaat het liefst isoleren, om zowel portemonnee als kooldioxidebalans te dienen. Een volgende besluit zo veel mogelijk plastic te recyclen of gaat zoveel mogelijk 'cradle to cradle' leven. Bedenk het zelf, bedenk het samen – onder begeesterende leiding van Energiek Schiedam. Dan laten we als deelnemers zien hoe een paar koplopers het verschil kunnen maken en kijken we met plezier uit naar waar de stad volgend jaar staat, op weg naar een duurzame toekomst.

Ben jij een koploper – of gewoon iemand die aan de slag wil om haar of zijn woning klaar voor de toekomst te maken? Doe dan mee met Energiek Thuis. De kennismakingsbijeenkomst is op 1 november in het Energiecafé op de Hoogstraat 155A, inloop 19.30. Kosteloos voor leden van Energiek Schiedam – en anderen kunnen zich eenvoudig aanmelden, voor een tientje ben je lid.

meld je aan door te mailen naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

Ook dit jaar organiseren we wederom een evenement samen met de gemeente op de dag van de duurzaamheid. Het thema dit jaar is "Nieuwe Energie maken we Zelf Samen".

Zet hem in je agenda: 10 oktober vanaf 19.00 bij Lentiz Life. Aanmelden kan via deze link of door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

17 september kwamen woningeigenaren bij elkaar die hun huis van het gas af willen. “Ik wil gewoon minder gas gaan gebruiken, ook voor Groningen”. Aan de hand van de klantreis van Hier Opgewekt vertelden de Schiedammers welke vragen ze hebben en waar ze vastlopen in hun duurzame ambities. De woningeigenaren gaan via de pilot Alles Elektrisch onderzoeken hoe ze hun eigen huis all-electric kunnen maken en wat daarbij komt kijken.

Heb je vragen over duurzame energie of het opknappen van je eigen woning?
Heb je kennis over je eigen verbouwingen die je wilt delen?
Zoek je een inspirerende plek om een paar avonduurtjes te werken aan energiegerelateerde projecten?

Kom naar de inloopavond van Energiek Schiedam in het Energiecafe!

Op 14 juli bezochten meer dan 100 Schiedammers de Duurzame Open Huizen route. Ze namen een kijkje bij Energieke Schiedammers die hard bezig zijn met het verduurzamen van hun huis. Via keukentafelgesprekken en inspirerende voorbeelden helpen ze elkaar om de volgende stappen te nemen richting prachtige, toekomstbestendige woningen. 

Sta jij te trappelen om zo duurzaam mogelijk te wonen? Je bent niet de enige, zo verwarmen Herman en Sonja hun historische pand op de Hoogstraat via een warmtepomp en zitten Jeroen en Eva behaaglijk onder hun infraroodpanelen. Zin om op een informele manier ervaringen uit te wisselen? Energiek Schiedam brengt koplopers bij elkaar om kennis en inspiratie te delen zodat het verduurzamen van je huis makkelijker wordt.

Energiek Schiedam heeft in coöperatie Hoom een goede partij gevonden om deze doelstellingen te bereiken en heeft zich in mei als 19e lid van coöperatie Hoom aangemeld.

De ledenadministratie, de nieuwsbrief en andere onderdelen van de backoffice behoren niet tot de meest sexy onderdelen van Energiek Schiedam. Ze zijn echter wel van groot belang voor een slagvaardige en groeiende coöperatieve vereniging.

Vorig jaar organiseerde Energiek Schiedam een eerste inspiratiesessie (toen nog onder de titel Energie Café) duurzame energie voor leden en niet-leden. De eerste inspiratiesessie smaakte meteen al naar meer. Op woensdag 25 april kwam er daarom een groep geïnteresseerden bij elkaar in het Energie Café op de Hoogstraat 155 om na te denken over een vervolg.

Ook in Tilburg borrelt het van de duurzame energie. Al sinds 25 jaar wordt hier iedere maand het milieucafé. Met spraakmakende onderwerpen en presentatie (a la DWDD) wordt hier de avond gevuld met een breed programma. Afgelopen 29 maart was Energiek Schiedam bij het milieucafé, en genoot van deze spraakmakende avond.

Afgelopen week is de tweede ZonneRenteperiode voor Zon op Wennekerpand afgesloten, het was de eerste ZonneRenteperiode waarin een vol jaar stroom geproduceerd werd. De zonnestroominstallatie heeft in de tweede ZonneRente periode 50.799 kilowattuur geproduceerd, dat is meer dan verwacht. Voor de statistiekfans de productie bedroeg 943,4 kWh/kWp.

Schiedam is een mooie plek rijker. Op Hoogstraat 155A vestigt zich een heus Energiecafé: Een ontmoetingsplaats voor Schiedamse ondernemers en burgers om ideeën uit te wisselen en projecten vorm te geven op het gebied van energietransitie: energiebesparen of duurzame energie opwekken. Herman Gels en Sonja Schwab zijn de initiatiefnemers en wij mochten het café openen samen met duurzaamheidswethouder Patricia van Aaken.

Duurzame energie biedt kansen. Voor verbetering van de luchtkwaliteit, voor economische groei én direct voor je portemonnee. Wij van Energiek Schiedam stelden in september de Duurzame Zeven op: zeven kansen voor duurzame energie die voor de stad het verschil kunnen maken. Deze hebben we aangeboden aan de lokale Schiedamse politieke partijen, met het verzoek om deze op te nemen in hun partijprogramma.

In de duurzaamheidsbeoordeling die Stichting Natuur & Milieu onlangs publiceerde eindigt Schiedam op de 33ste plaats. Voor Energiek Schiedam is het interessanter om te zien hoe het staat met het opwekken van groene stroom in Schiedam. Ook hier scoort Schiedam slecht met de productie van slechts 14 kilowattuur zonnestroom per inwoner per jaar, alleen Rotterdam doet het slechter met 11 kilowattuur per inwoner.

Eneco moet in publieke handen blijven. Dat vindt Energiek Schiedam, de lokale energiecoöperatie. Zij is daarom lid geworden van EneCoöperatie, dat een bod wil doen op aandelen in Eneco, en roept Schiedammers op ook lid te worden.

Afgelopen woensdag was voorlopig de laatste bijeenkomst van de Wijkenergiekgroep (WEG), een groep betrokken bewoners van de wijken Nieuwland en Groenoord, die een advies hebben uitgebracht over de te volgen route om van gas af te gaan. Ik, Inge Albregtse, heb de afgelopen maanden namens Energiek Schiedam deelgenomen aan de bijeenkomsten en nu de WEG zijn advies ingediend heeft, aangeboden vinger aan de pols te houden voor opvolging van het advies.

Over Energiek Schiedam

Energiek Schiedam maakt zich hard voor een energieneutrale stad in 2030, maar liever eerder. We doen dit door duurzame energieprojecten te realiseren, door mensen met een hart voor duurzaamheid bij elkaar te brengen en de gemeente te ondersteunen. Meedoen? Neem dan contact met ons op. Samen werken we aan een energieneutraal Schiedam!