Het Schiedams Energie Collectief (SEC) werkt aan de bouw van een windturbine op Vijfsluizen. We willen een deel van de kosten via crowdfunding bijeenbrengen. 

Zo wordt de windmolen van de Schiedammers en kunnen zij ook meedelen in de winst. SEC zal deze molens (laten) bouwen, waarna de exploitatie aan Energiek Schiedam wordt overgedragen.

Wind op Vijfsluizen heeft heel wat voeten in de aarde en de voorbereiding neemt daarom veel tijd in beslag. 

De afgelopen tijd is er in de media veel aandacht geweest voor de beoogde windmolens op Vijfsluizen en met name hoe de gemeente naar deze ontwikkeling kijkt. Waar we in de media ons vooralsnog afzijdig hebben gehouden, is er achter de schermen niet stilgezeten!

Hoe zat het ook alweer? Al jaren wordt er vanuit het Schiedams Energiecollectief (SEC) gewerkt aan de voorbereidingen om een omgevingsvergunning voor één windmolen in Vijfsluizen te kunnen aanvragen. Daarbij is ook steeds nauw overleg geweest met de gemeente om te zorgen dat de aanvraag straks soepel verloopt.

Onder het vorige college werden we onaangenaam verrast door de mededeling dat de gemeente werkte aan een ‘nieuw ruimtelijk raamwerk’, waardoor ze ook geen eventuele aanvraag voor een omgevingsvergunning in behandeling zouden (kunnen) nemen. Eind vorig jaar kregen we uiteindelijk te horen dat het ruimtelijk raamwerk was vastgesteld met daarin nog steeds de locaties voor beiden windmolens. De toelichting maakte duidelijk dat de gemeente weinig geloof heeft dat de windmolens op deze locaties te realiseren zijn én daar dus ook geen ambtelijke capaciteit gaan steken.

Waar de gemeente stellig is over de (on)mogelijkheden, zien wij echter wél nog reële kansen om de windmolen te realiseren én nodig om die te pakken. Sindsdien is er dus druk gewerkt met o.a. steun vanuit de nieuwe energie koepel van 8 lokale, coöperaties, de Energie Coöperatie Regio Rijnmond (ECRR) door gegaan met de voorbereidingen om de aanvraag weer op de rit te krijgen. Eén cruciaal aspect is of de investering nog steeds rendabel is.  Daarom wordt er nu hard gerekend aan de zogeheten ‘businesscase’ met alle kosten-baten op basis van de actuele cijfers. Als deze positief uitvalt kunnen de leden een voorstel op de ALV verwachten om de omgevingsvergunning te gaan aanvragen. Hopelijk kan dan de bouw van de windmolen in 2024 starten!

MEEDOEN?

Om Wind op Vijfsluizen te steunen of om straks mee te kunnen investeren kun je lid worden van Energiek Schiedam. 

 

Partners

Initiatiefnemer
Schiedams Energie Collectief (SEC)

Exploitant
Energiek Schiedam

Studies
Antea

Energie Samen, de overkoepelende organisatie voor energiecoöperaties

In de media

Meedoen?

Om betrokken te worden, Wind op Vijfsluizen te steunen of om straks mee te kunnen investeren kun je nu al lid worden van Energiek Schiedam. Het lidmaatschap staat open voor bewoners, bedrijven, belangengroeperingen en verenigingen en kost € 10 per jaar.

Volg ons

Over deze website

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.