Schiedams Energie Collectief

Het Schiedams Energie Collectief bestaat momenteel uit vijf stadgenoten.

Herman Gels is voorzitter van SEC. Van beroep faciliteert en regisseert hij duurzame energieprojecten. Onder meer initiatieven in de Rotterdamse haven en in Midden Brabant dragen zijn stempel. De kracht van Gels zit ‘m in het bij elkaar brengen van betrokken partijen, zoals overheden, ondernemers en burgercollectieven.

 

DolfDolf Bierhuizen is penningmeester van het collectief. Hij is mede-initiator van de Stichting Energie Transitie en van de Verenging van Energie Coöperaties. Ook hij kent heel veel mensen en instanties in Schiedam en maakt van het bij elkaar brengen van hen een sport; met resultaat.

 

Huib Sneep functioneert als secretaris in SEC. Hij staat in de stad bekend als het groene geweten van Schiedam. Zijn grote praktische kennis van groen in het algemeen en bomen in het bijzonder, stellen hem in staat om met grote regelmaat te komen met originele projecten die de stad mooier en groener maken. Duurzaamheid is daarin het sleutelwoord.

 

Ruud Buurman, geboren in 1955 in Schiedam en draagt Schiedam een duurzaam hart toe.  Sinds september 2016 volgt hij een studie milieu en natuurwetenschappen bij de Open Universiteit. Daarnaast heeft hij ervaring met projectontwikkeling duurzame energie, opgedaan bij een van de grotere energiebedrijven. Hij wil zich inzetten om onze stad groener te maken. Met, voor en door mijn mede stadbewoners.

 

Ruben Veefkind, werkzaam bij Greenchoice.

Het Schiedams Energie Collectief (SEC) heeft sinds zijn oprichting de mogelijkheden onderzicht van verschillende opties om de Screen Shot 2014-09-16 at 10.03.12 PMenergiebehoefte van Schiedamse huishoudens en bedrijven te vergroenen. Daaruit zijn de volgende projecten naar voren gekomen die concreet zijn aangepakt:

1. Zonnepanelen op Wennekerpand

Samen met Stichting Wennekerpand heeft SEC gewerkt aan vergroening van de energiebehoefte van het Wennekerpand. Dit heeft geresulteerd in zonnepanelen op het dak van het cultuurgebouw. Met behulp van crowdfunding is het bedrag bij elkaar gebracht om dit te realiseren. De ‘investeerders’ kunnen rekenen op een aardig rendement en zo delen Schiedammers mee in dit project. En het Theater aan de Schie en andere gebruikers van het cultuurgebouw zijn geholpen met groene én goedkope stroom, die maakt dat een gezonde exploïtatie van cultuur eenvoudiger wordt.

Lees hier meer dit project en de realisatie ervan.

 

2. Windmolens in Vijfsluizen

SEC werkt aan de bouw van tenminste twee windturbines in de stad. Het is de bedoeling dat deze voor rekening en risico van zo veel mogelijk Schiedamse participanten worden gerealiseerd. De gemeente Schiedam is een belangrijke partner in het project.

De plannen komen voort uit verschillende afspraken die op regionale en landelijke schaal zijn gemaakt. Daaronder het Energie-akkoord van vorig jaar. Volgens die afspraken tussen een groot aantal maatschappelijke partijen, moeten er voor 2020 windmolens zijn gebouwd die goed zijn voor gezamenlijk 6000 MW aan stroom per jaar. Door middel van een zogenaamd convenant heeft de Stadsregio Rotterdam Wind-SECzich garant gesteld voor 150 MW; burgemeester en wethouders van Schiedam hebben zich daarna voor tenminste 6 MW in de boeken laten zetten.

Zes megawatt betekent twee windmolens. In de huidige plannen zullen die verrijzen op de bedrijventerreinen van Schiedam-West, aan de Nieuwe Waterwegstraat en op Vijfsluizen. SEC zal deze molens (laten) bouwen en gaan exploïteren. Dat betekent dat er meer groene energie beschikbaar komt in Schiedam. SEC rekent er verder op dat veel Schiedammers willen deelnemen in de molens; de kosten van de bouw zijn na een x-aantal jaar immers terugverdiend. SEC beoogt dat de opbrengsten dan niet toevloeien naar (grote) energieconcerns, maar ten gunste komen van de stad Schiedam. Stadgenoten worden daarom te zijner tijd bijzonder uitgenodigd om ook financieel deel te nemen in de molens.

Lees hier meer.