SEC

Het Schiedams Energie Collectief bestaat momenteel uit vijf stadgenoten.

Huib Sneep is voorzitter van het SEC. Hij staat in de stad bekend als het groene geweten van Schiedam. Zijn grote praktische kennis van groen in het algemeen en bomen in het bijzonder, stellen hem in staat om met grote regelmaat te komen met originele projecten die de stad mooier en groener maken. Duurzaamheid is daarin het sleutelwoord. Zijn metafoor van de boom is een belangrijke inspiratiebron hoe we onze economie kunnen omvormen in een kringloop economie.

DolfDolf Bierhuizen is secretaris van het collectief. Hij is mede-initiator van de Stichting Energie Transitie en van de Verenging van Energie Coöperaties. Ook hij kent heel veel mensen en instanties in Schiedam en maakt van het bij elkaar brengen van hen een sport; met resultaat: in het netwerk van SEC bevinden zich vele professionals met kennis van duurzame energie en transitie.

Ruud Buurman, geboren in 1955 in Schiedam en draagt Schiedam een duurzaam hart toe.  Sinds september 2016 volgt hij een studie milieu en natuurwetenschappen bij de Open Universiteit. Daarnaast heeft hij ervaring met projectontwikkeling duurzame energie, opgedaan bij een van de grotere energiebedrijven. Hij wil zich inzetten om onze stad groener te maken. Met, voor en door zijn mede stadbewoners.

Onze Visie

Een duurzame toekomst voor Schiedam; voor en door Schiedammers.

Ons Doel

SEC werkt aan het zelf organiseren en realiseren van echt duurzame energie in Schiedam. Lokaal besparen en opwekken is een belangrijk onderdeel in het streven naar een duurzame toekomst voor de stad.

Door zelf grip te houden op het proces van energieopwekking, kunnen de Schiedammers stapje voor stapje zelfvoorzienend worden in hun energiebehoefte. Zo zijn ze minder afhankelijk van derden, buiten onze leefomgeving en invloedssfeer en worden de geldstromen rond de energievoorziening ook lokaal gehouden.

Werkwijze

SEC is aanjager en verkent potentiële projecten, voor ideeën op realiseerbaarheid. SEC is hierin aanjager, bruggenbouwer en initiator voor Schiedam tussen verschillende partijen. SEC was de initiator voor Zon op Wennekerpand. Tevens heeft SEC aan de wieg gestaan van de coöperatie Energiek Schiedam en de stichting DUW!

De kracht van SEC is de benutting van haar lokale netwerk en de inbreng van kennis en ervaring. Naast de contacten met haar netwerk is er ook maandelijks overleg met de gemeente. Tijdens dit overleg worden de verschillende initiatieven en ideeën vanuit dit netwerk besproken en worden afspraken gemaakt over vervolgstappen. Deze stappen kunnen zowel door de gemeente als door SEC worden gezet.

Samenwerking met Energiek Schiedam.

SEC ondersteunt Energiek Schiedam bij het ontwikkelen van projecten. Zo heeft het SEC sinds haar oprichting de mogelijkheden onderzocht van verschillende opties om de energiebehoefte van Schiedamse huishoudens en bedrijven te vergroenen. Daaruit is onder andere het Zon op Wenneker project tot stand gekomen.

Onze Projecten

1. ZONNEPANELEN OP WENNEKERPAND

Samen met Stichting Wennekerpand heeft SEC gewerkt aan vergroening van de energiebehoefte van het Wennekerpand. Dit heeft geresulteerd in meer dan 200 zonnepanelen op het dak van het cultuurgebouw. Met behulp van crowdfunding is het bedrag bij elkaar gebracht om dit te realiseren. De investeerders kunnen rekenen op een aardig rendement en zo delen Schiedammers mee in dit project. En het Theater aan de Schie en andere gebruikers van het cultuurgebouw zijn geholpen met meer dan 54000 Kwh/jaar aan groene én goedkope stroom, die maakt dat een gezonde exploitatie van het cultuur pand eenvoudiger wordt.

Lees hier meer dit project en de realisatie ervan.

2. WINDMOLENS IN VIJFSLUIZEN

SEC werkt aan de bouw van tenminste twee windturbines in de stad. Het is de bedoeling dat deze met zo veel mogelijk financiering vanuit Schiedamse participanten worden gerealiseerd, ook de investeringen en opbrengsten blijven dan zoveel mogelijk in Schiedam.

De gemeente Schiedam is een belangrijke partner in het project.

De plannen komen voort uit verschillende afspraken die op regionaal en landelijk niveau zijn gemaakt. Volgens het Energie-Akkoord van september 2013. verplichten een groot aantal maatschappelijke partijen zich tot inspanningen om voor 2020 tot de realisatie van windmolens op land die goed zijn voor een gezamenlijke capaciteit van 6000 MW. Door middel van het Windconvenant heeft de Stadsregio Rotterdam zich garant gesteld voor 150 MW; burgemeester en wethouders van Schiedam hebben zich daarbij gecommitteerd aan realisatie van tenminste 6 MW aan vermogen op Schiedams grondgebied. Zes megawatt betekent twee windmolens. In de huidige plannen zullen die verrijzen op de bedrijventerreinen van Schiedam-West, aan de Nieuwe Waterwegstraat en op Vijfsluizen. SEC zal deze molens (laten) bouwen en gaan exploiteren. Dat betekent dat er voor 4500 huishoudens groene energie beschikbaar komt, dat zijn alle inwoners van Schiedam Zuid en -West. SEC rekent er verder op dat veel Schiedammers willen deelnemen in de molens; de kosten van de bouw zijn na een x-aantal jaar immers terugverdiend. SEC beoogt dat de opbrengsten niet wegvloeien naar (grote) energieconcerns, maar ten gunste komen van de stad Schiedam. Stadgenoten worden daarom te zijner tijd bijzonder uitgenodigd om ook financieel deel te nemen in de molens. Bij het project Zon op Wenneker is het benodigde investeringsbedrag van 85.000 op deze wijze binnen 13 dagen tot stand gekomen!

Lees hier meer.