Onze projecten

Als lid van Energiek Schiedam kun je zelf projecten opstarten en ontwikkelen. Bijvoorbeeld als je een goed idee hebt op het gebied van alternatieven voor gas, energiebesparing of energieopwekking bij leden of ondernemers in Schiedam en draagvlak zoekt om dit tot realisatie te brengen. Het kan ook gaan over collectieve zonne-energieprojecten voor verenigingen van eigenaren of het uitwisselen van warmte tussen bedrijven en woningen. Als lid kun je ervoor kiezen een idee voor een project ter realisatie aan te bieden aan het Schiedams Energie Collectief. Maar ook zelf ontwikkelen met andere belanghebbenden is een goede optie.

Energiek Schiedam heeft één project in beheer dat al ontwikkeld is, Zon op Wennekerpand. Dit project is ontwikkeld door het Schiedams Energie Collectief (SEC). We zullen bij projecten gericht op het duurzaam opwekken van energie nauw samen blijven werken met SEC.