Tag Archives: Zon op Wennekerpand

Update Zon op Wennekerpand

26 nov 16
krispijn
, ,
No Comments

Eerder deze maand zijn de laatste werkzaamheden uitgevoerd aan de installatie van Zon op Wennekerpand. Dat betekent dat alle Zonnedelers nu de elektriciteitsproductie van hun zonnedelen kunnen inzien via Mijn Stroom. Alle zonnedelers zijn hier over geïnformeerd via een extra nieuwsbrief.

De komende tijd wordt er in het Wennekerpand nog een display opgehangen, zodat bezoekers van het pand ook kunnen zien hoeveel zonne-energie de installatie opwekt en heeft opgewekt.

Zon op Wennekerpand in gebruik genomen

11 sep 16
krispijn
, , , ,
No Comments

Afgelopen vrijdag was het zover: Zon op Wennekerpand, het eerste project dat door het Schiedams Energie Collectief is ontwikkeld, werd feestelijke in gebruik genomen. De openingshandeling werd verricht door wethouder Duurzaamheid Patricia van Aaken.

Realisatie van het zonnedak was een klus van de lange adem; ook na een succesvolle crowdfundingscampagne begin dit jaar, duurde het nog tot enkele weken geleden tot installateur BeSolar aan het werk kon.

Ondanks de haperingen in de realisatie is de gevolgde werkwijze volgens Van Aaken toch de manier waarop Schiedam wil werken: samenwerkingsinitiatieven die leiden tot verduurzaming van de stad vanuit de gemeente ondersteunen. In die context wees zij ook op 10 oktober aanstaande, als de gemeente samen met SEC een Dag van de Duurzaamheid organiseert. De gemeente beloont de 3 beste duurzaamheidsinitiatieven die voor 6 oktober worden ingediend met maximaal 5.000 Euro ondersteuning.

SEC draagt het project nu over aan de coöperatie Energiek Schiedam. De lokale crowdfunders, die de bouw van het zonnedak mogelijk hebben gemaakt, vormen de eerste leden. Ook lid worden? Vul het lidmaatschapsformulier in. Lidmaatschap kost 10 Euro per jaar, investeerders krijgen het lidmaatschap het eerste jaar gratis.

Meer informatie over de feestelijke opening op Schiedam24. Meer foto’s van de opening op onze facebook pagina en bij Zonnepanelendelen.

De opbrengst van Zon op Wennekerpand is hier live te volgen. De koppeling met de systemen van Zonnepanelendelen werkt nog niet optimaal, dit wordt komende weken verholpen. Daarna kunnen alle investeerders via de website van Zonnepanelendelen zien hoeveel stroom hun zonnedelen hebben opgewekt.

Feestelijke ingebruikname Zon op Wennekerpand

07 sep 16
krispijn
, , , , ,
No Comments

De installateur verwacht vandaag de laatste werkzaamheden uit te voeren aan de zonnestroominstallatie van Zon op Wennekerpand.  Als het meezit produceren we vandaag ook al de eerste stroom.

Tijd dus voor een feestje. Dat vind plaats op vrijdag 9 september vanaf 11u ’s ochtends. Dan zal wethouder Patricia van Aaken de installatie van Zon op Wennekerpand feestelijk in gebruik stellen. Er is muziek, we vertonen een film van de aanleg en de coöperatie Energiek Schiedam presenteert zich. De wethouder zal ongetwijfeld Schiedammers enthousiast willen maken voor een duurzame levensstijl en de ijsboer heeft toegezegd extra veel ijs te maken die dag. Komt daarom allen, vrijdag aanstaande om 11 uur naar de Grote Markt in Schiedam. En laat die zon maar komen!

Video eerste installatiedag Zon op Wennekerpand

23 aug 16
krispijn
, ,
No Comments

Vorige week berichtte we dat BeSolar deze week zou beginnen met de installatie van Zon op Wennekerpand. Hiermee nadert de realisatie van het eerste project van Energiek Schiedam zijn ontknoping.

Maandag hebben Fun-Key Events en LookTV een camera geplaatst, waarmee de installatie is te volgen. De camera maakt iedere 5 minuten een foto. Door deze foto’s achter elkaar te plaatsen ontstaat een timelapse video van de installatie.  LookTV heeft vandaag de eerste timelapse video op haar YouTube-kanaal geplaatst. Op de video is o.a. te zien hoe BeSolar de eerste onderdelen van de draagconstructie voor de zonnepanelen plaatst:

De planning voor de verdere installatie is als volgt:

 • Woensdag 24-08
  Montage onder constructie
  Aanleg DC bekabeling
 • Donderdag 25-08
  Montage onderconstructie
  Montage onderconstructie daglichten
  Leggen 1 deel panelen
 • Vrijdag 26-08
  Montage 2 deel panelen
  Aansluiten omvormers

Volgende week wordt de installatie afgerond en ingeregeld. De officiële ingebruikstelling is op 9 september.

Start installatie Zon op Wennekerpand

19 aug 16
krispijn
, ,
No Comments

BeSolar, de installateur, begint maandag 22 augustus met de installatie van de zonnestroominstallatie. De verwachting is dat de installatie een aantal weken in beslag neemt. De officiële ingebruikname van de installatie staat gepland voor 9 september. Waarna we de eerste zonnestroom gaan leveren.

LookTV, een lokale tv zender, zal een timelapse video maken van de installatie van de zonnestroominstallatie.

Investeerders uit Schiedam en aanliggende gemeenten ontvangen binnenkort meer informatie over Energiek Schiedam, de lokale energiecoöperatie.

 

Ondertekenen exploitatieovereenkomst Zon op Wennekerpand

16 mei 16
Ted Konings
, ,
No Comments

Dit bericht is vandaag naar alle investeerders in het project Zon op Wennekerpand verzonden:

Beste investeerders in Zon op Wennekerpand,

Schiedam draagt zonne-energie een warm hart toe. Dat hebben we als Schiedamse Energie Collectief geconcludeerd toen onze campagne om door middel van crowdfunding een zonnestroominstallatie op het dak van het Wennekerpand, binnen twee weken succes had. In die periode tekenden 137 deelnemers in voor een bedrag van 85.075 euro.

U bent één van die 137! Voor we het vergeten, wellicht nog eens ten overvloede: wij zijn u daar zeer erkentelijk voor.

Graag informeren wij u met dit bericht over de verdere voortgang van het project.

Planning

Eerst het belangrijkste: we rekenen er op dat de eerste zonnestroom op het Wennekerpand nog voor velen van ons op vakantie gaan, wordt opgewerkt. Dat is goed nieuws, ook al valt het ons wat tegen hoeveel tijd het vergt om de installateur daadwerkelijk aan het werk te zetten. Er moet veel geregeld worden bij dit project, waar verschillende partijen bij betrokken zijn: de gemeente, als eigenaar van het pand, stichting Wennekerpand die de stroom gaat gebruiken, de installateur die de panelen aanlegt en Zon op Wennekerpand, waarin het project is ondergebracht en die wordt bestuurd door de mensen van het Schiedams Energie Collectief.

Tekenen exploitatieovereenkomst

IMG-20160422-WA0000

Ondertekening exploitatieovereenkomst. Van links naar rechts: Huib Sneep, Rob Roos en Herman Gels.

We gaan stap voor stap. Met de stichting Wennekerpand is op 22 april de exploitatieovereenkomst getekend voor de afname van de stroom en de voorwaarden waaronder. Namens Zon op Wennekerpand tekenden Herman Gels en Huib Sneep deze overeenkomst met Rob Roos als ondertekenaar namens het Wennekerpand (zie foto onderaan deze update). In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over het bedrag dat het Wennekerpand jaarlijks betaalt aan Zon op Wennekerpand. Daarmee is de inkomstenkant van het project nu helemaal geregeld.

Wat er nog moet gebeuren is het tekenen van de overeenkomst tussen de gemeente Schiedam, eigenaar van het Wennekerpand, en Zon op Wennekerpand. Dit gaat over het gebruik van het dak en de voorwaarden hierbij. In januari verklaarden burgemeester en wethouders zich bereid het dak van het cultuurverzamelgebouw beschikbaar te stellen. Recent zijn er nog enkele vragen opgeworpen en uit de weg geruimd; de gemeente wil zeker weten dat het plaatsen van de installatie geen repercussies heeft voor de kwaliteit van het dak en de dakbedekking, en ook wij willen weten wat de kwaliteit van het dak is bij aanvang van het project. We hebben als initiatiefnemers overtuigende argumenten kunnen aanleveren.

Installatie zonnepanelen

Dan rest in feite alleen nog het opdracht geven aan de installateur. Behalve de aanleg, wordt de installateur ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de zonnestroominstallatie, en dat voor een periode van vijftien jaar. Logisch dat afspraken hierover goed moeten worden doorgelicht, doorgerekend en vastgelegd. Dit blijkt toch meer tijd te vergen dan dat we hoopten.

Als vrijwilligers van het Schiedams Energie Collectief kost het voeren van al deze gesprekken en het doorrekenen en -lezen van de afspraken, ons de nodige energie. Ook voor ons is het dadelijk feest als de zon schijnt op de zonnepanelen van het Wennekerdak. Wij houden u op de hoogte wanneer het zo ver is!

Ted Konings, namens het Schiedams Energie Collectief

Ondersteuningsbrief Milieuplatform Schiedam

10 mei 16
krispijn
,
No Comments

Eind april is het bestuur van het Schiedams Energie Collectief blij verrast met een ondersteuningsbrief van het Milieuplatform Schiedam voor onze activiteiten, waarvan het project Zon op Wennekerpand het verst gevorderd is. In de brief geeft het Milieuplatform Schiedam aan onze concrete acties van harte te ondersteunen en te hopen dat er meer projecten als Zon op Wennekerpand zullen volgen.

De volledige tekst van de brief luidt als volgt:

Beste mensen van SEC,

Leden van het Milieuplatform Schiedam hebben kennis genomen van jullie energieke activiteiten en het officieel inschrijven voor het “zon op wenneker” zonnedak van Schiedam per 31 januari 2016.

Wij ondersteunen jullie concrete acties van harte! Het is een project van en voor Schiedammers, waarmee aan de inwoners de mogelijkheid wordt geboden te investeren in zonne energie als het op eigen dak niet mogelijk is of onvoldoende kan.

Wij hopen en verwachten dat het zonnedak gaat slagen en dat er meerdere projecten zullen volgen in Schiedam.

Succes met jullie zonnedak!

Met vriendelijke groeten,
Namens het Milieuplatform

Fred van der Drift

Het Milieuplatform heeft een soortgelijke brief aan de gemeente Schiedam gezonden.

Zon op Wennekerpand bij PopUpTV SchiedamsDoen

29 apr 16
krispijn
, , ,
No Comments

Op 26 april besteedde PopUpTv aandacht aan het project Zon op Wennekerpand. Aan het woord kwamen Dolf Bierhuizen, een van de initiatiefnemers en bestuurslid van het Schiedams Energie Collectief, en Hans van der Vlist en Marja Klink, twee van de 137 investeerders.

Succesvolle crowdfunding Zon op Wennekerpand

13 feb 16
Ted Konings
, , , ,
No Comments

Gisteren hebben we het doelbedrag voor de crowdfundingcampagne van Zon op Wennekerpand bereikt. Binnen twee weken hebben we bij 137 deelnemers €85.000 opgehaald om ons eerste project mogelijk te maken. De komende weken zullen we druk aan de slag gaan om de laatste contracten definitief te maken, zodat de installateur zo snel mogelijk aan de slag kan.

Hieronder het nieuwsbericht dat we vanavond naar de 137 deelnemers hebben verzonden:

IMG_4139Gefeliciteerd en bedankt!

Veel sneller dan verwacht en blij verrast door de snelle en royale respons van u, kunnen we melden dat er 219 zonnepanelen komen op het dak van het Wennekerpand in Schiedam. Ten eerste: Gefeliciteerd! Ten tweede: Bedankt. Aan alle 137 deelnemers die Zon op Wennekerpand, realiteit maken.

Na het afronden van de verschillende contracten tussen de partijen die bij het project betrokken zijn, kan de installateur aan het werk worden gezet. We spannen ons in om de in het informatie memorandum genoemde datum van 5 april te halen. De meest recente planning is dat we in de tweede helft van april zonnestroom kunnen gaan produceren. We zullen de installatie zeker feestelijk in gebruik nemen en we nodigen u daar natuurlijk voor uit.

De eerstvolgende stappen die we zullen zetten zijn het daadwerkelijk toewijzen van de ZonneDelen en deze toevoegen aan het MijnStroom-account. Op deze internetpagina kunt u zien hoeveel stroom er met Zon op Wennekerpand,wordt opgewekt – en dus ook hoeveel met uw ZonneDelen. U ontvangt daarom binnenkort een uitnodiging met uitleg over het openen van een MijnStroom-account.

Zon op Wennekerpand,is het eerste project van het Schiedams Energie Collectief en energiecoöperatie Energiek Schiedam. Het project is mogelijk gemaakt door samenwerking met Stichting Wennekerpand, gemeente Schiedam, Greenchoice en ZonnepanelenDelen.

Minder dan 500 zonnedelen van Wennekerpand beschikbaar

11 feb 16
krispijn
, , , ,
No Comments

Ruim anderhalve week geleden zijn we onze crowdfunding campagne voor Zon op Wennekerpand gestart. Inmiddels is 85% van de benodigde €85.000 opgehaald. Er zijn nog minder dan 500 zonnedelen beschikbaar. Intekenen is nog mogelijk  via de website van Zonnepanelendelen.

Hoe werkt het?

De crowdfunding

SEC geeft iedereen de mogelijkheid om mee te doen aan Zon op Wennekerpand, maar voor Schiedammers is het project het meest interessant: zij kunnen hun eigen stad verduurzamen en steunen de cultuur in Schiedam

U kunt al meedoen met een investering van 25 euro.Voor een bedrag van EUR 400 koopt u een eigen zonnepaneel.

U kunt ook een klein of groot bedrag doneren om Zon op Wennekerpand te steunen; dit geld wordt gestoken in de aanschaf van zonnepanelen die worden geschonken aan stichting Wennekerpand.

Het Wennekerdak

Het Wennekerpand kent een groot plat dak, waarop plaats is voor ruim 200 panelen.

Eén zonnepaneel levert gemiddeld 219 kWh stroom per jaar.

De stroom van ruim 200 stuks kan een groot deel van de energiebehoefte van het cultuurverzamelgebouw afdekken.

Omdat de zon niet continu schijnt, en het energiegebruik in het pand pieken en dalen kent, zal er soms te veel, soms te weinig stroom worden opgewekt.

Daarom is een netaansluiting nodig, die soms de stroom van het zonnedak het net op stuurt, en soms stroom afneemt van het openbare net.

U als eigenaar van één of meer panelen krijgt een vergoeding voor de stroom, of die nu door het Wennekerpand wordt gebruikt of het net op gaat.

Inleg en rendement

De looptijd van het project is vijftien jaar

Over die periode keert Zon op Wennekerpand aan deelnemers een rendement uit van ongeveer drieënhalf procent per jaar – ‘ongeveer’, want we zijn tenslotte afhankelijk van de zon

Tijdens de looptijd krijgt u jaarlijks dit rendement uitgekeerd; u krijgt inzicht in de prestaties van uw zonnedeel op uw computer of telefoon

Na vijftien jaar ontvangt u uw inleg terug

Vergroening van uw energiegebruik

Als deelnemer kunt u de stroom van Zon op Wennekerpand ook verrekenen met uw energierekening thuis

Energieleverancier Greenchoice is partner van Zon op Wennekerpand

Als u besluit uw stroom voortaan af te nemen van Greenchoice, profiteert u extra van de stroom van het Wennekerdak door een voordeel van 21 procent; u bespaart de btw op uw eigen verbruik

Voelt u hiervoor, dan kunt u hier aangeven uw energie voortaan af te nemen van Greenchoice

Waarom meedoen?

U helpt de stad aan duurzame zonnestroom

U draagt bij aan versterking van het cultuuraanbod

U ontvangt een mooi rendement

U wordt lid van Energiek Schiedam en werkt samen aan een duurzame stad

Doet u mee?

Op 31 januari gaat de inschrijving voor Zon op Wennekerpand open. Schrijf u in via  Zonnepanelendelen – het aanbod is beperkt – en steun een duurzaam Schiedam. Deze crowdfundingactie loopt tot 15 maart of tot het moment dat er voldoende inschrijvers zijn.