Tag Archives: windenergie

Provincie: plaats voor 2 windmolens in Schiedam

28 jan 17
krispijn
, ,
No Comments

De provincie Zuid-Holland heeft in de regio Rotterdam 23 plekken aangegeven waar in totaal zestig windmolens moeten komen. In Schiedam staan twee turbines gepland op Vijfsluizen en bij de Nieuwe Waterwegstraat.

Het Schiedams Energie Collectief heeft voor beide locaties afspraken met de gemeente om de windmolens te mogen realiseren. De windmolen op Vijfsluizen is het verst gevorderd.

Lees verder op Schiedam24.

Energiecoöperatie gaat stroom leveren aan multinationals

15 okt 16
krispijn
, , ,
No Comments

AkzoNobel, DSM, Google en Philips gaan voor een periode van vijftien jaar stroom inkopen die wordt opgewekt door Windpark Krammer. Dit is een nog te bouwen windpark van twee coöperaties met in totaal 4000 leden in de provincie Zeeland en het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee.

Door de 15-jarige stroomcontracten, die kunnen worden verlengd, nemen de vier multinationale ondernemingen rechtstreeks stroom af bij de bron, er komen geen traditionele energiebedrijven meer aan te pas. Dat hebben AkzoNobel, DSM, Google en Philips vrijdag gezamenlijk bekendgemaakt.

De vier ondernemingen gaan per jaar 350 miljoen kWh ofwel 350 gigawattuur afnemen van Windpark Krammer. De stroomhoeveelheid is goed voor de jaarlijkse stroomvoorziening van 100.000 huishoudens. Het grootste deel (ruim 95%) zal geleverd worden aan AkzoNobel, DSM, Google en Philps.

 

 

“Consumer-to-business”
Een unieke samenwerking. Windpark Krammer levert direct aan de eindgebruiker zonder tussenkomst van een energiebedrijf, letterlijk ‘consumer-to-business’. Tijmen Keesmaat, directeur Windpark Krammer, is trots op deze samenwerking. “Deze samenwerking zie ik als een nieuwe stap in de energietransitie en ik ben blij dat wij zo’n belangrijke rol in het nieuwe energielandschap kunnen spelen.”

Financiële participatie
Tijdens het ledenfeest werd ook bekend dat naast de leden van Zeeuwind en Deltawind, ook de regio financieel kan participeren in het windpark. Ons DE Fonds organiseert die financiële participatie.

Over Windpark Krammer
Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. De ruim 4000 leden van de lokale coöperaties Zeeuwind en Deltawind sloegen de handen in één voor de ontwikkeling. De 34 turbines met een gezamenlijk vermogen van 102 MW worden op en rond de Krammersluizen gebouwd. De regio wordt betrokken bij de bouw en het park. De bouw is dit najaar gestart en het is de bedoeling dat het park in 2019 operationeel is.

Wind op Vijfsluizen

Het Schiedams Energie Collectief werkt aan Wind op Vijfsluizen. Dit is met 3 MW een stuk kleiner dan Windpark Krammer, maar staat ook open voor samenwerking met bedrijven en omwonenden.

Bron: Nu.nl en Persbericht Windpark Krammer.

 

Inspraak SEC/Energiek Schiedam over klimaatplan Schiedam 2016-2020

08 apr 16
krispijn
, , , , , ,
No Comments

Op 5 april zou het Klimaatplan Schiedam 2016-2020 op de agenda staan. Tijdens de vergadering werd de behandeling uitgesteld i.v.m. wijzigingen die het college nog wil doorvoeren aan het klimaatplan en afwezigheid van de wethouder. Desondanks heb ik namens het Schiedams Energie Collectief en energiecoöperatie Energiek Schiedam onderstaande inbreng gedaan. Al zijn mondeling mogelijk niet alle punten even goed voor het voetlicht gekomen. Schiedam24 besteedde eerder deze week al aandacht aan mijn inbreng.

Inbreng raadsvergadering

Geachte leden gemeenteraad,

Bedankt voor de mogelijkheid die u mij biedt om in te spreken. Als bestuurslid van het Schiedams Energie Collectief (SEC) ben ik blij dat SEC meermalen genoemd wordt als partner van en voorbeeld voor de gemeente Schiedam. We doen dat met plezier en zijn ook blij en trots dat ons eerste project bijna gerealiseerd is. We verwachten dat het project Zon op Wennekerpand voor de zomer stroom gaat leveren.

Dat de gemeente haar ambities op het gebied van klimaat en duurzaamheid terug heeft geschroefd, betekent dat burgers en ondernemers er een tandje bij moeten zetten. De problemen met gaswinning in Groningen maken ook duidelijk dat we van het gas af moeten. Het Schiedams Energie Collectief en Energiek Schiedam doet dat graag samen met scholen, bedrijven en inwoners. De snelheid waarmee ons eerste project gefinancierd werd toont animo voor duurzame energie projecten in Schiedam.

Bij ons volgende project, Wind op Vijfsluizen, gaat het om meer geld. Vooralsnog gaat dat om één windmolen met een vermogen van 3 MW. Er is ruimte voor een tweede, maar plaatsing daarvan hangt af van de toekomstplannen met de haven.

Buiten zulke grote projecten kan de energiecoöperatie Energiek Schiedam ook een rol spelen voor de gemeente bij energiebesparing. De gebouwde omgeving is goed voor zo’n 30% van het energiegebruik. In 2050 moet de gebouwde omgeving energieneutraal zijn. De klimaatnotitie wijst op de kansen van warmtenetten en nul-op-de-meter woningen.

Vanuit bewonersperspectief voegt een warmtenet weinig toe. Hoge vaste lasten en lage variabele lasten, waarmee zuinig met energie zijn minder lonend wordt. Graag wijs ik ook op de recente problemen met stadsverwarming in Utrecht, waaruit wederom blijkt dat stadswarmte voor bewoners een dure en niet duurzame oplossing kan zijn. Ik wijs ook op de recente motie in Den Haag en de ophef onder tuinders in het Westland over het aansluiten van kolencentrales op de warmterotonde. SEC onderzoekt wel een lokaal warmteproject dat inzet op hergebruik van lokale restwarmte van bedrijven bij andere bedrijven.

Nul-op-de-meter is veelbelovend concept waarbij woningen integraal en budgetneutraal  energieneutraal gemaakt worden. Nul-op-de-meter woningen verbruiken op jaarbasis evenveel energie als dat ze opwekken. Het is ook een concept dat goed past bij een groot deel van de woningen in Schiedam-Noord, grondgebonden naoorlogse woningen, maar er zijn inmiddels ook concepten voor portiekwoningen en galerijflats. 

In zeer korte tijd kunnen hele straten aangepakt worden. Per huis gaat het dan om 1 à 2 dagen. Zelf ben ik vorig jaar zomer gaan kijken bij een project in Soesterberg. Daar werden tochtige huurwoningen uit de jaren 50 opgeknapt tot woningen die op jaarbasis evenveel energie verbruiken als opwekken. De bewoners konden tijdens de verbouwing in hun huis blijven.

NoM heeft een groot potentieel voor versnelde CO2 reductie in de gebouwde omgeving. Inmiddels zijn er financieringsoplossingen voor woningcorporaties, particulier en VVE’s.

Vanuit het programma Energiesprong/Stroomversnelling is veel aandacht voor Nul-op-de-meter krijgen van grondgebonden huurwoningen (m.n. naoorlogs), portiekflats en galerijflats. Inmiddels worden ook oplossingen ontwikkeld voor scholen en kantoren .

Vanuit de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag wordt gewerkt aan geld voor procesondersteuning van Nul-op-de-meter voor VVE’s. Er zijn ook kwartiermakers actief om te ondersteunen bij kansen creëren voor NoM.

NoM is een rijdende trein waar Schiedam zo op kan stappen, met portiekflat, galerijflat en grondgebonden naoorlogse woning. Voor zowel corporatiebezit als particuliere sector.

De markt en het rijksbeleid zijn er klaar voor. Vanuit het Schiedams Energie Collectief en Energiek Schiedam denken en werken we graag mee met de gemeente aan het realiseren van een comfort en kwaliteitsslag van de Schiedamse woningvoorraad met behulp van Nul-op-de-Meter.

Dus, gemeenteraad gas er op. Of beter gezegd: van fossiel af!

Dank voor uw aandacht.

SEC ontmoet ondernemers vereniging Vijfsluizen en Wilhelmina haven Schiedam

10 jun 15
Dolf Bierhuizen
, ,
No Comments

Goede samenwerking brengt de realisatie van twee windmolens op Vijfsluizen dichterbij. Dat bleek dinsdag 2 juni tijdens een geanimeerde bijeenkomst met ondernemers op Vijfsluizen en vertegenwoordigers van het Schiedams Energie Collectief (SEC). Bouwbedrijf Van der Tempel was gastheer voor deze gelegenheid.

Read More…

Realisatie Windpark Nijmegen-Betuwe door coöperatie WindpowerNijmegen stap dichtbij

08 jun 15
krispijn
, ,
No Comments

Coöperatie WindpowerNijmegen heeft begin deze maand SDE subsidie aangevraagd voor het grootste windpark in Nederland dat volledig in eigendom komt van burgers. Vooralsnog is subsidie aangevraagd voor vier van de vijf windmolens die straks aan de Nijmeegse horizon zullen verrijzen. Burgers kunnen meedoen door zich aan te melden als lid van WindpowerNijmegen.

Lees meer over de plannen van WindpowerNijmegen bij Project A15.

Windenergie in Schiedam

Ook het Schiedams Energie Collectief werkt aan windenergie voor bewoners van Schiedam. Het is de bedoeling dat er in de toekomst 2 windturbines bij bedrijventerrein Vijfsluizen geplaatst worden. Meer informatie vind je op de project pagina.

Verslag van open dag Natuurcentrum De Boshoek

04 jun 15
krispijn
, , ,
No Comments

20150531_100527Op zondag 31 mei was het Schiedams Energie Collectief te gast bij natuurcentrum De Boshoek tijdens de open dag Kethelpoort. Voor ons een bijzonder moment, omdat we dit keer voor het eerst een concreet plan konden presenteren dat we nog dit jaar willen realiseren: Zon op Wennekerpand.

Open dag Kethelpoort

Tijdens de open dag Kethelpoort organiseerden natuurcentrum De Boshoek, Speel-o-theek IKKIE, modelboerderij De Groene Raat en NME centrum Harre Wegh diverse activiteiten. Uiteraard was de schaapskudde de Stichting Schaapskudde Vockestaert Midden-Delfland weer van de partij. Daarnaast was er een bijenmarkt en werd het beleefpad geopend. Het beleefpad vormt de verbinding tussen de natuurspeeltuin en de speelpolder die op zondag 13 september wordt geopend. Op het pad komen kinderen polderbewoners tegen die iets over zichzelf vertellen en daarnaast een opdracht geven: bekijken, bedenken, bewegen.

Stand Schiedams Energie Collectief

20150531_130017Onze stand was voorzien van windenergie, helaas stonden we door het slechte weer binnen. Hierdoor kon geen elektriciteit opgewekt worden, maar waren de meegenomen oplaadbare batterijen juist nodig om de windmolen te laten draaien. Het werkende model van een windturbine trok veel belangstelling. Voor wie er zelf, of met de (klein) kinderen mee aan de slag wil: de windmolen is van het merk Buki France en ze hebben ook zonne-auto’s. De plannen voor windmolens op Vijfsluizen riepen wel kritische vragen bij bezoekers op. Waarbij de discussie vooral ging over mooi of lelijk. Met onderstaand filmpje hebben we laten zien dat slagschaduw niet alleen bij nieuwe windturbines speelt, al hebben we van meerdere bewoners vernomen dat ze geen last hebben van de slagschaduw uit het filmpje.

Zon op Wenneker

Tijdens eerdere bijeenkomsten, zoals De Brandersfeesten van 2014 of de bijeenkomsten tijdens Windkracht 13, konden we enkel in hoofdlijnen over onze plannen vertellen. Dit keer presenteerden we voor het eerst een concreet project: Zon op Wenneker, waarbij het ook mogelijk was om in te tekenen op de voorinschrijvingslijst. Veel mensen waren geïnteresseerd en namen de flyer met uitleg over het project mee. Ook hebben we de eerste intekeningen op de voorinschrijvingslijst binnen. Intekenen verplicht nog tot niets, maar geeft ons wel een beeld van de belangstelling. We kijken terug op een geslaagde dag en gaan de komende maanden hard aan de slag om in augustus/september de volgende stap te kunnen zetten om zonnepanelen op het Wennekerpand te plaatsen.

Verder lezen over Zon op Wenneker.

Direct naar de voorinschrijvingslijst.