Tag Archives: Wennekerpand

Terugblik 2016

01 feb 17
krispijn
, ,
No Comments

Nieuwjaar ligt al weer even achter ons. Tijd voor een terugblik op 2016. Dit jaar wat korter dan volgend jaar.

Eerste project opgeleverd: Zon op Wennekerpand

In 2016 heeft Energiek Schiedam haar eerste project in gebruik genomen: Zon op Wennekerpand. Het project is ontwikkeld door het Schiedams Energie Collectief (SEC) en gefinancierd door Energiek Schiedam (ES). ES heeft gebruik gemaakt van Zonnepanelendelen om via crowdfunding de financiering te regelen, wat sneller dan verwacht lukte.

In 2016 heeft de zonnestroominstallatie bijna 9 MWh aan elektriciteit opgewekt, dat is ongeveer het jaargebruik van 3 huishoudens.

Splitsing in Schiedams Energie Collectief en Energiek Schiedam

Doordat het eerste project in gebruik is genomen is ook de splitsing tussen SEC en ES belangrijker geworden. Grofweg is de taakverdeling als volgt: SEC richt zich op het ontwikkelen van projecten, zoals Zon op Wennekerpand, Wind op Vijfsluizen en advisering over bv. verduurzaming van de energievoorziening in het havengebied. ES richt zich op de exploitatie van projecten, zoals Zon op Wennekerpand, en op collectieve acties gericht op bewoners, bv. onderlinge advisering over energiebesparing of alternatieven voor gas. Een ander belangrijk verschil is dat Energiek Schiedam een coöperatieve vereniging is, waarvan alle Schiedammers lid kunnen worden, terwijl SEC een stichting is.

Samenwerking Greenchoice

In 2016 lanceerde Greenchoice de campagne energievangers, waar ook Energiek Schiedam aan meedoet. Onderdeel van de campagne is dat Energiek Schiedam een jaarlijkse vergoeding van Greenchoice krijgt voor klanten die aangeven ook lid te zijn van Energiek Schiedam. Deze bijdrage zetten we in ten bate van onze projecten en onze leden.

Voor Schiedamse ondernemers en stichtingen kunnen we op verzoek een offerte op maat aanvragen en deze vergelijken met de huidige energieleverancier. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan voor Stichting Wennekerpand. Indien u hierin geïnteresseerd bent kunt u rechtstreeks offerte aanvragen bij Greenchoice. U kunt ook een email met machtiging tot aanvraag van offerte op uw naam en een recente jaarrekening van uw huidige leverancier sturen aan krispijn at energiekschiedam.nl.

Overige activiteiten in 2016

In 2016 hebben Energiek Schiedam en het Schiedams Energie Collectief aan verschillende activiteiten in Schiedam deelgenomen. Zo hebben we twee keer ingesproken op het Klimaatplan van de gemeente Schiedam, hebben we samen met GroenLinks Schiedam en de gemeente een duurzaamheidsdag georganiseerd, en stonden we op de Brandersfeesten en de Woonbeurs Schiedam.

Plannen 2017

Komende maanden zal de eerste algemene ledenvergadering van Energiek Schiedam plaats vinden. Tijdens de alv wordt het bestuur formeel gekozen en wordt de leden gevraagd welke activiteiten zij belangrijk vinden. De uitkomst van dit laatste deel van de alv gaat in grote mate bepalen waar ES zich op gaat richten in 2017.

Feestelijke ingebruikname Zon op Wennekerpand

07 sep 16
krispijn
, , , , ,
No Comments

De installateur verwacht vandaag de laatste werkzaamheden uit te voeren aan de zonnestroominstallatie van Zon op Wennekerpand.  Als het meezit produceren we vandaag ook al de eerste stroom.

Tijd dus voor een feestje. Dat vind plaats op vrijdag 9 september vanaf 11u ’s ochtends. Dan zal wethouder Patricia van Aaken de installatie van Zon op Wennekerpand feestelijk in gebruik stellen. Er is muziek, we vertonen een film van de aanleg en de coöperatie Energiek Schiedam presenteert zich. De wethouder zal ongetwijfeld Schiedammers enthousiast willen maken voor een duurzame levensstijl en de ijsboer heeft toegezegd extra veel ijs te maken die dag. Komt daarom allen, vrijdag aanstaande om 11 uur naar de Grote Markt in Schiedam. En laat die zon maar komen!

Video eerste installatiedag Zon op Wennekerpand

23 aug 16
krispijn
, ,
No Comments

Vorige week berichtte we dat BeSolar deze week zou beginnen met de installatie van Zon op Wennekerpand. Hiermee nadert de realisatie van het eerste project van Energiek Schiedam zijn ontknoping.

Maandag hebben Fun-Key Events en LookTV een camera geplaatst, waarmee de installatie is te volgen. De camera maakt iedere 5 minuten een foto. Door deze foto’s achter elkaar te plaatsen ontstaat een timelapse video van de installatie.  LookTV heeft vandaag de eerste timelapse video op haar YouTube-kanaal geplaatst. Op de video is o.a. te zien hoe BeSolar de eerste onderdelen van de draagconstructie voor de zonnepanelen plaatst:

De planning voor de verdere installatie is als volgt:

 • Woensdag 24-08
  Montage onder constructie
  Aanleg DC bekabeling
 • Donderdag 25-08
  Montage onderconstructie
  Montage onderconstructie daglichten
  Leggen 1 deel panelen
 • Vrijdag 26-08
  Montage 2 deel panelen
  Aansluiten omvormers

Volgende week wordt de installatie afgerond en ingeregeld. De officiële ingebruikstelling is op 9 september.

Ondertekenen exploitatieovereenkomst Zon op Wennekerpand

16 mei 16
Ted Konings
, ,
No Comments

Dit bericht is vandaag naar alle investeerders in het project Zon op Wennekerpand verzonden:

Beste investeerders in Zon op Wennekerpand,

Schiedam draagt zonne-energie een warm hart toe. Dat hebben we als Schiedamse Energie Collectief geconcludeerd toen onze campagne om door middel van crowdfunding een zonnestroominstallatie op het dak van het Wennekerpand, binnen twee weken succes had. In die periode tekenden 137 deelnemers in voor een bedrag van 85.075 euro.

U bent één van die 137! Voor we het vergeten, wellicht nog eens ten overvloede: wij zijn u daar zeer erkentelijk voor.

Graag informeren wij u met dit bericht over de verdere voortgang van het project.

Planning

Eerst het belangrijkste: we rekenen er op dat de eerste zonnestroom op het Wennekerpand nog voor velen van ons op vakantie gaan, wordt opgewerkt. Dat is goed nieuws, ook al valt het ons wat tegen hoeveel tijd het vergt om de installateur daadwerkelijk aan het werk te zetten. Er moet veel geregeld worden bij dit project, waar verschillende partijen bij betrokken zijn: de gemeente, als eigenaar van het pand, stichting Wennekerpand die de stroom gaat gebruiken, de installateur die de panelen aanlegt en Zon op Wennekerpand, waarin het project is ondergebracht en die wordt bestuurd door de mensen van het Schiedams Energie Collectief.

Tekenen exploitatieovereenkomst

IMG-20160422-WA0000

Ondertekening exploitatieovereenkomst. Van links naar rechts: Huib Sneep, Rob Roos en Herman Gels.

We gaan stap voor stap. Met de stichting Wennekerpand is op 22 april de exploitatieovereenkomst getekend voor de afname van de stroom en de voorwaarden waaronder. Namens Zon op Wennekerpand tekenden Herman Gels en Huib Sneep deze overeenkomst met Rob Roos als ondertekenaar namens het Wennekerpand (zie foto onderaan deze update). In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over het bedrag dat het Wennekerpand jaarlijks betaalt aan Zon op Wennekerpand. Daarmee is de inkomstenkant van het project nu helemaal geregeld.

Wat er nog moet gebeuren is het tekenen van de overeenkomst tussen de gemeente Schiedam, eigenaar van het Wennekerpand, en Zon op Wennekerpand. Dit gaat over het gebruik van het dak en de voorwaarden hierbij. In januari verklaarden burgemeester en wethouders zich bereid het dak van het cultuurverzamelgebouw beschikbaar te stellen. Recent zijn er nog enkele vragen opgeworpen en uit de weg geruimd; de gemeente wil zeker weten dat het plaatsen van de installatie geen repercussies heeft voor de kwaliteit van het dak en de dakbedekking, en ook wij willen weten wat de kwaliteit van het dak is bij aanvang van het project. We hebben als initiatiefnemers overtuigende argumenten kunnen aanleveren.

Installatie zonnepanelen

Dan rest in feite alleen nog het opdracht geven aan de installateur. Behalve de aanleg, wordt de installateur ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de zonnestroominstallatie, en dat voor een periode van vijftien jaar. Logisch dat afspraken hierover goed moeten worden doorgelicht, doorgerekend en vastgelegd. Dit blijkt toch meer tijd te vergen dan dat we hoopten.

Als vrijwilligers van het Schiedams Energie Collectief kost het voeren van al deze gesprekken en het doorrekenen en -lezen van de afspraken, ons de nodige energie. Ook voor ons is het dadelijk feest als de zon schijnt op de zonnepanelen van het Wennekerdak. Wij houden u op de hoogte wanneer het zo ver is!

Ted Konings, namens het Schiedams Energie Collectief

Succesvolle crowdfunding Zon op Wennekerpand

13 feb 16
Ted Konings
, , , ,
No Comments

Gisteren hebben we het doelbedrag voor de crowdfundingcampagne van Zon op Wennekerpand bereikt. Binnen twee weken hebben we bij 137 deelnemers €85.000 opgehaald om ons eerste project mogelijk te maken. De komende weken zullen we druk aan de slag gaan om de laatste contracten definitief te maken, zodat de installateur zo snel mogelijk aan de slag kan.

Hieronder het nieuwsbericht dat we vanavond naar de 137 deelnemers hebben verzonden:

IMG_4139Gefeliciteerd en bedankt!

Veel sneller dan verwacht en blij verrast door de snelle en royale respons van u, kunnen we melden dat er 219 zonnepanelen komen op het dak van het Wennekerpand in Schiedam. Ten eerste: Gefeliciteerd! Ten tweede: Bedankt. Aan alle 137 deelnemers die Zon op Wennekerpand, realiteit maken.

Na het afronden van de verschillende contracten tussen de partijen die bij het project betrokken zijn, kan de installateur aan het werk worden gezet. We spannen ons in om de in het informatie memorandum genoemde datum van 5 april te halen. De meest recente planning is dat we in de tweede helft van april zonnestroom kunnen gaan produceren. We zullen de installatie zeker feestelijk in gebruik nemen en we nodigen u daar natuurlijk voor uit.

De eerstvolgende stappen die we zullen zetten zijn het daadwerkelijk toewijzen van de ZonneDelen en deze toevoegen aan het MijnStroom-account. Op deze internetpagina kunt u zien hoeveel stroom er met Zon op Wennekerpand,wordt opgewekt – en dus ook hoeveel met uw ZonneDelen. U ontvangt daarom binnenkort een uitnodiging met uitleg over het openen van een MijnStroom-account.

Zon op Wennekerpand,is het eerste project van het Schiedams Energie Collectief en energiecoöperatie Energiek Schiedam. Het project is mogelijk gemaakt door samenwerking met Stichting Wennekerpand, gemeente Schiedam, Greenchoice en ZonnepanelenDelen.

31 januari startbijeenkomst Zop op Wennekerpand

30 jan 16
krispijn
, , ,
No Comments

Beste Schiedammer,

Voor u en andere Schiedammers is het Wennekerpand een vertrouwd adres, voor een film, om te genieten van kunst, om te werken en te netwerken of vergaderen. Ook worden er radio- en tv-programma’s gemaakt en zijn veel Schiedammertjes er kind aan huis, om te street- of breakdansen, of aan klassiek ballet te doen.

Dit unieke cultuurgebouw gaat met groene stroom in zijn energiebehoefte voldoen met zonnepanelen. Goed nieuws, niet alleen voor stichting Wennekerpand en haar bewoners, maar voor alle Schiedammers. Want iedereen kan in het zonnedak investeren tegen een aantrekkelijk rendement.

Cultuurimpuls

Realisatie van het zonnedak betekent een verduurzaming van het energiegebruik en lagere kosten, die ten gunste komen aan de gebruikers van het pand. Zodoende blijft er meer over voor deze ‘cultuurmakers’ en vertsterken wij het cultuuraanbod in Schiedam.

Het Schiedams Energie Collectief (SEC) verzorgt de aanleg van de panelen, in samenwerking met stichting Wennekerpand en de gemeente Schiedam. Door deelname in dit eerste project, Zon op Wennekerpand, wordt u (gratis) lid van de lokale duurzame energie coöperatie “Energiek Schiedam”.

Feestelijke start

Op 31 januari wordt de crowdfunding voor Zon op Wennekerpand opengesteld. Op deze feestelijke bijeenkomst zal wethouder Patricia van Aaken namens Schiedam intekenen op de eerste panelen.
U wordt van harte uitgenodigd om haar voorbeeld te volgen. Deze crowdfunding wordt op 31 januari om twee uur ’s middags opengesteld, uiteraard in het Wennekerpand. Tot half vier is er alle gelegenheid om uw vragen beantwoord te krijgen èn om in te tekenen op uw eigen paneel op het zonnedak van het Wennekerpand. Een mooie manier om te investeren in een stukje duurzaam Schiedam voor uzelf of uw (klein)kinderen.

Programma vanaf 14u:
-Film

– Het Project….

– Wethouder Patricia van Aaken schrijft in voor de eerste zonnepanelen

– Publiek schrijft in

– Borrel muzikaal opgeluisterd met wereldmuziek van Kalasjnikova

Meer informatie over Zon op Wennekerpand kunt u vinden op www.energiekschiedam.nl.

Nieuwsflits Zon op Wenneker

22 nov 15
krispijn
, , , , ,
No Comments

IMG-20151120-WA0005Op vrijdag 20 november was het bestuur van het Schiedams Energie Collectief aanwezig bij het jaarlijkse Hieropgewekt Event. Waarover later meer.

Tijdens dit event hebben we de officiële voorinschrijving geopend voor ons project Zon op Wennekerpand in Schiedam. Dat betekent dat geïnteresseerden vanaf nu kunnen voorintekenen via de website van Zonnepanelendelen.

IMG-20151120-WA0006Het betekent ook dat alle betrokken partijen het vertrouwen hebben dat we binnen 40 dagen kunnen starten met de daadwerkelijke crowdfunding. Zodat we het project in de eerste helft van 2016 uit kunnen gaan voeren. We dachten eerst rond de zomer van 2015 al te kunnen beginnen met de crowdfunding. Het blijkt echter een een mijl op zeven, om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, maar de plaatsing van naar schatting 350 zonnepanelen op het Wennekerpand laat nu niet lang meer op zich wachten. Wil je op de hoogte blijven meld je dan aan voor onze nieuwsbrief of meld je aan bij Zonnepanelendelen.

Sneak preview promotiefilm

We hebben vrijdag ook de preview van het promotiefilmpje voor Zon op Wenneker getoond. We zijn zelf erg trots op het resultaat en danken alle mensen die de opnames mogelijk hebben gemaakt. Het filmpje is gemaakt door PopUpTV.

Voorinschrijven Zon op Wenneker

Verslag van open dag Natuurcentrum De Boshoek

04 jun 15
krispijn
, , ,
No Comments

20150531_100527Op zondag 31 mei was het Schiedams Energie Collectief te gast bij natuurcentrum De Boshoek tijdens de open dag Kethelpoort. Voor ons een bijzonder moment, omdat we dit keer voor het eerst een concreet plan konden presenteren dat we nog dit jaar willen realiseren: Zon op Wennekerpand.

Open dag Kethelpoort

Tijdens de open dag Kethelpoort organiseerden natuurcentrum De Boshoek, Speel-o-theek IKKIE, modelboerderij De Groene Raat en NME centrum Harre Wegh diverse activiteiten. Uiteraard was de schaapskudde de Stichting Schaapskudde Vockestaert Midden-Delfland weer van de partij. Daarnaast was er een bijenmarkt en werd het beleefpad geopend. Het beleefpad vormt de verbinding tussen de natuurspeeltuin en de speelpolder die op zondag 13 september wordt geopend. Op het pad komen kinderen polderbewoners tegen die iets over zichzelf vertellen en daarnaast een opdracht geven: bekijken, bedenken, bewegen.

Stand Schiedams Energie Collectief

20150531_130017Onze stand was voorzien van windenergie, helaas stonden we door het slechte weer binnen. Hierdoor kon geen elektriciteit opgewekt worden, maar waren de meegenomen oplaadbare batterijen juist nodig om de windmolen te laten draaien. Het werkende model van een windturbine trok veel belangstelling. Voor wie er zelf, of met de (klein) kinderen mee aan de slag wil: de windmolen is van het merk Buki France en ze hebben ook zonne-auto’s. De plannen voor windmolens op Vijfsluizen riepen wel kritische vragen bij bezoekers op. Waarbij de discussie vooral ging over mooi of lelijk. Met onderstaand filmpje hebben we laten zien dat slagschaduw niet alleen bij nieuwe windturbines speelt, al hebben we van meerdere bewoners vernomen dat ze geen last hebben van de slagschaduw uit het filmpje.

Zon op Wenneker

Tijdens eerdere bijeenkomsten, zoals De Brandersfeesten van 2014 of de bijeenkomsten tijdens Windkracht 13, konden we enkel in hoofdlijnen over onze plannen vertellen. Dit keer presenteerden we voor het eerst een concreet project: Zon op Wenneker, waarbij het ook mogelijk was om in te tekenen op de voorinschrijvingslijst. Veel mensen waren geïnteresseerd en namen de flyer met uitleg over het project mee. Ook hebben we de eerste intekeningen op de voorinschrijvingslijst binnen. Intekenen verplicht nog tot niets, maar geeft ons wel een beeld van de belangstelling. We kijken terug op een geslaagde dag en gaan de komende maanden hard aan de slag om in augustus/september de volgende stap te kunnen zetten om zonnepanelen op het Wennekerpand te plaatsen.

Verder lezen over Zon op Wenneker.

Direct naar de voorinschrijvingslijst.

Herman Gels, voorzitter SEC, bij PopUpTv

16 mei 15
krispijn
, ,
No Comments

Op 15 mei 2015 was Herman Gels, voorzitter van het Schiedams Energie Collectief, te gast bij PopUpTv Nieuwsweek. Het ging daarbij onder andere over de voortgang van het project zon op Wennekerpand.

De aflevering is hieronder terug te kijken.

Snelle aanvraag subsidie zonnepanelen Wennekerpand

16 nov 14
Ted Konings
, ,
No Comments

Screen Shot 2014-09-16 at 10.03.12 PMHet Schiedams Energie Collectief heeft op 3 november, 17.01 uur, een aanvraag ingediend voor een subsidie uit de pot Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE). Dit voor het project ‘Zonnepanelen op het Wennekerpand‘.

De regeling waarvoor SEC in aanmerking wil komen, werd door de Raad voor Ondernemend Nederland op dezelfde dag om 17.00 uur opengesteld. Gezien de grote interesse, is het zaak om direct na zo’n openstelling een aanvraag in te dienen. In totaal is er dit jaar in verschillende tranches 3,5 miljard euro van rijkswege beschikbaar voor de stimulering van duurzame energie. Het jaar is ingedeeld in zes fases; SEC dingt nu mee naar een bijdrage in de laatste fase.

SDE biedt initiatiefnemers voor de plaatsing van zonnepanelen een gegarandeerde opbrengst van 14,7 cent per kilowattuur. Dat betekent dat indien de marktprijs van elektriciteit na realisatie van de panelen bijvoorbeeld 4,7 cent is, de overheid een dubbeltje per kWh bijlegt. SDE is dus een exploitatiesubsidie; bijdragen aan de investering in de plaatsing van panelen doet het niet. Die kosten zullen moeten worden gedragen door afnemers van de elektriciteit en participanten.

Binnenkort zal SEC een voorstel voor potentiële deelnemers presenteren.

Herman Gels, voorzitter van SEC, noemt de subsidie-aanvraag van groot belang:

We gaan er vanuit dat we na het toekennen van de aanvraag een goed aanbod kunnen doen, waarin mensen willen investeren.

De aanvraag gaat uit van maximaal vijfhonderd panelen, die een investering van ongeveer 160.000 euro vergen.