Tag Archives: Schiedam

Duurzame zeven voor gemeenteraadsverkiezingen

30 sep 17
krispijn
, ,
No Comments

Tijdens de Brandersfeesten reikte onze voorzitter Inge Albregtse-Wijgerse zeven energieke kansen uit aan de Schiedamse politiek. Stadsomroep Schiedam maakte een mooie reportage over dit feestelijke moment.

We kijken ernaar uit om de zeven kansen terug te lezen in de partijprogramma’s:

1. Zonnepanelen plaatsen op publieke daken
2. Stimuleren elektrisch vervoer en zero-emissie openbaar vervoer
3. Informatie over energie besparen en opwekken beter toegankelijk maken
4. Stimuleer pioniers in energiebesparing
5. Stel de Schiedammer centraal binnen de energietransitie
6. De gemeente geeft het goede voorbeeld
7. …

Energiek Schiedam streeft naar een energieneutraal Schiedam in, maar het liefst voor, 2030. Wij doen dit door bewoners te helpen met energiebesparing en duurzame opwekking, de gemeente te prikkelen om ambitieuze doelstellingen te zetten en zelf projecten te initiëren, zoals Zon op Wennekerpand. Doe je mee?

Workshop verduurzaming onderwijs i.k.v. de Dag van de Duurzaamheid 2016 in Schiedam

25 nov 16
Herman Gels
, , , , , , ,
No Comments

Door: Ivonne Bulthuis (Platform 31, Energiesprong) en Herman Gels (Duurzame
Energie Match).

Bij de workshop ‘verduurzaming’ onderwijs waren tijdens de dag van de duurzaamheid 14 deelnemers. Allen betrokken bij onderwijs: bestuurders, directeuren, een enkele ouder,
gemeentevertegenwoordigers en een vertegenwoordiger van CO2 gestuurde ventilatie.

We hebben na een korte voorstelronde bij de start, ook vooraf gevraagd wat de deelnemers van de workshop verwachten. Betrof onder andere praktische tips voor wat ze konden doen met hun schoolgebouwen. Ook was er grote behoefte aan ideeën voor een praktische koppeling van verduurzaming aan het onderwijs/onderwijsprogramma’s zelf. Ook behoefte aan inzicht van lokale/regionale initiatieven op dit thema, goed om aan te sluiten, kan versnelling geven. Overzicht creëren wat andere onderwijsinstellingen doen qua verduurzaming.

Daarna is er een presentatie gegeven door Herman over de resultaten van de Green Deal in Tilburg met diverse onderwijsinstellingen en de gemeente. Hiermee werd de potentie in beeld gebracht van het nemen van maatregelen, tevens lessen die zijn geleerd en de toegevoegde waarde van samenwerking tussen schoolbesturen op het thema duurzaamheid van de gebouwen.

Op de vraag of er al iets gerealiseerd was van de potentie meldde Herman dat de zonnepanelen op alle daarvoor in aanmerking komende schoolgebouwen reeds in gebruik zijn!

Ivonne heeft vervolgens het programma School vol Energie toegelicht, wat Platform31|Energiesprong uitvoert onder innovatielijn 6 van de Green Deal Verduurzaming Scholen. Met als doelstelling: het realiseren van marktcondities en integrale marktrijpe proposities voor energieneutrale renovaties van scholen, die bekend, gewild en (blijvend) betaalbaar zijn en een hogere kwaliteit bieden dan nieuwbouw! Het programma richt zich op systeembouwscholen die gebouwd zijn tussen jaren 50-80 (MuWi, Stenen Hollander, H-scholen, etc.) Dit programma zoekt daarvoor in eerste instantie landelijk pilotscholen. Hiervoor hebben we een concrete oproep gedaan tijdens de workshop.

De deelnemer van OSVS kende het programma, en heeft eerder een VO school voorgedragen uit Vlaardingen. Op korte termijn zal de school in detail bekeken worden en doorgerekend op het terrein van geschiktheid voor deelname. In Vlaardingen zijn we nu ook het traject gestart rondom deelname van basisschool de Schakel (Un1ek) rondom dit programma.

Niet direct zijn er nu uit de workshop concrete pilots aangemeld, echter er zijn wel schoolgebouwen in Schiedam die geschikt zijn voor deelname. Graag maken we op korte termijn een lijst met de gemeente Schiedam van mogelijk geschikte scholen voor dit programma.

We merkten dat de schoolbesturen bezit hebben in met name de drie gemeente: Schiedam, Maassluis en Vlaardingen. We merkten dat er ook een behoefte was om zaken tussen de gemeenten wat meer te stroomlijnen.

Er waren veel vragen. Maar ook wel wat scepsis: “Is het allemaal wel haalbaar wat voorgespiegeld wordt”. Er werd opgemerkt dat terugverdientijden vaak te lang zijn. Is er al wat gerealiseerd. Dat laatste is gelukkig het geval.

Na de presentaties hebben we gevraagd aan de deelnemers wat ze er aan hadden en of en hoe ze verder willen. Algemeen beeld is dat veel deelnemers zich wat defensief opstelden:

We willen eerst concreet weten wat er van ons verwacht wordt.

Toch zijn er deelnemers, die graag aan een vervolggesprek deelnemen, waarbij ook de gemeente aanschuift. Wel is er dan grote behoefte aan concreetheid. Wat betreft in beeld brengen van verbinding met onderwijsprogramma’s kunnen we nog wel kijken wat hier landelijk qua ideeën beschikbaar is. Gemeente Den Haag heeft ook e.e.a. onderzocht. Ivonne zal navragen of informatie gedeeld kan worden. Ook Fudara (Enexis) heeft panklare lespakketten in relatie tot zonnepanelen.

Ivonne denkt dat regionale verbinding aan de Roadmap Next Economy die momenteel binnen de MRDH regio wordt ontwikkeld een interessante is. Verduurzaming onderwijsgebouwen is hier onderdeel van, maar ook het onderwijs zelf.

Aanwezigen:

  • IthoDaalderop
  • De Klinker
  • Primo
  • Gemeente Schiedam
  • Pronova
  • Hoeksteen Vlaardingen
  • Stg. Bernardus school & Stg. Willibrord
  • OSVS
  • Lentiz Life College
  • SIKO

Behandeling Klimaatplan 2016-2020 gemeente Schiedam in de Raadscommissie & 2e keer inspreken

26 mei 16
Herman Gels
, , ,
No Comments

Op 25 mei 2016 werd het klimaatplan van de gemeente Schiedam behandeld in de Raadscommissie. De behandeling werd bij de vorige Raadscommissie vergadering uitgesteld, toen heeft Krispijn Beek namens ons ingesproken. Dit keer heb ik, als voorzitter van het Schiedams Energie Collectief,  ingesproken. Ook Fred van de Drift van Milieudefensie Schiedam en het Milieuplatform Schiedam sprak in.

Duurzaamheid en klimaat zijn duidelijk onderwerpen die de aandacht van de gemeenteraad hebben, want er werd ruim anderhalf uur over het klimaatplan gesproken. De gehele commissievergadering is hier terug te zien.

Mijn inbreng is hieronder te vinden:

Wie wij zijn: enthousiaste en deskundige burgers, die in hun dagelijks leven professionals zijn op het gebied van energietransitie en een warm hart hebben voor het onderwerp in hun eigen Schiedam

Wij zijn verheugd op diverse plaatsen in het Klimaatplan 2016 – 2020 onze naam te lezen in relatie tot onderwerpen, die de gemeente ook van belang acht: Duurzame Zeehavens (restwarmte, windturbines), Zon op Wenneker en andere panden van maatschappelijk vastgoed.

Het Klimaatplan 2016 – 2020 is een interessant startpunt om samen met gemeente uitvoering te geven aan de geformuleerde ambities. Dit door meer projecten op het terrein van wind, restwarmte en zon, zoals Wennekerpand, Nul Op de Meter projecten met bewoners van particuliere huizen en huurhuizen. Maar ook in communicatie naar bewoners en ondernemers over energietransitie door periodiek een Energiecafé in te richten alsmede een Woonwijzerwinkel op het gebied van energietransitie. Dit eventueel in samenwerking met ICDUBO en het Servicepunt Woningverbetering in Schiedam

Wij van SEC willen verder evolueren tot een professionele ontwikkelingsorganisatie op het gebied van energietransitie. Elders in het land heeft zo’n organisatie veel projecten gerealiseerd, die tot energiebesparing leiden, kosten vermindering en ook extra werkgelegenheid en investeringen. De mensen van SEC hebben inmiddels behoorlijk wat ervaring met het opzetten van zo’n organisatie, te besturen door de 4 O’s: Ondernemende burgers, Ondernemers, Onderwijs en Overheid.

Daarvoor is wel initieel geld van de overheid nodig. Alleen de markt pakt dit onvoldoende op. Gelukkig zijn wij met het college in gesprek om hier handen en voeten aan te geven.

Wij vragen de Raad bij haar vaststelling  van het Klimaatplan 2016 -2020 ook te anticiperen op zo’n ontwikkelrol voor SEC en het college te vragen daartoe voorstellen uit te werken.

De gemeente heeft ook een website waar bewoners zelf mee kunnen praten over duurzaamheid en het klimaatplan. Deze is hier te vinden.

Succesvolle crowdfunding Zon op Wennekerpand

13 feb 16
Ted Konings
, , , ,
No Comments

Gisteren hebben we het doelbedrag voor de crowdfundingcampagne van Zon op Wennekerpand bereikt. Binnen twee weken hebben we bij 137 deelnemers €85.000 opgehaald om ons eerste project mogelijk te maken. De komende weken zullen we druk aan de slag gaan om de laatste contracten definitief te maken, zodat de installateur zo snel mogelijk aan de slag kan.

Hieronder het nieuwsbericht dat we vanavond naar de 137 deelnemers hebben verzonden:

IMG_4139Gefeliciteerd en bedankt!

Veel sneller dan verwacht en blij verrast door de snelle en royale respons van u, kunnen we melden dat er 219 zonnepanelen komen op het dak van het Wennekerpand in Schiedam. Ten eerste: Gefeliciteerd! Ten tweede: Bedankt. Aan alle 137 deelnemers die Zon op Wennekerpand, realiteit maken.

Na het afronden van de verschillende contracten tussen de partijen die bij het project betrokken zijn, kan de installateur aan het werk worden gezet. We spannen ons in om de in het informatie memorandum genoemde datum van 5 april te halen. De meest recente planning is dat we in de tweede helft van april zonnestroom kunnen gaan produceren. We zullen de installatie zeker feestelijk in gebruik nemen en we nodigen u daar natuurlijk voor uit.

De eerstvolgende stappen die we zullen zetten zijn het daadwerkelijk toewijzen van de ZonneDelen en deze toevoegen aan het MijnStroom-account. Op deze internetpagina kunt u zien hoeveel stroom er met Zon op Wennekerpand,wordt opgewekt – en dus ook hoeveel met uw ZonneDelen. U ontvangt daarom binnenkort een uitnodiging met uitleg over het openen van een MijnStroom-account.

Zon op Wennekerpand,is het eerste project van het Schiedams Energie Collectief en energiecoöperatie Energiek Schiedam. Het project is mogelijk gemaakt door samenwerking met Stichting Wennekerpand, gemeente Schiedam, Greenchoice en ZonnepanelenDelen.

Nieuwsflits Zon op Wenneker

22 nov 15
krispijn
, , , , ,
No Comments

IMG-20151120-WA0005Op vrijdag 20 november was het bestuur van het Schiedams Energie Collectief aanwezig bij het jaarlijkse Hieropgewekt Event. Waarover later meer.

Tijdens dit event hebben we de officiële voorinschrijving geopend voor ons project Zon op Wennekerpand in Schiedam. Dat betekent dat geïnteresseerden vanaf nu kunnen voorintekenen via de website van Zonnepanelendelen.

IMG-20151120-WA0006Het betekent ook dat alle betrokken partijen het vertrouwen hebben dat we binnen 40 dagen kunnen starten met de daadwerkelijke crowdfunding. Zodat we het project in de eerste helft van 2016 uit kunnen gaan voeren. We dachten eerst rond de zomer van 2015 al te kunnen beginnen met de crowdfunding. Het blijkt echter een een mijl op zeven, om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, maar de plaatsing van naar schatting 350 zonnepanelen op het Wennekerpand laat nu niet lang meer op zich wachten. Wil je op de hoogte blijven meld je dan aan voor onze nieuwsbrief of meld je aan bij Zonnepanelendelen.

Sneak preview promotiefilm

We hebben vrijdag ook de preview van het promotiefilmpje voor Zon op Wenneker getoond. We zijn zelf erg trots op het resultaat en danken alle mensen die de opnames mogelijk hebben gemaakt. Het filmpje is gemaakt door PopUpTV.

Voorinschrijven Zon op Wenneker

Volkstuinvereniging Thurlede investeert in energiebesparing en duurzame energie

27 mei 15
krispijn
, , ,
No Comments

Deze week maakte Schiedamse volkstuinvereniging Thurlede bekend € 15.000,- te investeren in het vervangen van de oude keukenapparatuur door energiezuinige apparatuur en in duurzame energie. Er komen 34 zonnepanelen op het dak van het gebouw van de vereniging.

Read More…

SEC-ers zetten – één dag – deuren open

25 nov 14
Ted Konings
, , ,
No Comments

duurzame_huizenroute

De duurzame huizenroute in Schiedam trok flink wat geïnteresseerden in de manier waarop twee SEC-bestuurders hun huizen energiezuinig bewonen. Op 25 oktober stelden Krispijn Beek en Huib Sneep hun huizen in Schiedam-Noord en Schiedam-Zuid open voor wie maar iets wilde opsteken over duurzaam wonen.

Huib Sneep ontving een vijftal bezoekers in zijn huis aan de Tuinlaan. Het grote, monumentale herenhuis uit 1780 lijkt op het eerste oog niet het meest eenvoudige pand om met een laag energieverbruik te bewonen. Toch is Sneep en zijn gezin erin geslaagd de energiekosten tot zo’n 100 euro per maand terug te dringen. Dit dankzij isolatie van de kruipruimte onder het huis, groene gevels die warmte binnenhouden en het gebruik van houtkachels. Vooral bewust omgaan met energie maakt volgens Sneep het verschil. Eerder een trui aantrekken, deuren sluiten en alleen ruimtes verwarmen die gebruikt worden zijn hier praktische voorbeelden van.

We hebben bewust een boiler aangeschaft die we pas ’s avonds aanzetten om de volgende ochtend te kunnen douchen.

IMG_3934

Huis familie Beek

De bezoekers van zijn huis waren in veel van deze stappen geïnteresseerd; Sneep gaat er vanuit dat hij hen op ideeën heeft gebracht die zullen worden overgenomen.

Ook Krispijn Beek trok ‘kijkers’ in zijn huis, vier in totaal. Het huis van de familie Beek kent zonnepanelen en een zonneboiler, dak-, vloer- en spouwmuur zijn geïsoleerd, een deel van het dubbelglas is vervangen door HR++-glas. De energierekening van de familie Beek, twee volwassenen en twee kleine kinderen, telt op tot zo’n 70 euro per maand.

Over de Nationale Duurzame Huizenroute

De Nationale Duurzame Huizenroute hoopt de verschillende bestaande initiatieven op het gebied van duurzaamheid en wonen één keer per jaar samen te binden. Of iemand in een passiefhuis of energieneutraal huis woont of bewust voor een aantal kleine duurzame aanpassingen heeft gekozen; iedereen kan meedoen. De Nationale Duurzame Huizenroute kiest bewust voor een laagdrempelig event met veel aanmeldingen van huizen, zodat er mensen een bezoek kunnen brengen aan een duurzaam huis in hun buurt.

In totaal deden er dit jaar een kleine 400 huizen mee, waarvan 8 in Schiedam.