Author Archives: krispijn

Duurzame zeven voor gemeenteraadsverkiezingen

30 sep 17
krispijn
, ,
No Comments

Tijdens de Brandersfeesten reikte onze voorzitter Inge Albregtse-Wijgerse zeven energieke kansen uit aan de Schiedamse politiek. Stadsomroep Schiedam maakte een mooie reportage over dit feestelijke moment.

We kijken ernaar uit om de zeven kansen terug te lezen in de partijprogramma’s:

1. Zonnepanelen plaatsen op publieke daken
2. Stimuleren elektrisch vervoer en zero-emissie openbaar vervoer
3. Informatie over energie besparen en opwekken beter toegankelijk maken
4. Stimuleer pioniers in energiebesparing
5. Stel de Schiedammer centraal binnen de energietransitie
6. De gemeente geeft het goede voorbeeld
7. …

Energiek Schiedam streeft naar een energieneutraal Schiedam in, maar het liefst voor, 2030. Wij doen dit door bewoners te helpen met energiebesparing en duurzame opwekking, de gemeente te prikkelen om ambitieuze doelstellingen te zetten en zelf projecten te initiëren, zoals Zon op Wennekerpand. Doe je mee?

Warmtescan levert huiseigenaren geld op

02 mrt 17
krispijn
, , , ,
No Comments

Wethouder Patricia van Aaken (Milieu) overhandigde op woensdag 1 maart in natuurcentrum De Boshoek aan enkele eigenaren een warmtescan van hun woning. Adviseurs gaven tevens een gratis advies over de maatregelen die eigenaren kunnen treffen om hun woning beter te isoleren. In totaal negentig particulieren en 140 appartementseigenaren hebben gebruikgemaakt van het aanbod voor een gratis warmtescan. De actie is een initiatief van de gemeente Schiedam in samenwerking met de WoonWijzerWinkel en het Servicepunt Woningverbetering.

De WoonWijzerWinkel is opgezet door gemeenten in de Rijnmond als energieloket voor woningeigenaren. In november 2016 trok de WoonWijzerWinkel met de Duurzaamheidskaravaan door Schiedam-Noord. Hierbij sloot ook het Schiedamse Servicepunt Woningverbetering aan dat eigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) eerste hulp biedt bij onderhoud aan de woning. Bij de Duurzaamheidskaravaan konden eigenaren zich opgeven voor het maken van een gratis warmtescan van hun woning.

Een warmtescan laat zien op welke plaatsen bij de woning warmteverlies optreedt en energie verloren gaat. Door het nemen van de juiste maatregelen kan dit veel geld besparen. Wethouder Van Aaken juicht de actie toe: “Een warmtescan is een goede manier om eigenaren duidelijk te maken dat zij geld kunnen verdienen door te isoleren. Een bijkomend positief aspect is het effect van energiebesparing op het milieu.”

Inmiddels zijn alle warmtescans van de woningen gemaakt en kunnen deze aan de eigenaren worden overhandigd. Alle eigenaren zijn uitgenodigd voor een persoonlijke toelichting in natuurcentrum De Boshoek. Adviseurs van de WoonWijzerWinkel en van het Servicepunt Woningverbetering geven aan welke maatregelen eigenaren kunnen treffen om hun woning beter te isoleren.

De gemeente Schiedam is blij met het succes van de actie en overweegt deze in het najaar van 2017 te herhalen.

Dit bericht is met toestemming overgenomen van Schiedamduurzaam.nl.

8 maart Inspiratiecafé: Bruikbare Circulaire Economie in de Schiedamse praktijk

01 mrt 17
krispijn
,
No Comments

Op woensdag 8 maart organiseert de gemeente Schiedam het inspiratiecafé: Bruikbare Circulaire Economie in de Schiedamse praktijk

  • Tijd: 15.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)
  • Locatie: Inspiratiecafé ONS-Pand, Van Heekstraat 15, 3125 BN Schiedam

Innovatie en netwerken
In oktober organiseerde de gemeente samen met Energiek Schiedam de Dag van de Duurzaamheid, met onder andere een workshop  over circulair ondernemen. Op 1 december 2016 werd met START up NOW het startschot voor de innovatie-agenda gegeven. Woensdag 8 maart maken we het eerste onderdeel van die agenda concreet:

Innovatie door netwerken. Schiedam wil de transitie naar een circulaire economie versnellen door het stimuleren van lokale pilots, onderzoek en het bevorderen van kennisdeling.

4 vragen, 4 deelsessies, toegespitst op de situatie in Schiedam. Voorafgegaan door een beknopte inleiding door Nederland Circulair over de trending topics in de circulaire economie en de kansen die dit biedt voor bedrijventerreinen, wordt in vier deelsessies dieper ingegaan op de volgende vragen:

  1. Welke randvoorwaarden en inspanning van gemeenten en bedrijven kunnen de transitie te versnellen? (Douwe Jan Joustra, Nederland Circulair)
  2. Hoe kan mijn bedrijf inspelen op de verdienmodellen van de circulaire economie? (Freek van Eijk, Nederland Circulair)
  3. Hoe geeft uitwisseling binnen een lokaal ecosysteem van bedrijven meer waarde aan reststromen? (PulsUp, Jan Jongert)
  4. “What get’s measured, get’s managed” Hoe leidt kennis van materiaalstromen binnen bedrijven tot minder verspilling? (Laurens Groen, Milgro)

Kom kennis op doen, vraagstukken voorleggen, ervaringen delen en nieuwe verdienmodellen onderzoeken!

Aanmelding via: innovatie@schiedam.nl

Meer informatie: https://www.schiedam.nl/innovatie

Wind op Vijfsluizen in Algemeen Dagblad

12 feb 17
krispijn
,
No Comments

Op zaterdag 11 februari heeft het Algemeen Dagblad aandacht besteed aan plannen voor windenergie in Zuid-Holland. Ook de plannen van het Schiedams Energie Collectief (SEC) voor wind op Vijfsluizen worden in het artikel genoemd.

Volgens het artikel in het Algemeen Dagblad heeft SEC enkele tientallen leden, dat is onjuist. SEC is de stichting die projecten ontwikkeld voor de lokale energiecoöperatie Energiek Schiedam. Energiek Schiedam is de coöperatieve vereniging die de projecten na ontwikkeling financiert, in eigendom neemt namens haar leden en exploiteert. Een voorbeeld hiervan is Zon op Wennekerpand. SEC heeft de ontwikkeling van dit project verzorgd, dat wil zeggen de locatie geregeld, subsidie aangevraagd, de contractonderhandelingen met de gemeente en stichting Wennekerpand gedaan, installateur geselecteerd en toegezien op de aanleg van de zonnestroominstallatie. Energiek Schiedam is eigenaar van het project Zon op Wennekerpand en heeft de financiering geregeld en exploiteert de installatie namens haar leden.

Photo by: Taylor Bennett

Van Gas Los

01 feb 17
krispijn
, ,
No Comments

Begin 2015 vroeg ik me al af wanneer jij van het aardgas afgaat en vorig jaar berichtte ik dat gasloos wonen in opkomst is. Zelfs Minister Kamp heeft in de Energieagenda aangegeven de gasaansluitplicht uit de wet te willen schrappen.

Wil je meer informatie over wonen zonder gas? Kijk op Wonen zonder aardgas of Hier verwarmt. Je kan ook meer informatie inwinnen bij het Servicepunt Wonen of de WoonWijzerWinkel.

Terugblik 2016

01 feb 17
krispijn
, ,
No Comments

Nieuwjaar ligt al weer even achter ons. Tijd voor een terugblik op 2016. Dit jaar wat korter dan volgend jaar.

Eerste project opgeleverd: Zon op Wennekerpand

In 2016 heeft Energiek Schiedam haar eerste project in gebruik genomen: Zon op Wennekerpand. Het project is ontwikkeld door het Schiedams Energie Collectief (SEC) en gefinancierd door Energiek Schiedam (ES). ES heeft gebruik gemaakt van Zonnepanelendelen om via crowdfunding de financiering te regelen, wat sneller dan verwacht lukte.

In 2016 heeft de zonnestroominstallatie bijna 9 MWh aan elektriciteit opgewekt, dat is ongeveer het jaargebruik van 3 huishoudens.

Splitsing in Schiedams Energie Collectief en Energiek Schiedam

Doordat het eerste project in gebruik is genomen is ook de splitsing tussen SEC en ES belangrijker geworden. Grofweg is de taakverdeling als volgt: SEC richt zich op het ontwikkelen van projecten, zoals Zon op Wennekerpand, Wind op Vijfsluizen en advisering over bv. verduurzaming van de energievoorziening in het havengebied. ES richt zich op de exploitatie van projecten, zoals Zon op Wennekerpand, en op collectieve acties gericht op bewoners, bv. onderlinge advisering over energiebesparing of alternatieven voor gas. Een ander belangrijk verschil is dat Energiek Schiedam een coöperatieve vereniging is, waarvan alle Schiedammers lid kunnen worden, terwijl SEC een stichting is.

Samenwerking Greenchoice

In 2016 lanceerde Greenchoice de campagne energievangers, waar ook Energiek Schiedam aan meedoet. Onderdeel van de campagne is dat Energiek Schiedam een jaarlijkse vergoeding van Greenchoice krijgt voor klanten die aangeven ook lid te zijn van Energiek Schiedam. Deze bijdrage zetten we in ten bate van onze projecten en onze leden.

Voor Schiedamse ondernemers en stichtingen kunnen we op verzoek een offerte op maat aanvragen en deze vergelijken met de huidige energieleverancier. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan voor Stichting Wennekerpand. Indien u hierin geïnteresseerd bent kunt u rechtstreeks offerte aanvragen bij Greenchoice. U kunt ook een email met machtiging tot aanvraag van offerte op uw naam en een recente jaarrekening van uw huidige leverancier sturen aan krispijn at energiekschiedam.nl.

Overige activiteiten in 2016

In 2016 hebben Energiek Schiedam en het Schiedams Energie Collectief aan verschillende activiteiten in Schiedam deelgenomen. Zo hebben we twee keer ingesproken op het Klimaatplan van de gemeente Schiedam, hebben we samen met GroenLinks Schiedam en de gemeente een duurzaamheidsdag georganiseerd, en stonden we op de Brandersfeesten en de Woonbeurs Schiedam.

Plannen 2017

Komende maanden zal de eerste algemene ledenvergadering van Energiek Schiedam plaats vinden. Tijdens de alv wordt het bestuur formeel gekozen en wordt de leden gevraagd welke activiteiten zij belangrijk vinden. De uitkomst van dit laatste deel van de alv gaat in grote mate bepalen waar ES zich op gaat richten in 2017.

Provincie: plaats voor 2 windmolens in Schiedam

28 jan 17
krispijn
, ,
No Comments

De provincie Zuid-Holland heeft in de regio Rotterdam 23 plekken aangegeven waar in totaal zestig windmolens moeten komen. In Schiedam staan twee turbines gepland op Vijfsluizen en bij de Nieuwe Waterwegstraat.

Het Schiedams Energie Collectief heeft voor beide locaties afspraken met de gemeente om de windmolens te mogen realiseren. De windmolen op Vijfsluizen is het verst gevorderd.

Lees verder op Schiedam24.

Update Zon op Wennekerpand

26 nov 16
krispijn
, ,
No Comments

Eerder deze maand zijn de laatste werkzaamheden uitgevoerd aan de installatie van Zon op Wennekerpand. Dat betekent dat alle Zonnedelers nu de elektriciteitsproductie van hun zonnedelen kunnen inzien via Mijn Stroom. Alle zonnedelers zijn hier over geïnformeerd via een extra nieuwsbrief.

De komende tijd wordt er in het Wennekerpand nog een display opgehangen, zodat bezoekers van het pand ook kunnen zien hoeveel zonne-energie de installatie opwekt en heeft opgewekt.

Bijeenkomst Energy Democracy met Craig Morris

03 nov 16
krispijn
, , ,
No Comments

Energy Democracy“, is het nieuwe boek van Craig Morris, en Arne Jungjohann. Op Twitter zijn zij bekend als @PPchef en @Arne_JJ, en via de blog @EnergiewendeGER.

Dit boek vertelt het verhaal van de Duitse “Energiewende”, en een drijvende kracht erachter is het concept “Energie Democratie”.   Er is bij burgers een behoefte om mee te praten over het energie systeem. De transitie voor het klimaat is een kans daar vorm aan te geven.

In de week van 14 tot 18 november 2016 komt Craig Morris in Nederland en Belgie, voor zeven bijeenkomsten. Zouden wij in Nederland kunnen leren van de ervaringen van de duitse Energiewende?  Hebben ook wij een behoefte aan “Energie Democratie”? Willen Nederlandse burgers ook meer controle over de energie? Zie hier de lijst van bijeenkomsten.

Op woensdag 16 november is hij te gast bij Impact Hub Rotterdam.

Craig Morris kan goed vertellen over de Duitse Energiewende.  Dit is de aanzet voor een discussie met een panel van mensen die middenin de Nederlandse Energietransitie staan.  En met zo’n thema komt ook u als publiek natuurlijk aan het woord. De voertaal zal Engels zijn.

U bent van harte welkom! Meer informatie op de site van Impact Hub Rotterdam. Informatie over andere bijeenkomsten vind u hier.

Een Nederlands voorproefje van de analyses van Craig Morris vind u op Sargasso.

Energy democracy

n. [ɛnərdʒi dɪmɑkrəsi]

1) when citizens and communities can make their own energy, even when it hurts energycorporations financially;

2) something currently mainly pursued in Denmark and Germany but that can spread around the world during the current window of opportunity;

3) the most often overlooked benefit of distributed renewables in the fight against climate change;

4) something to fight for as the path to better quality of life with stronger communities and better personal relationships.

Deurbelbelasting?

22 okt 16
krispijn
, , ,
one comments

Veel Verenigingen van Eigenaren hebben een eigen elektriciteitsaansluiting voor het verlichten van het trappenhuis, de deurbel en de lift. Bij kleinere VvE’s (2 of 3 woningen in een portiek) gaat het enkel om de lampen in het gezamenlijke trappenhuis en de deurbel. De verlichting vervangen door led-lampen scheelt in het energieverbruik, maar dat maakt weinig uit voor de energierekening. Die bestaat namelijk voor een groot deel uit de vaste administratiekosten van het energiebedrijf en de netwerkkosten voor de aansluiting.

In Amsterdam kan de totale rekening voor de VvE daardoor oplopen tot zo’n €305 per jaar voor 28 kilowattuur aan elektriciteit, waarvan minder dan €2 voor het gebruik van elektriciteit. Dat kan echt veel goedkoper door de elektriciteitsaansluiting van de VvE op te zeggen en het trappenhuis op een aparte groep in de stoppenkast van een van de bewoners te zetten. Zelfs als je de kosten van het afsluiten van de energieaansluiting meerekent verdien je het binnen een paar jaar terug.

Meer weten? Zie het blog van duurzaamheidsadviseur Lars Boelen.