Author Archives: Herman Gels

Workshop verduurzaming onderwijs i.k.v. de Dag van de Duurzaamheid 2016 in Schiedam

25 nov 16
Herman Gels
, , , , , , ,
No Comments

Door: Ivonne Bulthuis (Platform 31, Energiesprong) en Herman Gels (Duurzame
Energie Match).

Bij de workshop ‘verduurzaming’ onderwijs waren tijdens de dag van de duurzaamheid 14 deelnemers. Allen betrokken bij onderwijs: bestuurders, directeuren, een enkele ouder,
gemeentevertegenwoordigers en een vertegenwoordiger van CO2 gestuurde ventilatie.

We hebben na een korte voorstelronde bij de start, ook vooraf gevraagd wat de deelnemers van de workshop verwachten. Betrof onder andere praktische tips voor wat ze konden doen met hun schoolgebouwen. Ook was er grote behoefte aan ideeën voor een praktische koppeling van verduurzaming aan het onderwijs/onderwijsprogramma’s zelf. Ook behoefte aan inzicht van lokale/regionale initiatieven op dit thema, goed om aan te sluiten, kan versnelling geven. Overzicht creëren wat andere onderwijsinstellingen doen qua verduurzaming.

Daarna is er een presentatie gegeven door Herman over de resultaten van de Green Deal in Tilburg met diverse onderwijsinstellingen en de gemeente. Hiermee werd de potentie in beeld gebracht van het nemen van maatregelen, tevens lessen die zijn geleerd en de toegevoegde waarde van samenwerking tussen schoolbesturen op het thema duurzaamheid van de gebouwen.

Op de vraag of er al iets gerealiseerd was van de potentie meldde Herman dat de zonnepanelen op alle daarvoor in aanmerking komende schoolgebouwen reeds in gebruik zijn!

Ivonne heeft vervolgens het programma School vol Energie toegelicht, wat Platform31|Energiesprong uitvoert onder innovatielijn 6 van de Green Deal Verduurzaming Scholen. Met als doelstelling: het realiseren van marktcondities en integrale marktrijpe proposities voor energieneutrale renovaties van scholen, die bekend, gewild en (blijvend) betaalbaar zijn en een hogere kwaliteit bieden dan nieuwbouw! Het programma richt zich op systeembouwscholen die gebouwd zijn tussen jaren 50-80 (MuWi, Stenen Hollander, H-scholen, etc.) Dit programma zoekt daarvoor in eerste instantie landelijk pilotscholen. Hiervoor hebben we een concrete oproep gedaan tijdens de workshop.

De deelnemer van OSVS kende het programma, en heeft eerder een VO school voorgedragen uit Vlaardingen. Op korte termijn zal de school in detail bekeken worden en doorgerekend op het terrein van geschiktheid voor deelname. In Vlaardingen zijn we nu ook het traject gestart rondom deelname van basisschool de Schakel (Un1ek) rondom dit programma.

Niet direct zijn er nu uit de workshop concrete pilots aangemeld, echter er zijn wel schoolgebouwen in Schiedam die geschikt zijn voor deelname. Graag maken we op korte termijn een lijst met de gemeente Schiedam van mogelijk geschikte scholen voor dit programma.

We merkten dat de schoolbesturen bezit hebben in met name de drie gemeente: Schiedam, Maassluis en Vlaardingen. We merkten dat er ook een behoefte was om zaken tussen de gemeenten wat meer te stroomlijnen.

Er waren veel vragen. Maar ook wel wat scepsis: “Is het allemaal wel haalbaar wat voorgespiegeld wordt”. Er werd opgemerkt dat terugverdientijden vaak te lang zijn. Is er al wat gerealiseerd. Dat laatste is gelukkig het geval.

Na de presentaties hebben we gevraagd aan de deelnemers wat ze er aan hadden en of en hoe ze verder willen. Algemeen beeld is dat veel deelnemers zich wat defensief opstelden:

We willen eerst concreet weten wat er van ons verwacht wordt.

Toch zijn er deelnemers, die graag aan een vervolggesprek deelnemen, waarbij ook de gemeente aanschuift. Wel is er dan grote behoefte aan concreetheid. Wat betreft in beeld brengen van verbinding met onderwijsprogramma’s kunnen we nog wel kijken wat hier landelijk qua ideeën beschikbaar is. Gemeente Den Haag heeft ook e.e.a. onderzocht. Ivonne zal navragen of informatie gedeeld kan worden. Ook Fudara (Enexis) heeft panklare lespakketten in relatie tot zonnepanelen.

Ivonne denkt dat regionale verbinding aan de Roadmap Next Economy die momenteel binnen de MRDH regio wordt ontwikkeld een interessante is. Verduurzaming onderwijsgebouwen is hier onderdeel van, maar ook het onderwijs zelf.

Aanwezigen:

  • IthoDaalderop
  • De Klinker
  • Primo
  • Gemeente Schiedam
  • Pronova
  • Hoeksteen Vlaardingen
  • Stg. Bernardus school & Stg. Willibrord
  • OSVS
  • Lentiz Life College
  • SIKO

Kafka in Schiedam

16 nov 16
Herman Gels
, , ,
No Comments

Op 10 oktober 2016 was ik te gast op de dag van de Duurzaamheid in de St Jan te Schiedam. Een thuiswedstrijd voor mij want ik woon er om de hoek. Samen met Ivonne Bulthuis van Platform31 mocht ik daar een workshop geven aan lokale onderwijsvertegenwoordigers (bestuurders, directeuren, leraren, ouders en ambtenaren) over hoe schoolgebouwen duurzamer en comfortabeler gemaakt kunnen worden terwijl tegelijkertijd geld te verdienen is!

De bijeenkomst was georganiseerd door de Gemeente Schiedam, samen met Energiek Schiedam en GroenLinks. Allemaal trotse vertegenwoordigers van de Duurzaamheidsambities in Schiedam. Het resultaat was vol belofte en energie voor de toekomst……

De volgende dag echter meldt de gemeente Schiedam dat er geen zonnepanelen mogen op Hoogstraat 155! het pand heeft te maken met de regels van een beschermd stadsgezicht. Volgens die regels zouden er geen zonnepanelen op het pand mogen omdat het de toeristen af zou schrikken, die vanaf de Lange Haven een foto of filmpje maken van het stadcentrum……

Afgelopen zomer hebben heb ik een pand gekocht aan de Hoogstraat 155 in Schiedam. Dit gebouw beoogt accommodatie te bieden aan eenieder, die een iets wil betekenen om het gebied van een duurzame, participatieve samenleving. Zo biedt de ruimte onderkomen aan het Schiedams Energie Collectief, Tule training, de Stichting Ontroerend Goed (io) en 010Housing,

Daarnaast is het pand zelf in permanente staat van verandering, waarin  duurzame en participatieve initiatieven de ruimte krijgen zich te ontwikkelen. Zo speelt het pand een rol bij loopbaancoaching voor vluchtelingen,  praktijkopdrachten voor leerlingen van het LMC PRO te Rotterdam, trainingen,  een 3D printing lab voor biobased raamkozijnen, maar ook een ruimte voor Mindfulness en Reiki. Kortom: “Een levend lab voor nieuwe richtingen”.

Sinds deze week heeft Sinterklaas bezit genomen van de etalages!

Afbeelding 1: Leerlingen LMC PRO zijn er klaar voor 

Afbeelding 1: Leerlingen LMC PRO zijn er klaar voor

Het pand heeft de potentie om op termijn energieneutraal te worden of zelfs nul op de meter. Dit vooral ook als bewijs dat oude historische panden en lege winkelstraten een nieuw leven kunnen krijgen als duurzame en toekomstbestendige huisvesting met een eigentijdse dynamiek.

Welnu Duurzameenergiematch heeft zich verplaatst in de filmende toerist op Lange Haven en Hoogstraat en vraagt zich in alle redelijkheid af of de bezoeker nu weggejaagd wordt of juist komt als gevolg van de bruisende activiteiten in en rond het pand op Hoogstraat 155. Bekijk het filmpje! Wat is uw mening? Laat het weten via twitter: #Zonophoogstraat155

Herman Gels (Voorzitter Schiedams Energie Collectief)

Reactie van R. Tromp op Kafka in Schiedam

Ik denk dat het hier gaat om het door Franz Kafka in 1925 geschreven boek Der Prozess. En ik vraag mij af waarom er geprobeerd is een vergelijking te maken met Schiedamse situaties. In boek en film komt hoofdfiguur K. (mooie rol van Anthony Perkins) door eigenwijs gedrag in de problemen en wordt uiteindelijk vermoord. En helemaal niet wreed ofzo, lees maar na. Nou, ik zie het verband niet, zwaar overdreven die vergelijking.

En dan die zonnepanelen. Ben ik een groot voorstander van. Maar dan verplicht en op ELK zichtbaar dak want dat helpt kennelijk om toeristen te weren. En er zijn nu al een beetje heel veel toeristen. Zelf zou ik ze graag gelijk bij het betreden van onze binnenstad net als pluimvee ophokken want ik zie de voordelen voor ons niet zo. We moeten allemaal onze eigen parels opduiken en vanwege die massa toeristen kunnen de Schiedammers volgend jaar toch echt niet allemaal met lichtmetalen velgen rijden.

Dit nadeel hep geen voordeel.

Wel grappig, Amsterdam doet heel veel moeite om toeristen te weren en wij weten de oplossing…..

Maar, los van de toeristenbestrijding, vind ik die panelen natuurlijk flauwe kul. Een algeheel verbod is dan ook op z’n plaats want anders ontstaat er wildgroei en moeten ambtenaren steeds de stad in en op trapjes klimmen om te kijken of dat geweldige stadsgezicht niet wordt verstoord.

Er is trouwens de komende 100 jaar nog voldoende voorraad steenkool en gas voor de beschaafde wereld en bovendien is de hoeveelheid schaliegas onuitputtelijk en heeft een en ander niets te maken met de zo gevreesde opwarming van de aarde.

En dit is niet zomaar een bewering, nee, dit verklaarde de zojuist gekozen president van de Verenigde Staten van Amerika. Dus niet de zomaar iemand en echt niet de eerste de beste……..

R. Tromp

Behandeling Klimaatplan 2016-2020 gemeente Schiedam in de Raadscommissie & 2e keer inspreken

26 mei 16
Herman Gels
, , ,
No Comments

Op 25 mei 2016 werd het klimaatplan van de gemeente Schiedam behandeld in de Raadscommissie. De behandeling werd bij de vorige Raadscommissie vergadering uitgesteld, toen heeft Krispijn Beek namens ons ingesproken. Dit keer heb ik, als voorzitter van het Schiedams Energie Collectief,  ingesproken. Ook Fred van de Drift van Milieudefensie Schiedam en het Milieuplatform Schiedam sprak in.

Duurzaamheid en klimaat zijn duidelijk onderwerpen die de aandacht van de gemeenteraad hebben, want er werd ruim anderhalf uur over het klimaatplan gesproken. De gehele commissievergadering is hier terug te zien.

Mijn inbreng is hieronder te vinden:

Wie wij zijn: enthousiaste en deskundige burgers, die in hun dagelijks leven professionals zijn op het gebied van energietransitie en een warm hart hebben voor het onderwerp in hun eigen Schiedam

Wij zijn verheugd op diverse plaatsen in het Klimaatplan 2016 – 2020 onze naam te lezen in relatie tot onderwerpen, die de gemeente ook van belang acht: Duurzame Zeehavens (restwarmte, windturbines), Zon op Wenneker en andere panden van maatschappelijk vastgoed.

Het Klimaatplan 2016 – 2020 is een interessant startpunt om samen met gemeente uitvoering te geven aan de geformuleerde ambities. Dit door meer projecten op het terrein van wind, restwarmte en zon, zoals Wennekerpand, Nul Op de Meter projecten met bewoners van particuliere huizen en huurhuizen. Maar ook in communicatie naar bewoners en ondernemers over energietransitie door periodiek een Energiecafé in te richten alsmede een Woonwijzerwinkel op het gebied van energietransitie. Dit eventueel in samenwerking met ICDUBO en het Servicepunt Woningverbetering in Schiedam

Wij van SEC willen verder evolueren tot een professionele ontwikkelingsorganisatie op het gebied van energietransitie. Elders in het land heeft zo’n organisatie veel projecten gerealiseerd, die tot energiebesparing leiden, kosten vermindering en ook extra werkgelegenheid en investeringen. De mensen van SEC hebben inmiddels behoorlijk wat ervaring met het opzetten van zo’n organisatie, te besturen door de 4 O’s: Ondernemende burgers, Ondernemers, Onderwijs en Overheid.

Daarvoor is wel initieel geld van de overheid nodig. Alleen de markt pakt dit onvoldoende op. Gelukkig zijn wij met het college in gesprek om hier handen en voeten aan te geven.

Wij vragen de Raad bij haar vaststelling  van het Klimaatplan 2016 -2020 ook te anticiperen op zo’n ontwikkelrol voor SEC en het college te vragen daartoe voorstellen uit te werken.

De gemeente heeft ook een website waar bewoners zelf mee kunnen praten over duurzaamheid en het klimaatplan. Deze is hier te vinden.