Yearly Archives:2018

Drukbezochte opening Energiecafé

13 mrt 18
Merel Segers
No Comments

Schiedam is een mooie plek rijker. Op Hoogstraat 155A vestigt zich een heus Energiecafé: Een ontmoetingsplaats voor Schiedamse ondernemers en burgers om ideeën uit te wisselen en projecten vorm te geven op het gebied van energietransitie: energiebesparen of duurzame energie opwekken. Herman Gels en Sonja Schwab zijn de initiatiefnemers en wij mochten het café openen samen met duurzaamheidswethouder Patricia van Aaken. 

Als Energiek Schiedam juichen we het energiecafé toe. Voordat het Energiecafé er was stond Hoogstraat 155 al heel lang leeg, wel 10 jaar. Eigenlijk had de natuur het pand gekraakt: Bomen schoten wortel in de goten en vensterbanken, onder het dakbeschot hingen wietplanten te drogen van een onbekende eigenaar en menige draagconstructie was aangetast door kleurrijke zwammen. Nadat Herman & Sonja het pand kochten begonnen ze plannen te maken. Uiteindelijk is het een bedrijfsruimte en twee appartementen geworden, van het gas af en zoveel mogelijk passief gebouwd. Zo wordt het pand verwarmd via een warmtepomp, is het optimaal geïsoleerd en zijn Herman en Sonja nog in gesprek met de gemeente voor de mogelijkheid van zonnepanelen op het monument.

Nu het klaar is, is het Energiecafé de plek voor de energie-initiatieven in Schiedam: Energiek Schiedam, SEC en DUW! Elke vrijdagmorgen van 9-12 is het Energiecafé geopend voor Schiedammers die zoeken naar duurzame oplossingen voor hun huis of onderneming. Het energiecafé is de ontmoetingsplek voor mensen die “iets” willen met energietransitie: energiebesparen en duurzame energie opwekken, circulaire economie en/of elektrisch vervoer. Het Energiecafé beoogt ook een plek te zijn waar je energie van krijgt. Omdat je vraag gehoord wordt en je de informatie krijgt die je nodig hebt. Jouw bezoek leidt tot acties op het pad naar verduurzaming, een inspirerende makersspace waar ideeën werkelijkheid worden, een podium voor energieke uitingen en een plek waar je met je ideeën op ontdekkingsreis gaat.

Zien we je binnenkort in het Energiecafé?

Zie alle foto’s hier: https://photos.app.goo.gl/o0BFFOglDSMUBwO12. De foto’s zijn gemaakt door Jeannette Nieuwenhuizen van De Stijlerij, bedankt Jeannette!

Hieronder een aantal uitgelicht:

Grote drukte bij de opening

Initiatiefnemer Herman Gels vertelt over het ontstaan en de ambitie van het Energiecafé

Merel Segers van Energiek Schiedam vraagt of er mensen zijn die hun huis energiezuiniger willen maken

Herman Gels laat ons kieslabel zien

Lintje doorknippen samen met Patricia van Aaken – Wethouder Duurzaamheid

PvdA, GroenLinks en CDA grijpen kansen voor duurzaamheid

08 mrt 18
Merel Segers
No Comments

Duurzame energie biedt kansen. Voor verbetering van de luchtkwaliteit, voor economische groei én direct voor je portemonnee. Wij van Energiek Schiedam stelden in september de Duurzame Zeven op: zeven kansen voor duurzame energie die voor de stad het verschil kunnen maken. Deze hebben we aangeboden aan de lokale Schiedamse politieke partijen, met het verzoek om deze op te nemen in hun partijprogramma.

We hebben alle programma’s doorgenomen en gekeken welke partijen de kansen hebben overgenomen. Geen van de partijen heeft de uitdaging aangenomen om met een ambitieuzere doelstelling te komen in haar partijprogramma. Wel zien we de 7 kansen in verschillende vormen terugkomen in de programma’s. Op basis hiervan kunnen we als Energiek Schiedam het stemadvies PvdA, GroenLinks of het CDA afgeven, als je wilt dat Schiedam economische vooruitgang boekt door middel van het verduurzamen van de stad.

Daar waar meeste partijen wel melding maken van het stimuleren van fietsen en aardgas weren uit nieuwbouwwijken, durft de PvdA net een stapje verder te gaan. Zo noemen zij het oprichten van een groen loket en het beter toegankelijk maken van informatie voor de burgers op het gebied van energiebesparing en -opwekking. Zij willen pioniers en duurzame initiatieven stimuleren en faciliteren en dagen de gemeente uit zelf het goede voorbeeld te geven door elektrisch te gaan rijden. GroenLinks en het CDA volgen de PvdA op de voet en wijden ieder een paragraaf aan de energietransitie. GroenLinks wil de komende raadsperiode al het gemeentelijke vastgoed energieneutraal maken en elke vergunningaanvraag toetsen aan duurzaamheidscriteria. Het CDA noemt concrete ambities ten aanzien van een gasloze toekomst en wil het stadskantoor van zonnepanelen voorzien.

DENK, D66, VVD en de SP besteden in hun programma aandacht aan duurzaamheid maar formuleren geen scherpe ambities. De overige partijen spreken in zeer passieve termen over duurzaamheid of besteden er in het geheel geen aandacht aan.

Download het kieslabel hier

Bekijk hieronder het uitreiken van de kansen vorig jaar tijdens de Brandersfeesten.

2018: tijd voor meer zonnestroom in Schiedam

04 mrt 18
krispijn
, , ,
No Comments

In de duurzaamheidsbeoordeling die Stichting Natuur & Milieu onlangs publiceerde eindigt Schiedam op de 33ste plaats. Voor Energiek Schiedam is het interessanter om te zien hoe het staat met het opwekken van groene stroom in Schiedam. Ook hier scoort Schiedam slecht met de productie van slechts 14 kilowattuur zonnestroom per inwoner per jaar, alleen Rotterdam doet het slechter met 11 kilowattuur per inwoner.

Ranglijst zonnestroom per inwoner

Ranglijst opgewekte zonnestroom per inwoner per jaar. Bron Natuur & Milieu.

Schiedamse plannen voor zonne-energie

Het goede nieuws is dat er in 2017 een behoorlijk aantal subsidieaanvragen is gedaan voor nieuwe projecten in Schiedam. Alleen al in de eerste helft van 2017 werd subsidie toegekend voor 28 projecten in Schiedam. Volgens de huidige subsidieregels moeten deze projecten binnen een jaar opdracht geven tot het plaatsen van zonnepanelen.

Wanneer de projecten die in de eerste helft van 2017 subsidie hebben gekregen allemaal worden gerealiseerd stijgt de stroomproductie met 58 kilowattuur per inwoner, dat is een verdrievoudiging van de productie. Hoeveel er in de tweede helft van 2017 in totaal is toegekend aan Schiedamse projecten is nog niet bekend.

Plannen Energiek Schiedam en Schiedams Energie Collectief

Wat we al wel weten is dat Energiek Schiedam in de tweede helft van 2017 subsidie heeft gekregen voor nieuwe zonne-energie projecten op gemeentelijk vastgoed. Wanneer we deze projecten realiseren zijn ze samen jaarlijks goed voor 5 kilowattuur per Schiedammer. Ter vergelijking ons eerste project Zon op Wennekerpand is jaarlijks goed voor 0,5 kilowattuur per Schiedammer. Het bestuur van Energiek Schiedam wil deze nieuwe projecten dan ook graag realiseren en zoekt enthousiaste vrijwilligers om daar bij te helpen.

Ook het Schiedams Energie Collectief heeft subsidie toegewezen gekregen voor zonne-energie projecten op gemeentelijk vastgoed. Deze projecten zijn net als die van Energiek Schiedam goed voor 5 kilowattuur per Schiedammer.

De projecten waarvoor Energiek Schiedam en het Schiedams Energie Collectief subsidie hebben gekregen kunnen de productie van zonnestroom van Schiedam verdubbelen en de productie van zonnestroom op gebouwen van de gemeente zelfs vertienvoudigen. Het bestuur van Energiek Schiedam hoopt dan ook op actieve ondersteuning van de huidige en de toekomstige raads- & collegeleden, en van de ambtenaren van de gemeente Schiedam.

Conclusie

Wanneer we alle nu bekende plannen voor zonnestroom uit 2017 in 2018 realiseren groeit de productie van zonnestroom in Schiedam naar 83 kilowattuur per inwoner. Volgens de rapportage van Natuur & Milieu is dat goed voor een top 10 notering op gebied van opwekking van zonnestroom per inwoner. Naar onze mening is dat de moeite waard om onze schouders onder te zetten. Doe je mee?

Energiek Schiedam: steun initiatief om Eneco in publieke handen te houden

30 jan 18
Inge Albregtse
No Comments

SCHIEDAM –  Eneco moet in publieke handen blijven. Dat vindt Energiek Schiedam, de lokale energiecoöperatie. Zij is daarom lid geworden van Ene Coöperatie, dat een bod wil doen op aandelen in Eneco, en roept Schiedammers op ook lid te worden.  

De gemeente Schiedam besloot eind vorig jaar de aandelen in het ‘Rotterdamse’ energiebedrijf aan te houden. Belangrijk motief daarbij was de inzet van Eneco om duurzaam energie op te wekken. Schiedam vreest dat verkoop van Eneco die duurzame doelstellingen van de onderneming in gevaar brengt. Nu nog meer dan eind vorig jaar is dit reëel, want ook Shell, als een van de grootste oliemaatschappijen die nog voornamelijk op fossiel draait, heeft uitgesproken interesse te hebben.

De aandelen die andere gemeenten te koop aanbieden, kunnen worden gekocht door partijen als Shell, door beleggers, maar dus ook door Ene Coöperatie. Die organisatie is specifiek opgericht om een gooi te doen naar de aandelen. Initiatiefnemer is stichting Greencrowd, een landelijk opererend crowdfundingsplatform voor duurzame energie.

Eneco als voortrekker van duurzame energie
Eneco heeft zich de afgelopen jaren een bedrijf getoond dat toekomstgericht en in het algemeen belang wilde denken en doen. “Onder de grote energiebedrijven vervult Eneco een voortrekkersrol in de omslag naar groene energie”, stelt Energiek Schiedam. “Sinds 2007 zet het bedrijf vol in op duurzame energie. Het heeft hiervoor de afgelopen jaren grote klanten aan zich gebonden, zoals de Nederlandse Spoorwegen, Google, Schiphol en Post NL”, zo schreef ES eerder in een open brief aan de stad. “Eneco produceert op jaarbasis voldoende windenergie om zo’n 700.000 huishoudens van groene stroom te voorzien en voldoende zonnepanelen voor 30.000 huishoudens. Eneco zet zich met Zonnehub in om het aantal zonneprojecten op andermans dak te vergroten.”

Crowdfunding
Greencrowd lanceerde een crowdfundings-actie om Eneco in publieke handen te houden en te testen hoeveel animo hiervoor is. Initiatiefnemer Jan Willem Zwang van Greencrowd wil naar eigen zeggen voorkomen dat ‘de grootste groene energiemaatschappij wordt opgekocht door een partij die snelle winst het belangrijkst vindt’. Europese energiecoöperaties hebben zich ook uitgesproken om mee te doen met een mogelijk bod op Eneco. Dit omdat ‘Eneco een belangrijk fundament is onder de Europese energiecoöperaties voor de omslag naar duurzame energie’, aldus ook Energiek Schiedam.
Het bestuur van Energiek Schiedam steunt de actie van stichting Greencrowd. “Wij zijn van mening dat publiek eigendom van het warmtenet de beste manier is om te borgen dat bewoners een eerlijke prijs betalen voor warmte en om te zorgen dat warmtebronnen verduurzaamd worden.” Daarnaast is overname van Eneco door Ene Coöperatie een goede manier om de betrokkenheid van burgers bij de energietransitie te vergroten, aldus de coöperatie. Die is opgericht door ondernemende en energiebewuste Schiedammers, om te zorgen voor opwekking van betaalbare en schone energie voor en door Schiedammers.

Word lid voor 15 euro en steun de actie net als wij: https://greencrowd.nl/enecooperatie.