Yearly Archives:2018

Energiek Schiedam sluit zich aan bij ECONOBIS

01 mei 18
krispijn

No Comments

De ledenadministratie, de nieuwsbrief en andere onderdelen van de backoffice behoren niet tot de meest sexy onderdelen van Energiek Schiedam. Ze zijn echter wel van groot belang voor een slagvaardige en groeiende coöperatieve vereniging. Daarom heeft het bestuur besloten dat Energiek Schiedam zich aansluit bij coöperatie Ecode, deze coöperatie is een initiatief van ODE Decentraal (de landelijke koepelorganisatie van energie coöperaties) en ontwikkelt het pakket ECONOBIS. Dit ICT-platform biedt elk energie-initiatief in Nederland, zowel groot als klein, vanaf medio 2018 een integraal, breed gedragen en betaalbaar ICT-platform.

Huidige situatie

Tot begin dit jaar werd alle kennis en informatie verspreid vastgelegd in dropbox, mailchimp (nieuwsbrief) en google, en voor Zon op Wennekerpand is een externe partij ingeschakeld voor het voeren van de (financiële) administratie. Als eerste stap heeft het bestuur de afgelopen maanden alle informatie uit mailchimp, dropbox en het google account geordend in één google account. Ook zijn er verkennende gesprekken gevoerd met een accountant over de inrichting van de financiële administratie.

Sinds begin april hebben we toegang tot de pilot omgeving van ECONOBIS. Inmiddels zijn de ledenadministratie, de contactgegevens van geïnteresseerden en de nieuwsbrief daar grotendeels in geïmporteerd. Ook draaien we de administratie van Zon op Wennekerpand schaduw om te testen hoe dit werkt.

Een bijkomend (groot) voordeel is dat de bescherming van persoonsgegevens binnen ECONOBIS in lijn is met de nieuwe Algemene verordening gegegevensverwerking en dat in de projectadministratie van ECONOBIS de kennis die andere energie coöperaties hebben opgedaan met betrekking tot de regels van de Autoriteit Financiële Markten verwerkt worden. Op die manier kunnen het bestuur en de leden van Energiek Schiedam hun tijd en energie steken in de energietransitie binnen Schiedam.

Toekomstige situatie

De huidige pilot omgeving bevat nog niet alle functionaliteit die nodig is voor de backoffice van Energiek Schiedam. Er wordt echter hard gewerkt aan de uitbreiding van het pakket. Een belangrijke toevoeging voor de leden van en geïnteresseerden in Energiek Schiedam is de ontwikkeling van de ledenportal. Daarmee wordt het mogelijk om de eigen gegevens te beheren en bijvoorbeeld aan te geven dat je geïnteresseerd bent om mee te helpen in een werkgroep of om te investeren in toekomstige projecten. Ook maakt het ledenportal het mogelijk om een koppeling aan te brengen tussen een formulier op de website en de database van ECONOBIS.

Verder wordt er gewerkt aan een koppeling tussen ECONOBIS en de financiële boekhoudin en een beter groepenbeheer, zodat we gerichter emails kunnen sturen. Bijvoorbeeld een mail aan alle Schiedammers die hebben aangegeven in nieuwe projecten te willen investeren, zodat ze eerder op de hoogte zijn dan mensen van buiten Schiedam. Op die manier kunnen we samen werk maken van energie voor en door Schiedammers.

Wil je meer weten over ECONOBIS? Lees dan het interview van mei 2017 met René van Vliet, penningmeester van ODE Decentraal en projectleider van Project ECO.

Plaatje van uitkomsten sessie

Start werkgroep inspiratiesessies

26 apr 18
krispijn
, , , ,
No Comments

Vorig jaar organiseerde Energiek Schiedam een eerste inspiratiesessie (toen nog onder de titel Energie Café) duurzame energie voor leden en niet-leden. De eerste inspiratiesessie smaakte meteen al naar meer. Op woensdag 25 april kwam er daarom een groep geïnteresseerden bij elkaar in het Energie Café op de Hoogstraat 155 om na te denken over een vervolg.

Plaatje van uitkomsten inspiratiesessie

Uitkomste inspiratiesessie

Het was een inspirerende bijeenkomst, waarbij de aanwezigen (Fred, Herman, Ron, Arjan, Johan, Dolf en Krispijn) hun ideeën de vrije loop lieten en aangaven welk beeld ze bij een inspiratiesessie hebben. Het resultaat daarvan zie je hiernaast.

Ook werden er concrete vervolgacties afgesproken:

  • Volgende keer werkt ieder een idee van een ander deelnemer verder uit;
  • Voor de zomer proberen we een eerstvolgende inspiratiesessie duurzame energie voor bewoners van Schiedam te organiseren;
  • Na de zomervakantie willen we een inspiratiesessie over het nieuwe collegeakkoord organiseren;
  • We gaan samen met de G1000 Schiedam werken om in het najaar een G1000 rond het thema duurzaamheid te organiseren.

De werkgroep komt op 23 mei om 20u weer bij elkaar in het Energie Café op de Hoogstraat 155. Wil je meedoen en denken met de organisatie, of heb je een idee voor de invulling van de inspiratiesessies? Stuur een bericht aan info@energiekschiedam.nl.

Milieucafé Tilburg, spraakmakende geiten wollen sokken

11 apr 18
Johan Antonissen
No Comments

Ook in Tilburg borrelt het van de duurzame energie. Al sinds 25 jaar wordt hier iedere maand het milieucafé. Met spraakmakende onderwerpen en presentatie (a la DWDD) wordt hier de avond gevuld met een breed programma. Afgelopen 29 maart was Energiek Schiedam bij het milieucafé, en genoot van deze spraakmakende avond.

Deze 29e maart staat naast het 25 jarige jubileum in het teken van het Akkoord van Paradox. Een pleidooi voor de duurzame toekomst van Tilburg en omstreken. In dit akkoord stelt het milieucafé een serie voorstellen voor aan de vers gekozen gemeenteraadsleden van Tilburg.

Naast het officiële gedeelte van de deugdelijke avond biedt het milieucafé een spraakmakend programma voor zijn gasten. Uitblinker binnen dit thema is de duurzame modeontwerpster Marieke Eyskoot. Marieke, gekleed in een oud gordijn, spreekt vanavond over duurzaamheid binnen de mode en pleit voor hergebruik en reparatie van afgedankte kleding. Het cultiveren van katoen kost zeer veel energie, water en gif. Daarnaast weten we ook allemaal wat voor kwalijk effect de mode heeft op arbeid in Azië. De ontwerpster houdt het overigens niet alleen bij mode, verstandig omgaan met de toekomst is een lifestyle. In haar boek ‘Dit is een goede gids’ vertelt Marieke hoe je comfortabel en mooi kan leven, met behoud van de toekomst.

Mooi om zo te zien dat het zo goed gaat met Tilburg, wij van Energiek Schiedam zijn benieuwd welke bijzondere spreker wij zullen hebben bij ons 25 jarig jubileum!

Waar zijn de kleine windmolens gebleven ?

11 apr 18
Johan Antonissen
2 comments

Enkele jaren geleden waren er 2 kleine windmolens:
Windchallange (Yes!Delft spin-off, hollandse trots)
– Vetar (of andere, kleine windturbines met een ring er omheen om ‘vortex shedding’ tegen te gaan)

Zeker de Vetar turbines zag je erg veel bij bedrijven vroeger. Echter de laatste tijd zie je dit nauwelijks meer! Hoe komt dit?

Ten eerste hebben kleine windturbines een probleem: De hoeveelheid energie dat de turbine opneemt stijgt exponentieel (kwadratisch) met het effectieve oppervlak dat de turbinebladen bestrijken. Een 2x zo grote diameter levert dus meer dan 4x zoveel energie! Hierdoor wordt het natuurlijk steeds interessanter om een groter effectief oppervlak van de windmolen te hebben, en daarom worden ze steeds groter.Daarnaast speelt er nog een tweede feit mee; hoe hoger de turbine is geplaatst hoe harder het waait, je wilt dus ook je turbine zo hoog mogelijk plaatsen. Je begrijpt het al, kleine turbines staan vaak niet hoog, en hebben dus veel lagere energie opbrengst. Natuurkundig gezien is het dus helemaal niet interessant om kleine windturbines te gebruiken. Voor kleine ruimtes zijn zonnepanelen veel interessanter, hier geldt namelijk: 2x de oppervlakte van het paneel is 2x de opbrengst, en de hoogte van het paneel maakt niets uit (tenzij je ze boven de wolken plaatst maar dat is alleen weggelegd voor NASA, EASA en natuurlijk SpaceX).

Er is trouwens nog een tweede punt waarom je de Vetar turbine vroeger wel zag en nu niet meer. Er is hiermee op grote schaal fraude gepleegd. Er is behoorlijk gesjoemeld met de winsten in efficiëntie van de ‘ring’ om de turbine van de Vetar, de opbrengsten waren veel hoger beschreven als dat het daadwerkelijk is. Het is een beetje te vergelijken met het diesel schandaal van Volkswagen. Toen er naar buiten kwam dat de voordelen van de ring om de turbine veel kleiner waren dan was opgegeven, zijn alle bedrijven die dit type windturbines verkochten failliet gegaan.

Nu bestaat dus alleen nog de Windchallenge, een heel leuke turbine uit Delft, deze kost tussen de 2.000 en 3.000 euro, helaas zijn de opbrengsten per vierkante meter lager dan dat van een zonnepaneel, dus is het voor particulieren logischer om zonnepanelen aan te schaffen.

Maar goed, dat neemt niet weg dat windturbines natuurlijk hartstikke cool zijn!

Resultaat 2e jaar Zon op Wennekerpand

07 apr 18
krispijn
No Comments
Jaarproductie zonne-energie Zon op Wennekerpand

Jaarproductie Zon op Wennekerpand

Afgelopen week is de tweede ZonneRente periode voor Zon op Wennekerpand afgesloten, het was de eerste ZonneRente periode waarin een vol jaar stroom geproduceerd werd. De zonnestroominstallatie heeft in de tweede ZonneRente periode 50.799 kilowattuur geproduceerd, dat is meer dan verwacht. Voor de statistiekfans de productie bedroeg 943,4 kWh/kWp.

Ter vergelijking een gemiddelde tussenwoning in Schiedam gebruikte in 2016 volgens de lokale energie etalage 3.200 kilowattuur elektriciteit per jaar. Het zonnedak van het Wennekerpand heeft dus voor een kleine 16 huishoudens aan groene stroom opgewekt.

Per zonnedeel is er 15 kilowattuur opgewekt. De Zonnedelers ontvangen uiterlijk eind april hun zonnerente. Zij ontvangen hierover bericht van Zonnepanelendelen. In het afgelopen jaar heeft een van de Zonnedelers aangegeven zijn zonnedelen te willen verkopen, deze zonnedelen zijn teruggekocht door de coöperatie Energiek Schiedam. Mochten er andere zonnedelers zijn die hun zonnedelen willen verkopen dan kunnen zij dit kenbaar maken aan het bestuur via info at energiekschiedam.nl. Het bestuur zoekt dan een nieuwe koper of kijkt of de coöperatie voldoende financiële middelen heeft om de zonnedelen terug te kopen.

Drukbezochte opening Energiecafé

13 mrt 18
Merel Segers
No Comments

Schiedam is een mooie plek rijker. Op Hoogstraat 155A vestigt zich een heus Energiecafé: Een ontmoetingsplaats voor Schiedamse ondernemers en burgers om ideeën uit te wisselen en projecten vorm te geven op het gebied van energietransitie: energiebesparen of duurzame energie opwekken. Herman Gels en Sonja Schwab zijn de initiatiefnemers en wij mochten het café openen samen met duurzaamheidswethouder Patricia van Aaken. 

Als Energiek Schiedam juichen we het energiecafé toe. Voordat het Energiecafé er was stond Hoogstraat 155 al heel lang leeg, wel 10 jaar. Eigenlijk had de natuur het pand gekraakt: Bomen schoten wortel in de goten en vensterbanken, onder het dakbeschot hingen wietplanten te drogen van een onbekende eigenaar en menige draagconstructie was aangetast door kleurrijke zwammen. Nadat Herman & Sonja het pand kochten begonnen ze plannen te maken. Uiteindelijk is het een bedrijfsruimte en twee appartementen geworden, van het gas af en zoveel mogelijk passief gebouwd. Zo wordt het pand verwarmd via een warmtepomp, is het optimaal geïsoleerd en zijn Herman en Sonja nog in gesprek met de gemeente voor de mogelijkheid van zonnepanelen op het monument.

Nu het klaar is, is het Energiecafé de plek voor de energie-initiatieven in Schiedam: Energiek Schiedam, SEC en DUW! Elke vrijdagmorgen van 9-12 is het Energiecafé geopend voor Schiedammers die zoeken naar duurzame oplossingen voor hun huis of onderneming. Het energiecafé is de ontmoetingsplek voor mensen die “iets” willen met energietransitie: energiebesparen en duurzame energie opwekken, circulaire economie en/of elektrisch vervoer. Het Energiecafé beoogt ook een plek te zijn waar je energie van krijgt. Omdat je vraag gehoord wordt en je de informatie krijgt die je nodig hebt. Jouw bezoek leidt tot acties op het pad naar verduurzaming, een inspirerende makersspace waar ideeën werkelijkheid worden, een podium voor energieke uitingen en een plek waar je met je ideeën op ontdekkingsreis gaat.

Zien we je binnenkort in het Energiecafé?

Zie alle foto’s hier: https://photos.app.goo.gl/o0BFFOglDSMUBwO12. De foto’s zijn gemaakt door Jeannette Nieuwenhuizen van De Stijlerij, bedankt Jeannette!

Hieronder een aantal uitgelicht:

Grote drukte bij de opening

Initiatiefnemer Herman Gels vertelt over het ontstaan en de ambitie van het Energiecafé

Merel Segers van Energiek Schiedam vraagt of er mensen zijn die hun huis energiezuiniger willen maken

Herman Gels laat ons kieslabel zien

Lintje doorknippen samen met Patricia van Aaken – Wethouder Duurzaamheid

PvdA, GroenLinks en CDA grijpen kansen voor duurzaamheid

08 mrt 18
Merel Segers
No Comments

Duurzame energie biedt kansen. Voor verbetering van de luchtkwaliteit, voor economische groei én direct voor je portemonnee. Wij van Energiek Schiedam stelden in september de Duurzame Zeven op: zeven kansen voor duurzame energie die voor de stad het verschil kunnen maken. Deze hebben we aangeboden aan de lokale Schiedamse politieke partijen, met het verzoek om deze op te nemen in hun partijprogramma.

We hebben alle programma’s doorgenomen en gekeken welke partijen de kansen hebben overgenomen. Geen van de partijen heeft de uitdaging aangenomen om met een ambitieuzere doelstelling te komen in haar partijprogramma. Wel zien we de 7 kansen in verschillende vormen terugkomen in de programma’s. Op basis hiervan kunnen we als Energiek Schiedam het stemadvies PvdA, GroenLinks of het CDA afgeven, als je wilt dat Schiedam economische vooruitgang boekt door middel van het verduurzamen van de stad.

Daar waar meeste partijen wel melding maken van het stimuleren van fietsen en aardgas weren uit nieuwbouwwijken, durft de PvdA net een stapje verder te gaan. Zo noemen zij het oprichten van een groen loket en het beter toegankelijk maken van informatie voor de burgers op het gebied van energiebesparing en -opwekking. Zij willen pioniers en duurzame initiatieven stimuleren en faciliteren en dagen de gemeente uit zelf het goede voorbeeld te geven door elektrisch te gaan rijden. GroenLinks en het CDA volgen de PvdA op de voet en wijden ieder een paragraaf aan de energietransitie. GroenLinks wil de komende raadsperiode al het gemeentelijke vastgoed energieneutraal maken en elke vergunningaanvraag toetsen aan duurzaamheidscriteria. Het CDA noemt concrete ambities ten aanzien van een gasloze toekomst en wil het stadskantoor van zonnepanelen voorzien.

DENK, D66, VVD en de SP besteden in hun programma aandacht aan duurzaamheid maar formuleren geen scherpe ambities. De overige partijen spreken in zeer passieve termen over duurzaamheid of besteden er in het geheel geen aandacht aan.

Download het kieslabel hier

Bekijk hieronder het uitreiken van de kansen vorig jaar tijdens de Brandersfeesten.

2018: tijd voor meer zonnestroom in Schiedam

04 mrt 18
krispijn
, , ,
No Comments

In de duurzaamheidsbeoordeling die Stichting Natuur & Milieu onlangs publiceerde eindigt Schiedam op de 33ste plaats. Voor Energiek Schiedam is het interessanter om te zien hoe het staat met het opwekken van groene stroom in Schiedam. Ook hier scoort Schiedam slecht met de productie van slechts 14 kilowattuur zonnestroom per inwoner per jaar, alleen Rotterdam doet het slechter met 11 kilowattuur per inwoner.

Ranglijst zonnestroom per inwoner

Ranglijst opgewekte zonnestroom per inwoner per jaar. Bron Natuur & Milieu.

Schiedamse plannen voor zonne-energie

Het goede nieuws is dat er in 2017 een behoorlijk aantal subsidieaanvragen is gedaan voor nieuwe projecten in Schiedam. Alleen al in de eerste helft van 2017 werd subsidie toegekend voor 28 projecten in Schiedam. Volgens de huidige subsidieregels moeten deze projecten binnen een jaar opdracht geven tot het plaatsen van zonnepanelen.

Wanneer de projecten die in de eerste helft van 2017 subsidie hebben gekregen allemaal worden gerealiseerd stijgt de stroomproductie met 58 kilowattuur per inwoner, dat is een verdrievoudiging van de productie. Hoeveel er in de tweede helft van 2017 in totaal is toegekend aan Schiedamse projecten is nog niet bekend.

Plannen Energiek Schiedam en Schiedams Energie Collectief

Wat we al wel weten is dat Energiek Schiedam in de tweede helft van 2017 subsidie heeft gekregen voor nieuwe zonne-energie projecten op gemeentelijk vastgoed. Wanneer we deze projecten realiseren zijn ze samen jaarlijks goed voor 5 kilowattuur per Schiedammer. Ter vergelijking ons eerste project Zon op Wennekerpand is jaarlijks goed voor 0,5 kilowattuur per Schiedammer. Het bestuur van Energiek Schiedam wil deze nieuwe projecten dan ook graag realiseren en zoekt enthousiaste vrijwilligers om daar bij te helpen.

Ook het Schiedams Energie Collectief heeft subsidie toegewezen gekregen voor zonne-energie projecten op gemeentelijk vastgoed. Deze projecten zijn net als die van Energiek Schiedam goed voor 5 kilowattuur per Schiedammer.

De projecten waarvoor Energiek Schiedam en het Schiedams Energie Collectief subsidie hebben gekregen kunnen de productie van zonnestroom van Schiedam verdubbelen en de productie van zonnestroom op gebouwen van de gemeente zelfs vertienvoudigen. Het bestuur van Energiek Schiedam hoopt dan ook op actieve ondersteuning van de huidige en de toekomstige raads- & collegeleden, en van de ambtenaren van de gemeente Schiedam.

Conclusie

Wanneer we alle nu bekende plannen voor zonnestroom uit 2017 in 2018 realiseren groeit de productie van zonnestroom in Schiedam naar 83 kilowattuur per inwoner. Volgens de rapportage van Natuur & Milieu is dat goed voor een top 10 notering op gebied van opwekking van zonnestroom per inwoner. Naar onze mening is dat de moeite waard om onze schouders onder te zetten. Doe je mee?

Energiek Schiedam: steun initiatief om Eneco in publieke handen te houden

30 jan 18
Inge Albregtse
No Comments

SCHIEDAM –  Eneco moet in publieke handen blijven. Dat vindt Energiek Schiedam, de lokale energiecoöperatie. Zij is daarom lid geworden van Ene Coöperatie, dat een bod wil doen op aandelen in Eneco, en roept Schiedammers op ook lid te worden.  

De gemeente Schiedam besloot eind vorig jaar de aandelen in het ‘Rotterdamse’ energiebedrijf aan te houden. Belangrijk motief daarbij was de inzet van Eneco om duurzaam energie op te wekken. Schiedam vreest dat verkoop van Eneco die duurzame doelstellingen van de onderneming in gevaar brengt. Nu nog meer dan eind vorig jaar is dit reëel, want ook Shell, als een van de grootste oliemaatschappijen die nog voornamelijk op fossiel draait, heeft uitgesproken interesse te hebben.

De aandelen die andere gemeenten te koop aanbieden, kunnen worden gekocht door partijen als Shell, door beleggers, maar dus ook door Ene Coöperatie. Die organisatie is specifiek opgericht om een gooi te doen naar de aandelen. Initiatiefnemer is stichting Greencrowd, een landelijk opererend crowdfundingsplatform voor duurzame energie.

Eneco als voortrekker van duurzame energie
Eneco heeft zich de afgelopen jaren een bedrijf getoond dat toekomstgericht en in het algemeen belang wilde denken en doen. “Onder de grote energiebedrijven vervult Eneco een voortrekkersrol in de omslag naar groene energie”, stelt Energiek Schiedam. “Sinds 2007 zet het bedrijf vol in op duurzame energie. Het heeft hiervoor de afgelopen jaren grote klanten aan zich gebonden, zoals de Nederlandse Spoorwegen, Google, Schiphol en Post NL”, zo schreef ES eerder in een open brief aan de stad. “Eneco produceert op jaarbasis voldoende windenergie om zo’n 700.000 huishoudens van groene stroom te voorzien en voldoende zonnepanelen voor 30.000 huishoudens. Eneco zet zich met Zonnehub in om het aantal zonneprojecten op andermans dak te vergroten.”

Crowdfunding
Greencrowd lanceerde een crowdfundings-actie om Eneco in publieke handen te houden en te testen hoeveel animo hiervoor is. Initiatiefnemer Jan Willem Zwang van Greencrowd wil naar eigen zeggen voorkomen dat ‘de grootste groene energiemaatschappij wordt opgekocht door een partij die snelle winst het belangrijkst vindt’. Europese energiecoöperaties hebben zich ook uitgesproken om mee te doen met een mogelijk bod op Eneco. Dit omdat ‘Eneco een belangrijk fundament is onder de Europese energiecoöperaties voor de omslag naar duurzame energie’, aldus ook Energiek Schiedam.
Het bestuur van Energiek Schiedam steunt de actie van stichting Greencrowd. “Wij zijn van mening dat publiek eigendom van het warmtenet de beste manier is om te borgen dat bewoners een eerlijke prijs betalen voor warmte en om te zorgen dat warmtebronnen verduurzaamd worden.” Daarnaast is overname van Eneco door Ene Coöperatie een goede manier om de betrokkenheid van burgers bij de energietransitie te vergroten, aldus de coöperatie. Die is opgericht door ondernemende en energiebewuste Schiedammers, om te zorgen voor opwekking van betaalbare en schone energie voor en door Schiedammers.

Word lid voor 15 euro en steun de actie net als wij: https://greencrowd.nl/enecooperatie.