Blog Detail

Gemeente Schiedam tekent Green Deal Aardgasvrije wijken

09 mrt 17
Merel Segers
No Comments

Gisteren gaven 31 gemeenten, waaronder Schiedam, in een “Green Deal” met minister Kamp, netbeheerders en provincies aan dat ze initiatieven hebben voorbereid om bestaande wijken, samen met bewoners, aardgasvrij te maken. Dit is de eerste concrete stap in de uitwerking van de Energieagenda, waarin het kabinet eind 2016 de route naar een CO2-arme samenleving liet zien. De Green Deal wordt mede ondertekend door minister Plasterk en staatssecretaris Dijksma en wordt ondersteund door verschillende maatschappelijke organisaties en bedrijven die als partner zijn aangesloten bij de deal, waaronder het HIER klimaatbureau.

Dit betekent dat in deze 31 gemeenten de eerste projecten van start zijn om woonwijken aardgasvrij te maken. Uiteraard gaat dit niet van vandaag op morgen gebeuren. Bewoners van de wijken worden ruim op tijd geïnformeerd en betrokken bij de keuze voor een geschikte aardgasvrije manier van verwarmen en koken.

Van het gas af!

Aardgas is de afgelopen decennia zo vanzelfsprekend geworden in ons huishouden dat we de negatieve aspecten ervan liever niet willen zien. Aardbevingen in Noord-Nederland als gevolg van de gaswinning zijn voor de gemiddelde Randstedeling ver weg. Dat aardgas als fossiele brandstof ook een negatief effect heeft op ons klimaat is nog verder weg. Onze gaswinning heeft ook economisch voordeel gebracht. Met de opbrengsten zijn in voorbije jaren bijvoorbeeld veel innovaties gestimuleerd. Het einde van dat tijdperk komt nu in zicht en daar kunnen we maar beter op voorbereid zijn.

De inwerkingtreding van het Klimaatakkoord in Parijs zal een belangrijke omschakeling stimuleren: van fossiele brandstoffen naar een duurzame woonomgeving. We zullen echter alles uit de kast moeten halen om dat ook daadwerkelijk te realiseren. Ook in Schiedam en de Rijnmond-regio. Het niet meer gebruiken van aardgas in onze woningen hoort daarbij. Uiterlijk over 15 tot 20 jaar zal de laatste wijk van het aardgasnet af worden gehaald. Daar pleit niet alleen Klimaatverbond Nederland maar ook o.a. de provincie Zuid-Holland en netbeheerder Stedin voor. Op veel plaatsen in het land wordt er intussen ervaring opgedaan met het verwijderen van aardgasaansluitingen. Immers, nu nog een dure gasleiding aanleggen of straks nog een cv-ketel kopen, zal zich niet meer terug gaan verdienen. Een desinvestering dus, zoals netbeheerders al aangeven.

Schiedam zal deze stap ook gaan zetten. Daarvoor is het niet alleen belangrijk dat de wetgeving hierop wordt aangepast, ook bewoners zullen steeds meer worden betrokken bij deze omschakeling. Immers, een dergelijke omschakeling gaat gepaard met de nodige investeringen in de woning en het gebruik ervan. Energiebesparing is bijvoorbeeld een eerste stap: hoe minder energie er nodig is, hoe minder er geproduceerd hoeft te worden. Isolatie van een woning of het afzien van een nieuwe cv-ketel en een mooi nieuw gasfornuis zijn stappen die zonder de bewoners niet gezet kunnen worden. Maar ook niet zonder de gemeente. Wanneer kan welke wijk bijvoorbeeld van het aardgasnet af? Wanneer is hiervoor een investering nodig en hoe houden we dat betaalbaar? En wat zijn de effecten hiervan op de wijk zelf? Is er wellicht meer mogelijk om de wijk te verbeteren? De gemeente kan hierbij helpen maar daarvoor is het gesprek met de bewoners hard nodig.

Als Energiek Schiedam organiseerden we vorig jaar een workshop tijdens de Dag van de Duurzaamheid over gasloos wonen. Interesse in meer leren over gasloos wonen? Laat het ons weten. Je kan ook meer informatie inwinnen bij het Servicepunt Wonen of de WoonWijzerWinkel.

Meer informatie over de Green Deal: www.hierverwarmt.nl/greendeal

Meer informatie over Schiedam en de Green Deal: www.hierverwarmt.nl/schiedam 

Meer informatie over Schiedam en Duurzaamheid: www.schiedamduurzaam.nl

Meer informatie over wonen zonder gas:  www.wonenzonderaardgas.nl

 

Dit bericht stond oorspronkelijk op www.hierverwarmt.nl

The following two tabs change content below.

Merel Segers

Laatste berichten van Merel Segers (toon alles)

Leave A Comment