Blog Detail

8 maart Inspiratiecafé: Bruikbare Circulaire Economie in de Schiedamse praktijk

01 mrt 17
krispijn
,
No Comments

Op woensdag 8 maart organiseert de gemeente Schiedam het inspiratiecafé: Bruikbare Circulaire Economie in de Schiedamse praktijk

  • Tijd: 15.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)
  • Locatie: Inspiratiecafé ONS-Pand, Van Heekstraat 15, 3125 BN Schiedam

Innovatie en netwerken
In oktober organiseerde de gemeente samen met Energiek Schiedam de Dag van de Duurzaamheid, met onder andere een workshop  over circulair ondernemen. Op 1 december 2016 werd met START up NOW het startschot voor de innovatie-agenda gegeven. Woensdag 8 maart maken we het eerste onderdeel van die agenda concreet:

Innovatie door netwerken. Schiedam wil de transitie naar een circulaire economie versnellen door het stimuleren van lokale pilots, onderzoek en het bevorderen van kennisdeling.

4 vragen, 4 deelsessies, toegespitst op de situatie in Schiedam. Voorafgegaan door een beknopte inleiding door Nederland Circulair over de trending topics in de circulaire economie en de kansen die dit biedt voor bedrijventerreinen, wordt in vier deelsessies dieper ingegaan op de volgende vragen:

  1. Welke randvoorwaarden en inspanning van gemeenten en bedrijven kunnen de transitie te versnellen? (Douwe Jan Joustra, Nederland Circulair)
  2. Hoe kan mijn bedrijf inspelen op de verdienmodellen van de circulaire economie? (Freek van Eijk, Nederland Circulair)
  3. Hoe geeft uitwisseling binnen een lokaal ecosysteem van bedrijven meer waarde aan reststromen? (PulsUp, Jan Jongert)
  4. “What get’s measured, get’s managed” Hoe leidt kennis van materiaalstromen binnen bedrijven tot minder verspilling? (Laurens Groen, Milgro)

Kom kennis op doen, vraagstukken voorleggen, ervaringen delen en nieuwe verdienmodellen onderzoeken!

Aanmelding via: innovatie@schiedam.nl

Meer informatie: https://www.schiedam.nl/innovatie

The following two tabs change content below.

krispijn

Manager Production & Projects op EBUSCO
Ik ben penningmeester van Energiek Schiedam. Ik woon met mijn vrouw en 2 dochters in Schiedam Noord, waar we op jaarbasis evenveel elektriciteit opwekken als we verbruiken en bezig zijn ons huis stapsgewijs van gas af te halen. Ik ben al van jongs af aan bezig met milieu en duurzame economie en en schrijf hierover op mijn eigen blog en voor Sargasso. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij de gemeente Woerden.

Leave A Comment