Blog Detail

Workshop verduurzaming onderwijs i.k.v. de Dag van de Duurzaamheid 2016 in Schiedam

25 nov 16
Herman Gels
, , , , , , ,
No Comments

Door: Ivonne Bulthuis (Platform 31, Energiesprong) en Herman Gels (Duurzame
Energie Match).

Bij de workshop ‘verduurzaming’ onderwijs waren tijdens de dag van de duurzaamheid 14 deelnemers. Allen betrokken bij onderwijs: bestuurders, directeuren, een enkele ouder,
gemeentevertegenwoordigers en een vertegenwoordiger van CO2 gestuurde ventilatie.

We hebben na een korte voorstelronde bij de start, ook vooraf gevraagd wat de deelnemers van de workshop verwachten. Betrof onder andere praktische tips voor wat ze konden doen met hun schoolgebouwen. Ook was er grote behoefte aan ideeën voor een praktische koppeling van verduurzaming aan het onderwijs/onderwijsprogramma’s zelf. Ook behoefte aan inzicht van lokale/regionale initiatieven op dit thema, goed om aan te sluiten, kan versnelling geven. Overzicht creëren wat andere onderwijsinstellingen doen qua verduurzaming.

Daarna is er een presentatie gegeven door Herman over de resultaten van de Green Deal in Tilburg met diverse onderwijsinstellingen en de gemeente. Hiermee werd de potentie in beeld gebracht van het nemen van maatregelen, tevens lessen die zijn geleerd en de toegevoegde waarde van samenwerking tussen schoolbesturen op het thema duurzaamheid van de gebouwen.

Op de vraag of er al iets gerealiseerd was van de potentie meldde Herman dat de zonnepanelen op alle daarvoor in aanmerking komende schoolgebouwen reeds in gebruik zijn!

Ivonne heeft vervolgens het programma School vol Energie toegelicht, wat Platform31|Energiesprong uitvoert onder innovatielijn 6 van de Green Deal Verduurzaming Scholen. Met als doelstelling: het realiseren van marktcondities en integrale marktrijpe proposities voor energieneutrale renovaties van scholen, die bekend, gewild en (blijvend) betaalbaar zijn en een hogere kwaliteit bieden dan nieuwbouw! Het programma richt zich op systeembouwscholen die gebouwd zijn tussen jaren 50-80 (MuWi, Stenen Hollander, H-scholen, etc.) Dit programma zoekt daarvoor in eerste instantie landelijk pilotscholen. Hiervoor hebben we een concrete oproep gedaan tijdens de workshop.

De deelnemer van OSVS kende het programma, en heeft eerder een VO school voorgedragen uit Vlaardingen. Op korte termijn zal de school in detail bekeken worden en doorgerekend op het terrein van geschiktheid voor deelname. In Vlaardingen zijn we nu ook het traject gestart rondom deelname van basisschool de Schakel (Un1ek) rondom dit programma.

Niet direct zijn er nu uit de workshop concrete pilots aangemeld, echter er zijn wel schoolgebouwen in Schiedam die geschikt zijn voor deelname. Graag maken we op korte termijn een lijst met de gemeente Schiedam van mogelijk geschikte scholen voor dit programma.

We merkten dat de schoolbesturen bezit hebben in met name de drie gemeente: Schiedam, Maassluis en Vlaardingen. We merkten dat er ook een behoefte was om zaken tussen de gemeenten wat meer te stroomlijnen.

Er waren veel vragen. Maar ook wel wat scepsis: “Is het allemaal wel haalbaar wat voorgespiegeld wordt”. Er werd opgemerkt dat terugverdientijden vaak te lang zijn. Is er al wat gerealiseerd. Dat laatste is gelukkig het geval.

Na de presentaties hebben we gevraagd aan de deelnemers wat ze er aan hadden en of en hoe ze verder willen. Algemeen beeld is dat veel deelnemers zich wat defensief opstelden:

We willen eerst concreet weten wat er van ons verwacht wordt.

Toch zijn er deelnemers, die graag aan een vervolggesprek deelnemen, waarbij ook de gemeente aanschuift. Wel is er dan grote behoefte aan concreetheid. Wat betreft in beeld brengen van verbinding met onderwijsprogramma’s kunnen we nog wel kijken wat hier landelijk qua ideeën beschikbaar is. Gemeente Den Haag heeft ook e.e.a. onderzocht. Ivonne zal navragen of informatie gedeeld kan worden. Ook Fudara (Enexis) heeft panklare lespakketten in relatie tot zonnepanelen.

Ivonne denkt dat regionale verbinding aan de Roadmap Next Economy die momenteel binnen de MRDH regio wordt ontwikkeld een interessante is. Verduurzaming onderwijsgebouwen is hier onderdeel van, maar ook het onderwijs zelf.

Aanwezigen:

  • IthoDaalderop
  • De Klinker
  • Primo
  • Gemeente Schiedam
  • Pronova
  • Hoeksteen Vlaardingen
  • Stg. Bernardus school & Stg. Willibrord
  • OSVS
  • Lentiz Life College
  • SIKO

Leave A Comment