Blog Detail

Photo by: Taylor Bennett

Van het gas af!

07 okt 16
Verschillende Schrijvers
, ,
No Comments

Op 10 oktober viert Schiedam de Dag van de Duurzaamheid. Vooruitlopend daarop schreven Patricia van Aaken en Donald van den Akker onderstaand opinie artikel, dat werder gepubliceerd werd op Schiedam Duurzaam. Patricia van Aaken is wethouder duurzaamheid in de gemeente Schiedam. Donald van den Akker is directeur Strategie & Samenwerking van Klimaatverbond Nederland.

Van het gas af!
Nu ook Europa zich akkoord heeft verklaard met het VN-Klimaatverdrag dat eind vorig jaar in Parijs werd gesloten zullen de bijbehorende maatregelen niet lang op zich laten wachten. Afkicken van onze verslaving aan aardgas is één van de meest voor de hand liggende keuzes. Een keuze die iedereen zal merken, denken Patricia van Aaken en Donald van den Akker.

Aardgas is de afgelopen decennia zo vanzelfsprekend geworden in ons huishouden dat we de negatieve aspecten ervan liever niet willen zien. Aardbevingen in Noord-Nederland als gevolg van de gaswinning zijn voor de gemiddelde Randstedeling ver weg. Dat aardgas als fossiele brandstof ook een negatief effect heeft op ons klimaat is nog verder weg. Onze gaswinning heeft ook economisch voordeel gebracht. Met de opbrengsten zijn in voorbije jaren bijvoorbeeld veel innovaties gestimuleerd. Het einde van dat tijdperk komt nu in zicht en daar kunnen we maar beter op voorbereid zijn.

De verandering van ons klimaat gaat intussen gewoon door. Een stijging van de gemiddelde temperatuur met 2 graden lijkt niet veel maar heeft grote consequenties wereldwijd. De inwerkingtreding van het Klimaatakkoord in Parijs zal een belangrijke omschakeling stimuleren: van fossiele brandstoffen naar een duurzame woonomgeving. We zullen echter alles uit de kast moeten halen om dat ook daadwerkelijk te realiseren. Ook in Schiedam en de Rijnmond-regio. Het niet meer gebruiken van aardgas in onze woningen hoort daarbij. Uiterlijk over 15 tot 20 jaar zal de laatste wijk van het aardgasnet af worden gehaald. Daar pleit niet alleen Klimaatverbond Nederland maar ook o.a. de provincie Zuid-Holland en netbeheerder Stedin voor. Op veel plaatsen in het land wordt er intussen ervaring opgedaan met het verwijderen van aardgasaansluitingen. Immers, nu nog een dure gasleiding aanleggen of straks nog een cv-ketel kopen, zal zich niet meer terug gaan verdienen. Een desinvestering dus, zoals netbeheerders al aangeven.

Schiedam zal deze stap ook gaan zetten. Daarvoor is het niet alleen belangrijk dat de wetgeving hierop wordt aangepast, ook bewoners zullen steeds meer worden betrokken bij deze omschakeling. Immers, een dergelijke omschakeling gaat gepaard met de nodige investeringen in de woning en het gebruik ervan. Energiebesparing is bijvoorbeeld een eerste stap: hoe minder energie er nodig is, hoe minder er geproduceerd hoeft te worden. Isolatie van een woning of het afzien van een nieuwe cv-ketel en een mooi nieuw gasfornuis zijn stappen die zonder de bewoners niet gezet kunnen worden. Maar ook niet zonder de gemeente. Wanneer kan welke wijk bijvoorbeeld van het aardgasnet af? Wanneer is hiervoor een investering nodig en hoe houden we dat betaalbaar? En wat zijn de effecten hiervan op de wijk zelf? Is er wellicht meer mogelijk om de wijk te verbeteren? De gemeente kan hierbij helpen maar daarvoor is het gesprek met de bewoners hard nodig. Dat gesprek gaan we graag aan. Bijvoorbeeld op de Schiedamse Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober maar zeker ook daarna!

The following two tabs change content below.

Verschillende Schrijvers

Laatste berichten van Verschillende Schrijvers (toon alles)

Leave A Comment