Blog Detail

Ondertekenen exploitatieovereenkomst Zon op Wennekerpand

16 mei 16
Ted Konings
, ,
No Comments

Dit bericht is vandaag naar alle investeerders in het project Zon op Wennekerpand verzonden:

Beste investeerders in Zon op Wennekerpand,

Schiedam draagt zonne-energie een warm hart toe. Dat hebben we als Schiedamse Energie Collectief geconcludeerd toen onze campagne om door middel van crowdfunding een zonnestroominstallatie op het dak van het Wennekerpand, binnen twee weken succes had. In die periode tekenden 137 deelnemers in voor een bedrag van 85.075 euro.

U bent één van die 137! Voor we het vergeten, wellicht nog eens ten overvloede: wij zijn u daar zeer erkentelijk voor.

Graag informeren wij u met dit bericht over de verdere voortgang van het project.

Planning

Eerst het belangrijkste: we rekenen er op dat de eerste zonnestroom op het Wennekerpand nog voor velen van ons op vakantie gaan, wordt opgewerkt. Dat is goed nieuws, ook al valt het ons wat tegen hoeveel tijd het vergt om de installateur daadwerkelijk aan het werk te zetten. Er moet veel geregeld worden bij dit project, waar verschillende partijen bij betrokken zijn: de gemeente, als eigenaar van het pand, stichting Wennekerpand die de stroom gaat gebruiken, de installateur die de panelen aanlegt en Zon op Wennekerpand, waarin het project is ondergebracht en die wordt bestuurd door de mensen van het Schiedams Energie Collectief.

Tekenen exploitatieovereenkomst

IMG-20160422-WA0000

Ondertekening exploitatieovereenkomst. Van links naar rechts: Huib Sneep, Rob Roos en Herman Gels.

We gaan stap voor stap. Met de stichting Wennekerpand is op 22 april de exploitatieovereenkomst getekend voor de afname van de stroom en de voorwaarden waaronder. Namens Zon op Wennekerpand tekenden Herman Gels en Huib Sneep deze overeenkomst met Rob Roos als ondertekenaar namens het Wennekerpand (zie foto onderaan deze update). In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over het bedrag dat het Wennekerpand jaarlijks betaalt aan Zon op Wennekerpand. Daarmee is de inkomstenkant van het project nu helemaal geregeld.

Wat er nog moet gebeuren is het tekenen van de overeenkomst tussen de gemeente Schiedam, eigenaar van het Wennekerpand, en Zon op Wennekerpand. Dit gaat over het gebruik van het dak en de voorwaarden hierbij. In januari verklaarden burgemeester en wethouders zich bereid het dak van het cultuurverzamelgebouw beschikbaar te stellen. Recent zijn er nog enkele vragen opgeworpen en uit de weg geruimd; de gemeente wil zeker weten dat het plaatsen van de installatie geen repercussies heeft voor de kwaliteit van het dak en de dakbedekking, en ook wij willen weten wat de kwaliteit van het dak is bij aanvang van het project. We hebben als initiatiefnemers overtuigende argumenten kunnen aanleveren.

Installatie zonnepanelen

Dan rest in feite alleen nog het opdracht geven aan de installateur. Behalve de aanleg, wordt de installateur ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de zonnestroominstallatie, en dat voor een periode van vijftien jaar. Logisch dat afspraken hierover goed moeten worden doorgelicht, doorgerekend en vastgelegd. Dit blijkt toch meer tijd te vergen dan dat we hoopten.

Als vrijwilligers van het Schiedams Energie Collectief kost het voeren van al deze gesprekken en het doorrekenen en -lezen van de afspraken, ons de nodige energie. Ook voor ons is het dadelijk feest als de zon schijnt op de zonnepanelen van het Wennekerdak. Wij houden u op de hoogte wanneer het zo ver is!

Ted Konings, namens het Schiedams Energie Collectief

The following two tabs change content below.
Ted Konings is journalist en brengt bij SEC zijn kennis en ervaring in op het gebied van communicatie. Behalve technologisch op orde en financieel haalbaar, moeten projecten van SEC ook op een goede manier voor het voetlicht gebracht worden, willen ze op draagvlak binnen de Schiedamse bevolking kunnen rekenen.

Leave A Comment