Yearly Archives:2016

Gastbijdrage: Verhuizen in je eigen huis

27 dec 16
Verschillende Schrijvers
, ,
No Comments

Op zaterdag 26 november legden raadslid Katinka de Rover en bestuurslid Guido Antunes samen met andere raadsleden, twee wethouders en Woonplus een werkbezoek af bij ‘Growing Green’ in Delft.
Dit initiatief is een samenwerking van o.a. Smits Vastgoedzorg, Verweij Houttechniek en anderen om bestaande woningen om te bouwen naar investeringsvriendelijke en toekomstbestendige woningen.

Als je in Delft aankomt bij de woning die wij gingen bekijken, viel aan de buitenkant gelijk al wat op. Je komt aan in een wijk met veel rijtjeswoningen en aan de randen een aantal galerijflats. Bij het object met gestapelde bouw dat wij gingen bekijken, zag je van de buitenkant een hele opvallende, modern vormgegeven ‘bak’ hangen. In eerste instantie hadden wij geen idee wat dit was. Het bleek de turbine te zijn van de warmtepomp en het luchttoevoersysteem.

Vervolgens gingen wij met het gezelschap de woning in en het eerste wat daarbij opviel, was dat het een typische jaren ‘60 galerijwoning betrof. Met een erg lage entree, zo merkte Guido (met zijn 1m90) meteen op. Het verlaagde plafond was nodig om de buizen en kabels van alle installaties netjes weg te kunnen werken. Het klimaat in de woning was aangenaam, misschien zelfs wel goed warm te noemen. Of dat nu kwam door de goede isolatie of doordat wij opeens met 25 man in een woning stonden, laat ik in het midden. Met mooie en goede kozijnen van duurzaam hout, speciale verf op de wanden die CO2 opnemen en tal van andere opmerkelijkheden was duidelijk dat de woning de komende 50 jaar weer mee kan.

De gehanteerde aanpak van een woning kan op zichzelf staan, maar ook een heel complex kan aangepakt worden. Terwijl de bewoner in de woning kan blijven wonen. Alle werkzaamheden bij elkaar – van de aanleg van de warmtepomp, vervangen van de gevelisolatie, het aanbrengen van meetapparatuur, aanpakken van keuken, badkamer en het verven van de woning – kosten gemiddeld vijf werkdagen. Omdat er altijd onverwachte dingen kunnen opduiken wordt er voor de zekerheid tien werkdagen aangehouden. Zijn de werkzaamheden afgerond, dan kun je je gasaansluiting afsluiten en heb je een woning die weer toekomstbestendig is. Volgens Guido Antunes verhuis je eigenlijk in je eigen huis: je gaat van een niet-duurzaam naar een duurzaam huis.

Dan de financiële kant van de door ons bezochte modelwoning. De kosten bedragen tussen de € 35.000 en € 60.000,- per woning. De investeringen leveren gemiddeld per maand € 100,- aan energiebesparing op. Een simpel rekensommetje leert dat het om een lange terugverdientijd gaat waardoor je misschien niet je volledige investering terugverdient binnen de 50 jaar dat de woning weer mee kan. Maar de verwachting is dat de prijzen van de toegepaste producten over een aantal jaar lager zullen zijn en dat er mogelijk zelfs op de investering verdiend kan gaan worden. Daarbij komt dat je de maatschappelijke baten niet uit het oog mag verliezen. Een duurzamere woning met veel meer wooncomfort voor de bewoner.

Naast de financiële kant is er nog een vergunningtechnische kant: gemeenten moeten meer meebewegen met dit soort nieuwe initiatieven, want het is nu nog een hele kunst de benodigde vergunning rond te krijgen.

Over het initiatief dat wij bezochten, ben ik alles bij elkaar genomen ‘kritisch positief’. Ik vind het geweldig om te zien dat er in het sociale huursegment nu eindelijk ook wordt nagedacht over verduurzaming van woningen en hoe dat mogelijk gemaakt kan worden. Voornamelijk het afsluiten van het gas vind ik een geweldige stap. Alleen jammer dat niet nog een stap verder is gedacht. Het moet toch haalbaar zijn om in gestapelde bouw tot ‘nul-op-de-meter’ woningen te komen?

Wat mij betreft moeten het project ‘Growing Green’ en vergelijkbare initiatieven een rol gaan spelen in de problematiek rond het tekort aan sociale huurwoningen. Minder sloop en juist meer grootschalige renovatie naar duurzame woningen – dat is waar we naar toe moeten. Renovatie in plaats van sloop zoals bij ‘Growing Green’ kan een voorbeeld voor Woonplus zijn. En voor onze ambtenaren.

Het bezoek was inspirerend. Laten wij ons met elkaar in gaan zetten voor een nieuwe, duurzame aanpak van de bestaande sociale woningvoorraad!

Mocht je nu meer informatie willen over dit project? Dan kan je naar www.growinggreen.nl, je richten tot Guido Antunes (via groenlinksschiedam@gmail.com) of tot mij (katinka.de.rover@hotmail.com).

Bericht met toestemming overgenomen van GroenLinks Schiedam.

Update Zon op Wennekerpand

26 nov 16
krispijn
, ,
No Comments

Eerder deze maand zijn de laatste werkzaamheden uitgevoerd aan de installatie van Zon op Wennekerpand. Dat betekent dat alle Zonnedelers nu de elektriciteitsproductie van hun zonnedelen kunnen inzien via Mijn Stroom. Alle zonnedelers zijn hier over geïnformeerd via een extra nieuwsbrief.

De komende tijd wordt er in het Wennekerpand nog een display opgehangen, zodat bezoekers van het pand ook kunnen zien hoeveel zonne-energie de installatie opwekt en heeft opgewekt.

Workshop verduurzaming onderwijs i.k.v. de Dag van de Duurzaamheid 2016 in Schiedam

25 nov 16
Herman Gels
, , , , , , ,
No Comments

Door: Ivonne Bulthuis (Platform 31, Energiesprong) en Herman Gels (Duurzame
Energie Match).

Bij de workshop ‘verduurzaming’ onderwijs waren tijdens de dag van de duurzaamheid 14 deelnemers. Allen betrokken bij onderwijs: bestuurders, directeuren, een enkele ouder,
gemeentevertegenwoordigers en een vertegenwoordiger van CO2 gestuurde ventilatie.

We hebben na een korte voorstelronde bij de start, ook vooraf gevraagd wat de deelnemers van de workshop verwachten. Betrof onder andere praktische tips voor wat ze konden doen met hun schoolgebouwen. Ook was er grote behoefte aan ideeën voor een praktische koppeling van verduurzaming aan het onderwijs/onderwijsprogramma’s zelf. Ook behoefte aan inzicht van lokale/regionale initiatieven op dit thema, goed om aan te sluiten, kan versnelling geven. Overzicht creëren wat andere onderwijsinstellingen doen qua verduurzaming.

Daarna is er een presentatie gegeven door Herman over de resultaten van de Green Deal in Tilburg met diverse onderwijsinstellingen en de gemeente. Hiermee werd de potentie in beeld gebracht van het nemen van maatregelen, tevens lessen die zijn geleerd en de toegevoegde waarde van samenwerking tussen schoolbesturen op het thema duurzaamheid van de gebouwen.

Op de vraag of er al iets gerealiseerd was van de potentie meldde Herman dat de zonnepanelen op alle daarvoor in aanmerking komende schoolgebouwen reeds in gebruik zijn!

Ivonne heeft vervolgens het programma School vol Energie toegelicht, wat Platform31|Energiesprong uitvoert onder innovatielijn 6 van de Green Deal Verduurzaming Scholen. Met als doelstelling: het realiseren van marktcondities en integrale marktrijpe proposities voor energieneutrale renovaties van scholen, die bekend, gewild en (blijvend) betaalbaar zijn en een hogere kwaliteit bieden dan nieuwbouw! Het programma richt zich op systeembouwscholen die gebouwd zijn tussen jaren 50-80 (MuWi, Stenen Hollander, H-scholen, etc.) Dit programma zoekt daarvoor in eerste instantie landelijk pilotscholen. Hiervoor hebben we een concrete oproep gedaan tijdens de workshop.

De deelnemer van OSVS kende het programma, en heeft eerder een VO school voorgedragen uit Vlaardingen. Op korte termijn zal de school in detail bekeken worden en doorgerekend op het terrein van geschiktheid voor deelname. In Vlaardingen zijn we nu ook het traject gestart rondom deelname van basisschool de Schakel (Un1ek) rondom dit programma.

Niet direct zijn er nu uit de workshop concrete pilots aangemeld, echter er zijn wel schoolgebouwen in Schiedam die geschikt zijn voor deelname. Graag maken we op korte termijn een lijst met de gemeente Schiedam van mogelijk geschikte scholen voor dit programma.

We merkten dat de schoolbesturen bezit hebben in met name de drie gemeente: Schiedam, Maassluis en Vlaardingen. We merkten dat er ook een behoefte was om zaken tussen de gemeenten wat meer te stroomlijnen.

Er waren veel vragen. Maar ook wel wat scepsis: “Is het allemaal wel haalbaar wat voorgespiegeld wordt”. Er werd opgemerkt dat terugverdientijden vaak te lang zijn. Is er al wat gerealiseerd. Dat laatste is gelukkig het geval.

Na de presentaties hebben we gevraagd aan de deelnemers wat ze er aan hadden en of en hoe ze verder willen. Algemeen beeld is dat veel deelnemers zich wat defensief opstelden:

We willen eerst concreet weten wat er van ons verwacht wordt.

Toch zijn er deelnemers, die graag aan een vervolggesprek deelnemen, waarbij ook de gemeente aanschuift. Wel is er dan grote behoefte aan concreetheid. Wat betreft in beeld brengen van verbinding met onderwijsprogramma’s kunnen we nog wel kijken wat hier landelijk qua ideeën beschikbaar is. Gemeente Den Haag heeft ook e.e.a. onderzocht. Ivonne zal navragen of informatie gedeeld kan worden. Ook Fudara (Enexis) heeft panklare lespakketten in relatie tot zonnepanelen.

Ivonne denkt dat regionale verbinding aan de Roadmap Next Economy die momenteel binnen de MRDH regio wordt ontwikkeld een interessante is. Verduurzaming onderwijsgebouwen is hier onderdeel van, maar ook het onderwijs zelf.

Aanwezigen:

  • IthoDaalderop
  • De Klinker
  • Primo
  • Gemeente Schiedam
  • Pronova
  • Hoeksteen Vlaardingen
  • Stg. Bernardus school & Stg. Willibrord
  • OSVS
  • Lentiz Life College
  • SIKO

Kafka in Schiedam

16 nov 16
Herman Gels
, , ,
No Comments

Op 10 oktober 2016 was ik te gast op de dag van de Duurzaamheid in de St Jan te Schiedam. Een thuiswedstrijd voor mij want ik woon er om de hoek. Samen met Ivonne Bulthuis van Platform31 mocht ik daar een workshop geven aan lokale onderwijsvertegenwoordigers (bestuurders, directeuren, leraren, ouders en ambtenaren) over hoe schoolgebouwen duurzamer en comfortabeler gemaakt kunnen worden terwijl tegelijkertijd geld te verdienen is!

De bijeenkomst was georganiseerd door de Gemeente Schiedam, samen met Energiek Schiedam en GroenLinks. Allemaal trotse vertegenwoordigers van de Duurzaamheidsambities in Schiedam. Het resultaat was vol belofte en energie voor de toekomst……

De volgende dag echter meldt de gemeente Schiedam dat er geen zonnepanelen mogen op Hoogstraat 155! het pand heeft te maken met de regels van een beschermd stadsgezicht. Volgens die regels zouden er geen zonnepanelen op het pand mogen omdat het de toeristen af zou schrikken, die vanaf de Lange Haven een foto of filmpje maken van het stadcentrum……

Afgelopen zomer hebben heb ik een pand gekocht aan de Hoogstraat 155 in Schiedam. Dit gebouw beoogt accommodatie te bieden aan eenieder, die een iets wil betekenen om het gebied van een duurzame, participatieve samenleving. Zo biedt de ruimte onderkomen aan het Schiedams Energie Collectief, Tule training, de Stichting Ontroerend Goed (io) en 010Housing,

Daarnaast is het pand zelf in permanente staat van verandering, waarin  duurzame en participatieve initiatieven de ruimte krijgen zich te ontwikkelen. Zo speelt het pand een rol bij loopbaancoaching voor vluchtelingen,  praktijkopdrachten voor leerlingen van het LMC PRO te Rotterdam, trainingen,  een 3D printing lab voor biobased raamkozijnen, maar ook een ruimte voor Mindfulness en Reiki. Kortom: “Een levend lab voor nieuwe richtingen”.

Sinds deze week heeft Sinterklaas bezit genomen van de etalages!

Afbeelding 1: Leerlingen LMC PRO zijn er klaar voor 

Afbeelding 1: Leerlingen LMC PRO zijn er klaar voor

Het pand heeft de potentie om op termijn energieneutraal te worden of zelfs nul op de meter. Dit vooral ook als bewijs dat oude historische panden en lege winkelstraten een nieuw leven kunnen krijgen als duurzame en toekomstbestendige huisvesting met een eigentijdse dynamiek.

Welnu Duurzameenergiematch heeft zich verplaatst in de filmende toerist op Lange Haven en Hoogstraat en vraagt zich in alle redelijkheid af of de bezoeker nu weggejaagd wordt of juist komt als gevolg van de bruisende activiteiten in en rond het pand op Hoogstraat 155. Bekijk het filmpje! Wat is uw mening? Laat het weten via twitter: #Zonophoogstraat155

Herman Gels (Voorzitter Schiedams Energie Collectief)

Reactie van R. Tromp op Kafka in Schiedam

Ik denk dat het hier gaat om het door Franz Kafka in 1925 geschreven boek Der Prozess. En ik vraag mij af waarom er geprobeerd is een vergelijking te maken met Schiedamse situaties. In boek en film komt hoofdfiguur K. (mooie rol van Anthony Perkins) door eigenwijs gedrag in de problemen en wordt uiteindelijk vermoord. En helemaal niet wreed ofzo, lees maar na. Nou, ik zie het verband niet, zwaar overdreven die vergelijking.

En dan die zonnepanelen. Ben ik een groot voorstander van. Maar dan verplicht en op ELK zichtbaar dak want dat helpt kennelijk om toeristen te weren. En er zijn nu al een beetje heel veel toeristen. Zelf zou ik ze graag gelijk bij het betreden van onze binnenstad net als pluimvee ophokken want ik zie de voordelen voor ons niet zo. We moeten allemaal onze eigen parels opduiken en vanwege die massa toeristen kunnen de Schiedammers volgend jaar toch echt niet allemaal met lichtmetalen velgen rijden.

Dit nadeel hep geen voordeel.

Wel grappig, Amsterdam doet heel veel moeite om toeristen te weren en wij weten de oplossing…..

Maar, los van de toeristenbestrijding, vind ik die panelen natuurlijk flauwe kul. Een algeheel verbod is dan ook op z’n plaats want anders ontstaat er wildgroei en moeten ambtenaren steeds de stad in en op trapjes klimmen om te kijken of dat geweldige stadsgezicht niet wordt verstoord.

Er is trouwens de komende 100 jaar nog voldoende voorraad steenkool en gas voor de beschaafde wereld en bovendien is de hoeveelheid schaliegas onuitputtelijk en heeft een en ander niets te maken met de zo gevreesde opwarming van de aarde.

En dit is niet zomaar een bewering, nee, dit verklaarde de zojuist gekozen president van de Verenigde Staten van Amerika. Dus niet de zomaar iemand en echt niet de eerste de beste……..

R. Tromp

Bijeenkomst Energy Democracy met Craig Morris

03 nov 16
krispijn
, , ,
No Comments

Energy Democracy“, is het nieuwe boek van Craig Morris, en Arne Jungjohann. Op Twitter zijn zij bekend als @PPchef en @Arne_JJ, en via de blog @EnergiewendeGER.

Dit boek vertelt het verhaal van de Duitse “Energiewende”, en een drijvende kracht erachter is het concept “Energie Democratie”.   Er is bij burgers een behoefte om mee te praten over het energie systeem. De transitie voor het klimaat is een kans daar vorm aan te geven.

In de week van 14 tot 18 november 2016 komt Craig Morris in Nederland en Belgie, voor zeven bijeenkomsten. Zouden wij in Nederland kunnen leren van de ervaringen van de duitse Energiewende?  Hebben ook wij een behoefte aan “Energie Democratie”? Willen Nederlandse burgers ook meer controle over de energie? Zie hier de lijst van bijeenkomsten.

Op woensdag 16 november is hij te gast bij Impact Hub Rotterdam.

Craig Morris kan goed vertellen over de Duitse Energiewende.  Dit is de aanzet voor een discussie met een panel van mensen die middenin de Nederlandse Energietransitie staan.  En met zo’n thema komt ook u als publiek natuurlijk aan het woord. De voertaal zal Engels zijn.

U bent van harte welkom! Meer informatie op de site van Impact Hub Rotterdam. Informatie over andere bijeenkomsten vind u hier.

Een Nederlands voorproefje van de analyses van Craig Morris vind u op Sargasso.

Energy democracy

n. [ɛnərdʒi dɪmɑkrəsi]

1) when citizens and communities can make their own energy, even when it hurts energycorporations financially;

2) something currently mainly pursued in Denmark and Germany but that can spread around the world during the current window of opportunity;

3) the most often overlooked benefit of distributed renewables in the fight against climate change;

4) something to fight for as the path to better quality of life with stronger communities and better personal relationships.

Deurbelbelasting?

22 okt 16
krispijn
, , ,
one comments

Veel Verenigingen van Eigenaren hebben een eigen elektriciteitsaansluiting voor het verlichten van het trappenhuis, de deurbel en de lift. Bij kleinere VvE’s (2 of 3 woningen in een portiek) gaat het enkel om de lampen in het gezamenlijke trappenhuis en de deurbel. De verlichting vervangen door led-lampen scheelt in het energieverbruik, maar dat maakt weinig uit voor de energierekening. Die bestaat namelijk voor een groot deel uit de vaste administratiekosten van het energiebedrijf en de netwerkkosten voor de aansluiting.

In Amsterdam kan de totale rekening voor de VvE daardoor oplopen tot zo’n €305 per jaar voor 28 kilowattuur aan elektriciteit, waarvan minder dan €2 voor het gebruik van elektriciteit. Dat kan echt veel goedkoper door de elektriciteitsaansluiting van de VvE op te zeggen en het trappenhuis op een aparte groep in de stoppenkast van een van de bewoners te zetten. Zelfs als je de kosten van het afsluiten van de energieaansluiting meerekent verdien je het binnen een paar jaar terug.

Meer weten? Zie het blog van duurzaamheidsadviseur Lars Boelen.

Gastbijdrage: Het rode lint

20 okt 16
Verschillende Schrijvers
, , ,
No Comments

Sinds vorige maand de RVO subsidie op isolatie open is gegaan, is er een ware run op de energieloketten ontstaan om advies. De burgers denken “Ah, gratis geld!” en weten gewoon niet waar ze moeten beginnen en bellen en mailen massaal met de loketten. Die sturen de burgers op hun beurt door naar isolatiebedrijven in de regio.

En dan begint het circus pas echt: voor elke aparte maatregel (wand-, dak- en vloerisolatie, glas en CV ketel vervangen) mogen 2-3 bedrijven opdraven en advies en offerte uitbrengen.

Als onafhankelijk adviseur word ik vervolgens erbij geroepen “wat ik eigenlijk van deze offertes en adviezen vind”. Ik nodig deze mensen eerst uit in mijn Plushuis. “Wat heeft dat Plushuis nu met mijn jaren ’60 woning te maken?” Waarop ik zeg: ”Kom langs, dan  leg ik het uit”. In het Plushuis laat ik mensen zelf ervaren wat isolatie en echt goede kierdichting met het binnenklimaat van je woning doen. Dit “AltijdLente” effect heb ik eerder beschreven in deze blog.

Laat maar eens zien dan!

Deze week heb ik mogen werken met de betaversie van de rekentool “NoM Ready™ no regret”. Deze is doorontwikkeld door Niels Sijpheer (EnergyGO) en collega energiepionier en zelfbouwer Felix van Gemen (Lees hier zijn blog over de tool). Na tekst en uitleg door Felix ben ik er mee op pad gegaan: Een vrijstaande jaren ’50 woning, compleet met aanbouw en kelder, zonneboiler en hotfill wasmachine. Echt een ideale testcase, met een opdrachtgever met de wens om “all-the-way” naar Nul-op-de-Meter te gaan en die niet schrikt als de adviseur van Plushuis oppert om het huis buitenom stevig in te pakken.

In 3 uur tijd zijn alle gevels, gevelopeningen, vloeren, daken en ramen ingevoerd, compleet met inschatting van de isolatiewaarden en luchtdichtheid. De eerste rekenronde leverde een verschil op van 200 m3 gasverbruik tussen voorspeld en daadwerkelijk gemeten. Dat is met ca. 10% helemaal geen slechte eerste run.

grafiek-nom-ready-e284a2-rekentool.png

 

Nu kan de klant gaan draaien aan de knoppen: Het scenario “labelstapjes” levert met 12 % energiebesparing maar zo weinig winst op dat de klant verbaasd uitroept: ”Maar als dit maar zó weinig winst oplevert, waarom doen we dit dan toch zo massaal?” En ik: “Goeie vraag!”

Van spijtwijk naar NoM-Ready™ aanpak  

Van onze totale woningvoorraad van ca. 7,5 miljoen woningen is ca. 60% koop. Legio bedrijven storten zich nu massaal op deze enorme isolatiemarkt: De klant heeft maar te kiezen. Helaas is in de praktijk de integrale aanpak ver te zoeken: YES-regret voert de boventoon: Zonnepanelen op een dak dat eigenlijk eerst geïsoleerd moet worden (en dan bedoel ik niet met een beetje glaswol aan de binnenzijde, maar buitenom), maakt dat de komende 20 jaar niets meer aan zo’n dak gebeurt. YES-regret!

No-regret aanpak van vloerisolatie is bijvoorbeeld de kruipruimte vullen met isolatie, en direct vloerverwarming aanbrengen, zodat de kierdichtheid en het comfort aanzienlijk verbeteren en de (toekomstige) warmtepomp het huis veel makkelijker warm stookt: NO-regret! .

Met YES-regret maatregelen creëren we een enorme lock-in waarvan we later enorme spijt krijgen: De spijtwijken. Op zijn best vormen zich bouwcoalities die een gebundelde offerte doen, maar daarmee is de integrale aanpak absoluut nog niet gegarandeerd.

Het gros van de energieadviezen komt nu nog uit de EPA-W keuken. Deze software is uitermate geschikt om losse labelstapjes door te rekenen, maar totaal ongeschikt om de woningvoorraad integraal naar energieneutraal te krijgen.

Aan de andere kant van het rekentool-spectrum is er de PHPP: de “gründliche” software waarmee Duitsers hun passiefhuizen uiterst minutieus doorrekenen. Geloof me: van het moeten invullen van al die rekenbladen word je echt niet vrolijk. Vergeet niet dat al deze rekenmodellen wel alles zeggen over het gebouwgebonden gebruik, maar nog steeds niets over de gebruikers. En dat zijn de “zekere onzekerheden” in deze tools. Het ironische is trouwens dat voor een EPA-W advies RVO € 150,- subsidie over heeft, maar voor de écht integrale adviezen niets.

De NoM ready™ rekentool helpt woningeigenaren zelf inzicht te krijgen in nut en noodzaak van een integrale aanpak. En het mooiste is nog: het hoeft echt niet in een keer “all-the-way”, je kunt prima in een paar grote stappen naar het eindresultaat toewerken!

Rode lint

De transitietheorie leert dat de juist koers belangrijker is dan snelheid.

Mijn advies aan mininster Blok en de gemeenten zou dan ook zijn: Zet een rood lint om alle woningen die nog niet verprutst zijn, hou alleen de RVO bonus van € 4000,- op echte no-regret NoM in stand, en stimuleer kennisverbetering over het echt integraal aanpakken van onze energielekke woningen. Alleen dan gaan we met zijn allen in 2050 komen waar we willen zijn: Energieneutrale, maar vooral comfortabele en gezonde woningen.

http://www.energieplus.nl/dossier-financiering/blogs-energie/nom-voor-cooperatieleden.595998.lynkx

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen van zijn blog. Nicolaas van Everdingen is aanjager, systeemintegrator voor (ver)nieuwbouw naar comfortabel +energie met  aanpak en actief bij de lokale energiecoöperatie Vallei Energie in Ede.

Energiecoöperatie gaat stroom leveren aan multinationals

15 okt 16
krispijn
, , ,
No Comments

AkzoNobel, DSM, Google en Philips gaan voor een periode van vijftien jaar stroom inkopen die wordt opgewekt door Windpark Krammer. Dit is een nog te bouwen windpark van twee coöperaties met in totaal 4000 leden in de provincie Zeeland en het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee.

Door de 15-jarige stroomcontracten, die kunnen worden verlengd, nemen de vier multinationale ondernemingen rechtstreeks stroom af bij de bron, er komen geen traditionele energiebedrijven meer aan te pas. Dat hebben AkzoNobel, DSM, Google en Philips vrijdag gezamenlijk bekendgemaakt.

De vier ondernemingen gaan per jaar 350 miljoen kWh ofwel 350 gigawattuur afnemen van Windpark Krammer. De stroomhoeveelheid is goed voor de jaarlijkse stroomvoorziening van 100.000 huishoudens. Het grootste deel (ruim 95%) zal geleverd worden aan AkzoNobel, DSM, Google en Philps.

 

 

“Consumer-to-business”
Een unieke samenwerking. Windpark Krammer levert direct aan de eindgebruiker zonder tussenkomst van een energiebedrijf, letterlijk ‘consumer-to-business’. Tijmen Keesmaat, directeur Windpark Krammer, is trots op deze samenwerking. “Deze samenwerking zie ik als een nieuwe stap in de energietransitie en ik ben blij dat wij zo’n belangrijke rol in het nieuwe energielandschap kunnen spelen.”

Financiële participatie
Tijdens het ledenfeest werd ook bekend dat naast de leden van Zeeuwind en Deltawind, ook de regio financieel kan participeren in het windpark. Ons DE Fonds organiseert die financiële participatie.

Over Windpark Krammer
Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. De ruim 4000 leden van de lokale coöperaties Zeeuwind en Deltawind sloegen de handen in één voor de ontwikkeling. De 34 turbines met een gezamenlijk vermogen van 102 MW worden op en rond de Krammersluizen gebouwd. De regio wordt betrokken bij de bouw en het park. De bouw is dit najaar gestart en het is de bedoeling dat het park in 2019 operationeel is.

Wind op Vijfsluizen

Het Schiedams Energie Collectief werkt aan Wind op Vijfsluizen. Dit is met 3 MW een stuk kleiner dan Windpark Krammer, maar staat ook open voor samenwerking met bedrijven en omwonenden.

Bron: Nu.nl en Persbericht Windpark Krammer.

 

Terugblik Schiedamse Dag van de Duurzaamheid

14 okt 16
krispijn
, , , , , ,
No Comments

 

De Schiedamse Dag van de Duurzaamheid trok maar liefst 100 bezoekers. Tijdens de Verkiezing Duurzame Stadsinitiatieven werden de Stadsimkers, Life College en Zonnepanelen Vlaardingen beloond met prijzengeld voor realisatie van hun initiatief.

De landelijke Dag van de Duurzaamheid vond voor de 8e keer plaats. Particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden organiseerden talloze activiteiten gericht op verduurzaming. In Schiedam luisterden de bezoekers van de Dag van de Duurzaamheid naar een inspirerende lezing van Greenchoice-directeur Evert den Boer over wat we kunnen leren van Denemarken, een land dat veel meer gebruik maakt van duurzame energie dan Nederland. Daarna konden de bezoekers bij vier verschillende workshops in de Grote of Sint Janskerk terecht. Zij gingen met elkaar aan de slag op het gebied van energiebesparing in woningen, circulaire economie, het verduurzamen van scholen en de toekomst: hoe bereiden we Schiedam voor op een aardgasloze toekomst?

Hieronder een videoverslag van de dag, een uitgebreider verslag vind je op Schiedam Duurzaam.

De Schiedamse Dag van de Duurzaamheid werd georganiseerd door de gemeente Schiedam, GroenLinks Schiedam en Energiek Schiedam.

 

Geen geschikt dak, toch zonnepanelen

13 okt 16
krispijn
, , ,
No Comments

Op 28 september was Herman Gels, voorzitter van het Schiedams Energie Collectief, te gast bij het VvE Platform Schiedam. Hij legde daar uit hoe Schiedammers zonder een eigen dak kunnen toch profiteren van zonne-energie via de postcoderoos-regeling.

Dat fleurige woord staat voor een groep postcodegebieden die grenzen aan elkaar. Dus in Schiedam bijvoorbeeld de postcodegebieden 3111 met de gebieden 3112 tot en met 3119. Mensen in deze postcodegebieden kunnen samen investeren in zonnepanelen die liggen op een dak dat niet hoort bij een van hen, maar bijvoorbeeld van de overheid is, of van een school of kerkgemeenschap. Ook installaties op de grond kunnen.

Het Schiedams Energie Collectief onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor nieuwe zonne-energieprojecten, dit kan ook een postcoderoosproject worden.

Meer weten? Wordt lid van Energiek Schiedam of meld je aan voor de nieuwsbrief.