Eerste Algemene Leden Vergadering

28 maart nodigen we alle leden uit voor de eerste Algemene Leden Vergadering van Energiek Schiedam.

Het zal in de avonduren plaatsvinden, definitieve locatie en tijd volgen nog. Leden ontvangen uiterlijk 3 weken van tevoren een mail met de volledige uitnodiging.

Deze avond zal in het teken staan van interactie met jullie, onze leden. Naast een kort formeel gedeelte waarin er gestemd kan worden op de bestuursleden, we de (financiële) structuur uitleggen tussen de coöperatie en BV Zon Op Wenneker en in zullen gaan op de samenwerking met SEC, willen we vooral jullie input. Voor de te initiëren projecten en initiatieven bijvoorbeeld.

Waar verstaan wij onder initiatieven: Het geven van een vervolg aan de op de Dag van de Duurzaamheid opgedane informatie over een gasloos Schiedam, maar ook vragen als “kunnen we grachtenwater in Schiedam gebruiken voor energievoorziening?”. We zoeken ook jullie inspiratie welke partijen relevant zijn voor Energiek Schiedam ivm een gedeelde visie/missie en jullie hulp in het leggen van deze contacten.
Zeven Schiedammers stellen zich verkiesbaar voor het bestuur. Dit zijn Inge Albregtse als voorzitter, Guido Antunes als secretaris, Krispijn Beek als penningmeester, Merel Segers als vice-voorzitter en Ted Konings, Wim van den Berg en Ruud Buurman als algemeen bestuurslid. Hier stellen we ons voor. Natuurlijk staan wij er voor open als je je bij ons aan wilt sluiten als bestuurslid. Graag vernemen we dit voor 6 maart en maken we graag kennis voor de ALV.

Ben je nog geen lid, maar wil je wel je input leveren, meld je dan snel hier aan!